ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [346] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Dhātunānattaṃ
bhikkhave  paṭicca  uppajjati  saññānānattaṃ  saññānānattaṃ  paṭicca
uppajjati  .pe.  pariyesanānānattaṃ  no  pariyesanānānattaṃ  paṭicca
uppajjati  pariḷāhanānattaṃ  no  pariḷāhanānattaṃ  paṭicca  uppajjati
chandanānattaṃ  no  chandanānattaṃ  paṭicca  uppajjati  saṅkappanānattaṃ
no   saṅkappanānattaṃ   paṭicca  uppajjati  saññānānattaṃ  no
saññānānattaṃ  paṭicca  uppajjati  1-  dhātunānattaṃ  .  katamañca
bhikkhave  dhātunānattaṃ  .  rūpadhātu .pe. dhammadhātu . idaṃ vuccati
bhikkhave dhātunānattaṃ.
@Footnote: 1 Yu. saññānānattaṃ no saññānānattaṃ paṭicca uppajjatīti ime pāṭhā na dissanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page175.

[347] Katamañca bhikkhave dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati saññānānattaṃ saññānānattaṃ paṭicca uppajjati .pe. Pariyesanānānattaṃ no pariyesanānānattaṃ paṭicca uppajjati pariḷāhanānattaṃ no pariḷāhanānattaṃ paṭicca uppajjati chandanānattaṃ no chandanānattaṃ paṭicca uppajjati saṅkappanānattaṃ no saṅkappanānattaṃ paṭicca uppajjati saññānānattaṃ no saññānānattaṃ paṭicca uppajjati dhātunānattaṃ . rūpadhātuṃ bhikkhave paṭicca uppajjati rūpasaññā .pe. dhammadhātuṃ paṭicca uppajjati dhammasaññā dhammasaññaṃ paṭicca uppajjati .pe. dhammapariyesanā no dhammapariyesanaṃ paṭicca uppajjati dhammapariḷāho no dhammapariḷāhaṃ paṭicca uppajjati dhammacchando no dhammacchandaṃ paṭicca uppajjati dhammasaṅkappo no dhammasaṅkappaṃ paṭicca uppajjati dhammasaññā no dhammasaññaṃ paṭicca uppajjati dhammadhātu. {347.1} Evaṃ kho bhikkhave dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati saññānānattaṃ saññānānattaṃ paṭicca uppajjati .pe. Pariyesanānānattaṃ no pariyesanānānattaṃ paṭicca uppajjati .pe. saññānānattaṃ no saññānānattaṃ paṭicca uppajjati dhātunānattanti. Aṭṭhamaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 174-175. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=16&item=346&items=2&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=16&item=346&items=2&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=16&item=346&items=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=346&items=2&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=346              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com