ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [224] Ekam samayam bhagava kurusu viharati kammasadammam 1- nama
kurunam nigamo . atha kho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma  anando  bhagavantam  etadavoca  acchariyam
bhante  abbhutam  bhante  yavagambhiro  cayam  bhante paticcasamuppado
@Footnote: 1 kammasadhammantipi patho.
Gambhiravabhaso  ca  atha  ca  pana  me  uttanakuttanako  viya
khayatiti.
   [225]  Ma hevam ananda ma hevam ananda gambhiro cayam
ananda  paticcasamuppado  gambhiravabhaso  ca  etassa  ananda
dhammassa   annana  ananubodha  appativedha  evamayam  paja
tantakulajata   guligunthikajata   1-   munjapabbajabhuta  apayam
duggatim vinipatam samsaram nativattati.
   [226]  Upadaniyesu  ananda  dhammesu  assadanupassino
viharato  tanha  pavaddhati  tanhapaccaya  upadanam  upadanapaccaya
bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam  sokaparidevadukkha-
domanassupayasa    sambhavanti    evametassa    kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [227]  Seyyathapi  ananda  maha rukkho tassa yani ceva
mulani  adhogamani  yani  ca  tiriyangamani  sabbani  tani  uddham
ojam  abhiharanti  evanhi  so  ananda  maha  rukkho tadaharo
tadupadano  ciram  dighamaddhanam  tittheyya  evameva  kho  ananda
upadaniyesu   dhammesu   assadanupassino   viharato   tanha
pavaddhati   tanhapaccaya   upadanam   upadanapaccaya   bhavo
.pe. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [228] Upadaniyesu ananda dhammesu adinavanupassino viharato
@Footnote: 1 Ma. kulaganthikajata. Yu. guliganudhikajata.
Tanha  nirujjhati  tanhanirodha  upadananirodho  upadananirodha
bhavanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho
hoti.
   [229]  Seyyathapi  ananda  maha  rukkho  atha  puriso
agaccheyya  kuddalapitakam  adaya  so  tam  rukkham mule chindeyya
mule  chetva  palikhaneyya  palikhanitva  mulani uddhareyya antamaso
usiranalimattanipi  .  so  tam  rukkham  khandakhandikam  chindeyya
khandakhandikam  chetva  1-  phaleyya  phaletva  sakalikam  sakalikam
kareyya  sakalikam  sakalikam  karitva  vatatape visoseyya vatatape
visosetva  aggina  daheyya  aggina  dahetva  masim  kareyya
masim  karitva  mahavate  va  ophuneyya  nadiya va sighasotaya
pavaheyya  evanhi  so  ananda  maha  rukkho  ucchinnamulo
assa   talavatthukato   anabhavangato   ayatim  anuppadadhammo
evameva  kho  ananda  upadaniyesu  dhammesu  adinavanupassino
viharato   tanha   nirujjhati   tanhanirodha   upadananirodho
upadananirodha  bhavanirodho  bhavanirodha  jatinirodho  jatinirodha
jaramaranam     sokaparidevadukkhadomanassupayasa     nirujjhanti
evametassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa  nirodho  hotiti  .
Dasamam.
          Dukkhavaggo chattho.
@Footnote: 1 Ma. Yu. chinditva.
            Tassa uddanam
     parivimamsanupadanam        dve ca sannojanani ca
     maharukkhena dve vutta    tarunena ca sattamam
     namarupanca vinnanam     nidanena ca te dasati.
           -----------
           Mahavaggo sattamo             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 110-114. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=16&item=224&items=6&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=16&item=224&items=6              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=16&item=224&items=6&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=224&items=6&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=224              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com