ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [344] Savatthiyam viharati ... tatra kho bhagava ... Dhatunanattam
bhikkhave  paticca  uppajjati  sannananattam  sannananattam  paticca
uppajjati   sankappananattam   sankappananattam   paticca  uppajjati
chandananattam   chandananattam   paticca   uppajjati  parilahananattam
parilahananattam  paticca  uppajjati  pariyesanananattam  .  katamanca
bhikkhave  dhatunanattam  .  rupadhatu .pe. dhammadhatu . idam vuccati
bhikkhave dhatunanattam.
   [345]  Katamanca  1-  bhikkhave dhatunanattam paticca uppajjati
sannananattam   sannananattam  paticca  uppajjati  sankappananattam
sankappananattam   paticca   uppajjati   chandananattam  chandananattam
paticca   uppajjati   parilahananattam   parilahananattam   paticca
uppajjati  pariyesanananattam  .  rupadhatum  bhikkhave paticca uppajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. kathanca. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page174.

Rupasanna rupasannam paticca uppajjati rupasankappo rupasankappam paticca uppajjati rupacchando rupacchandam paticca uppajjati rupaparilaho rupaparilaham paticca uppajjati rupapariyesana .pe. Dhammadhatum paticca uppajjati dhammasanna dhammasannam paticca uppajjati dhammasankappo dhammasankappam paticca uppajjati dhammacchando dhammacchandam paticca uppajjati dhammaparilaho dhammaparilaham paticca uppajjati dhammapariyesana. {345.1} Evam kho bhikkhave dhatunanattam paticca uppajjati sannananattam sannananattam paticca uppajjati sankappananattam sankappananattam paticca uppajjati chandananattam chandananattam paticca uppajjati parilahananattam parilahananattam paticca uppajjati pariyesanananattanti. Sattamam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 173-174. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=16&item=344&items=2&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=16&item=344&items=2&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=16&item=344&items=2&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=344&items=2&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=344              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com