ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.
              Dutiyam gavarasuttam
   [559]  Evamme  sutam ekam samayam bhagava uruvelayam viharati
najja neranjaraya tire ajapalanigrodhe pathamabhisambuddho . atha kho
bhagavato  rahogatassa  patisallinassa  evam cetaso parivitakko udapadi
dukkham  kho  agaravo  viharati  appatisso kam nu khvaham samanam va
brahmanam va sakkatva garukatva 5- upanissaya vihareyyanti.
   [560]  Atha  kho  bhagavato  etadahosi  aparipunnassa  kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. udaka ... . 2 Ma. thitani . 3 Ma. appekacce na paraloka ...
@viharante. 4 Ma. Yu. tesam . 5 Po. Ma. garumkatva.
Silakkhandhassa  paripuriya  annam  samanam  va brahmanam va sakkatva
garukatva upanissaya vihareyyam na kho panaham passami sadevake loke
samarake  sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya
attana  silasampannataram  annam  samanam  va  brahmanam  va  yamaham
sakkatva  garukatva  upanissaya  vihareyyam  aparipunnassa  kho
samadhikkhandhassa  paripuriya  annam  samanam  va  brahmanam  va
sakkatva  garukatva  upanissaya  vihareyyam  na kho panaham passami
sadevake  loke  .pe.  attana samadhisampannataram annam samanam va
brahmanam  va  yamaham  sakkatva  garukatva  upanissaya  vihareyyam
aparipunnassa  kho  pannakkhandhassa  paripuriya  annam  samanam  va
brahmanam  va  sakkatva  garukatva  upanissaya  vihareyyam na kho
panaham passami sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya
pajaya  sadevamanussaya  attana  pannasampannataram  annam  samanam
va  brahmanam  va  yamaham sakkatva garukatva upanissaya vihareyyam
aparipunnassa  kho  vimuttikkhandhassa  paripuriya  annam  samanam  va
brahmanam  va  sakkatva  garukatva  upanissaya  vihareyyam na kho
panaham  passami  sadevake  loke  .pe. attana vimuttisampannataram
annam  samanam  va  brahmanam  va  yamaham  sakkatva  garukatva
upanissaya   vihareyyam   aparipunnassa   kho   vimuttinana-
dassanakkhandhassa   paripuriya   annam   samanam  va  brahmanam
Va  sakkatva  garukatva  upanissaya  vihareyyam  na  kho  panaham
passami  sadevake  loke  samarake  sabrahmake sassamanabrahmaniya
pajaya   sadevamanussaya   attana   vimuttinanadassanasampannataram
annam  samanam  va  brahmanam  va  yamaham  sakkatva  garukatva
upanissaya  vihareyyam  yannunaham  yvayam  dhammo  maya abhisambuddho
tameva dhammam sakkatva garukatva upanissaya vihareyyanti.
   [561]  Atha  kho  brahma  sahampati  bhagavato  cetasa
cetoparivitakkamannaya  seyyathapi  nama  balava  puriso  samminjitam
va  baham  pasareyya  pasaritam  va  baham samminjeyya evameva
brahmaloke  antarahito  bhagavato  purato  paturahosi  . atha kho
brahma  sahampati ekamsam uttarasangam karitva yena bhagava tenanjalim
panametva  bhagavantam  etadavoca  evametam  bhagava evametam sugata
yepi  te  bhante  ahesum  atitamaddhanam  arahanto  sammasambuddha
tepi  bhagavanto  dhammanneva  sakkatva  garukatva upanissaya viharimsu
yepi  te  bhante bhavissanti anagatamaddhanam arahanto sammasambuddha
tepi  bhagavanto dhammanneva sakkatva garukatva upanissaya viharissanti
bhagavapi  bhante  etarahi  araham sammasambuddho dhammanneva sakkatva
garukatva upanissaya viharatuti.
   [562]  Idamavoca  brahma  sahampati  idam  vatva  athaparam
etadavoca
     Ye ca atita sambuddha      ye ca buddha anagata
     yo cetarahi sambuddho      bahunnam 1- sokanasano
     sabbe saddhammagaruno      viharimsu 2- viharanti ca
     athapi viharissanti        esa buddhana dhammata
     tasma hi attakamena      mahattamabhikankhata
     saddhammo garukatabbo     saram buddhana sasananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 203-206. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=15&item=559&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=15&item=559&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=15&item=559&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=559&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=559              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com