ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [344] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Dhātunānattaṃ
bhikkhave  paṭicca  uppajjati  saññānānattaṃ  saññānānattaṃ  paṭicca
uppajjati   saṅkappanānattaṃ   saṅkappanānattaṃ   paṭicca  uppajjati
chandanānattaṃ   chandanānattaṃ   paṭicca   uppajjati  pariḷāhanānattaṃ
pariḷāhanānattaṃ  paṭicca  uppajjati  pariyesanānānattaṃ  .  katamañca
bhikkhave  dhātunānattaṃ  .  rūpadhātu .pe. dhammadhātu . idaṃ vuccati
bhikkhave dhātunānattaṃ.
   [345]  Katamañca  1-  bhikkhave dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati
saññānānattaṃ   saññānānattaṃ  paṭicca  uppajjati  saṅkappanānattaṃ
saṅkappanānattaṃ   paṭicca   uppajjati   chandanānattaṃ  chandanānattaṃ
paṭicca   uppajjati   pariḷāhanānattaṃ   pariḷāhanānattaṃ   paṭicca
uppajjati  pariyesanānānattaṃ  .  rūpadhātuṃ  bhikkhave paṭicca uppajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. kathañca. evamuparipi.
Rūpasaññā  rūpasaññaṃ  paṭicca  uppajjati  rūpasaṅkappo  rūpasaṅkappaṃ
paṭicca   uppajjati   rūpacchando  rūpacchandaṃ  paṭicca  uppajjati
rūpapariḷāho  rūpapariḷāhaṃ  paṭicca  uppajjati  rūpapariyesanā  .pe.
Dhammadhātuṃ   paṭicca   uppajjati  dhammasaññā  dhammasaññaṃ  paṭicca
uppajjati   dhammasaṅkappo   dhammasaṅkappaṃ   paṭicca   uppajjati
dhammacchando   dhammacchandaṃ   paṭicca   uppajjati   dhammapariḷāho
dhammapariḷāhaṃ paṭicca uppajjati dhammapariyesanā.
   {345.1}  Evaṃ  kho  bhikkhave dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati
saññānānattaṃ   saññānānattaṃ  paṭicca  uppajjati  saṅkappanānattaṃ
saṅkappanānattaṃ   paṭicca   uppajjati   chandanānattaṃ  chandanānattaṃ
paṭicca  uppajjati  pariḷāhanānattaṃ  pariḷāhanānattaṃ  paṭicca  uppajjati
pariyesanānānattanti. Sattamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 173-174. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=16&item=344&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=16&item=344&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=16&item=344&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=344&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=344              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com