ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [344] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Dhātunānattaṃ
bhikkhave  paṭicca  uppajjati  saññānānattaṃ  saññānānattaṃ  paṭicca
uppajjati   saṅkappanānattaṃ   saṅkappanānattaṃ   paṭicca  uppajjati
chandanānattaṃ   chandanānattaṃ   paṭicca   uppajjati  pariḷāhanānattaṃ
pariḷāhanānattaṃ  paṭicca  uppajjati  pariyesanānānattaṃ  .  katamañca
bhikkhave  dhātunānattaṃ  .  rūpadhātu .pe. dhammadhātu . idaṃ vuccati
bhikkhave dhātunānattaṃ.
   [345]  Katamañca  1-  bhikkhave dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati
saññānānattaṃ   saññānānattaṃ  paṭicca  uppajjati  saṅkappanānattaṃ
saṅkappanānattaṃ   paṭicca   uppajjati   chandanānattaṃ  chandanānattaṃ
paṭicca   uppajjati   pariḷāhanānattaṃ   pariḷāhanānattaṃ   paṭicca
uppajjati  pariyesanānānattaṃ  .  rūpadhātuṃ  bhikkhave paṭicca uppajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. kathañca. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page174.

Rūpasaññā rūpasaññaṃ paṭicca uppajjati rūpasaṅkappo rūpasaṅkappaṃ paṭicca uppajjati rūpacchando rūpacchandaṃ paṭicca uppajjati rūpapariḷāho rūpapariḷāhaṃ paṭicca uppajjati rūpapariyesanā .pe. Dhammadhātuṃ paṭicca uppajjati dhammasaññā dhammasaññaṃ paṭicca uppajjati dhammasaṅkappo dhammasaṅkappaṃ paṭicca uppajjati dhammacchando dhammacchandaṃ paṭicca uppajjati dhammapariḷāho dhammapariḷāhaṃ paṭicca uppajjati dhammapariyesanā. {345.1} Evaṃ kho bhikkhave dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati saññānānattaṃ saññānānattaṃ paṭicca uppajjati saṅkappanānattaṃ saṅkappanānattaṃ paṭicca uppajjati chandanānattaṃ chandanānattaṃ paṭicca uppajjati pariḷāhanānattaṃ pariḷāhanānattaṃ paṭicca uppajjati pariyesanānānattanti. Sattamaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 173-174. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=16&item=344&items=2&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=16&item=344&items=2&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=16&item=344&items=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=344&items=2&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=344              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com