ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [248]  Savatthi . atha kho annataro bhikkhu .pe. ekamantam
nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantam etadavoca atthi nu kho bhante
kinci  rupam  yam  rupam  niccam  dhuvam  sassatam aviparinamadhammam sassatisamam
tatheva  thassati . atthi nu kho bhante kaci vedana ya vedana
nicca  dhuva  sassata  aviparinamadhamma sassatisamam tatheva thassati .
Atthi  nu  kho  bhante  kaci  sanna  ya  sanna .pe. atthi
nu  kho bhante keci sankhara ye sankhara nicca dhuva sassata
aviparinamadhamma  sassatisamam  tatheva thassanti . atthi nu kho bhante
kinci  vinnanam  yam  vinnanam  niccam  dhuvam  sassatam  aviparinamadhammam
sassatisamam  tatheva  thassatiti  . natthi kho bhikkhu kinci rupam yam rupam
niccam  dhuvam  sassatam  aviparinamadhammam  sassatisamam  tatheva  thassati .
Natthi kho bhikkhu kaci vedana . kaci sanna . keci sankhara.
Kinci  vinnanam  yam  vinnanam  niccam  dhuvam  sassatam  aviparinamadhammam
sassatisamam tatheva thassati 1-.
   [249]  Atha  kho bhagava parittam gomayapindam panina gahetva
tam  bhikkhum  etadavoca  ettakopi kho bhikkhu attabhavapatilabho natthi
nicco  dhuvo  sassato  aviparinamadhammo sassatisamam tatheva thassati .
Ettako  cepi  bhikkhu  attabhavapatilabho  abhavissa  nicco  dhuvo
sassato  aviparinamadhammo  na  yidam  brahmacariyavaso  pannayetha
sammadukkhakkhayaya   .  yasma  ca  kho  bhikkhu  ettakopi
@Footnote: 1 Ma. Yu. thassatiti.
Attabhavapatilabho  natthi  nicco  dhuvo  sassato  aviparinamadhammo
tasma brahmacariyavaso pannayati sammadukkhakkhayaya.
   [250] Bhutapubbaham bhikkhu raja ahosim khattiyo muddhavasitto.
Tassa  mayham  bhikkhu  ranno  sato  khattiyassa  muddhavasittassa
caturasiti  nagarasahassani  ahesum  kusavatirajadhanippamukhani  1- .
Tassa  mayham  bhikkhu  ranno sato khattiyassa muddhavasittassa caturasiti
pasadasahassani  ahesum  dhammapasadappamukhani  .  tassa mayham bhikkhu
ranno  sato  khattiyassa  muddhavasittassa  caturasiti kutagarasahassani
ahesum  mahabyuhakutagarappamukhani  .  tassa  mayham  bhikkhu  ranno
sato  khattiyassa  muddhavasittassa  caturasiti  pallankasahassani  ahesum
dantamayani  saramayani  sovannamayani  rupiyamayani  gonakatthatani
patikatthatani    patalikatthatani   kadalimigapavarapaccattharanani   2-
sauttaracchadani  ubhatolohitakupadhanani  .  tassa  mayham  bhikkhu
ranno  sato  khattiyassa  muddhavasittassa  caturasiti  nagasahassani
ahesum   sovannalankarani   sovannadhajani   hemajalapaticchannani
uposathanagarajappamukhani.
   {250.1} Tassa mayham bhikkhu ranno sato khattiyassa muddhavasittassa
caturasiti  assasahassani  ahesum  sovannalankarani  sovannadhajani
hemajalapaticchannani  valahakaassarajappamukhani  .  tassa  mayham bhikkhu
ranno  sato  khattiyassa muddhavasittassa caturasiti rathasahassani ahesum
sovannalankarani     sovannadhajani     hemajalapaticchannani
@Footnote: 1 Yu. kusavatinama . 2 Po. kadalipittapaccattharanani.
Paticchannani  vejayantarathappamukhani  .  tassa  mayham  bhikkhu  ranno
sato  khattiyassa  muddhavasittassa  caturasiti  manisahassani  ahesum
maniratanappamukhani  .  tassa  mayham  bhikkhu  ranno  sato  khattiyassa
muddhavasittassa caturasiti itthisahassani ahesum bhaddadevippamukhani 1-.
Tassa  mayham  bhikkhu  .pe.  caturasiti  khattiyasahassani  ahesum
anuyantani  parinayakaratanappamukhani  .  tassa  mayham  bhikkhu  .pe.
Caturasiti  dhenusahassani  ahesum  dukulasandanani  kamsupadharanani 2- .
Tassa  mayham  bhikkhu  .pe.  caturasiti  vatthakotisahassani  ahesum
khomasukhumani  koseyyasukhumani  kambalasukhumani  kappasikasukhumani .
Tassa  mayham  bhikkhu  .pe. caturasiti thalipakasahassani ahesum sayam
patam bhattabhiharo abhihariyittha.
   [251] Tesam kho pana bhikkhu caturasitiya nagarasahassanam ekanneva
tam nagaram hoti yamaham tena samayena ajjhavasami kusavati rajadhani.
Tesam  kho  pana  bhikkhu  caturasitiya  pasadasahassanam eko yeva
so  pasado  hoti  yamaham  tena  samayena  ajjhavasami  dhammo
pasado  .  tesam  kho  pana bhikkhu caturasitiya kutagarasahassanam
ekanneva  tam  kutagaram  hoti  yamaham  tena samayena ajjhavasami
mahabyuham  kutagaram  .  tesam  kho  pana  bhikkhu  caturasitiya
pallankasahassanam  eko  yeva  so  pallanko  hoti  yamaham
tena  samayena  paribhunjami  dantamayo  va  saramayo  va
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. subhadda- . 2 Po. kamsucanaranani. Yu. kamsu ....
Suvannamayo  va rupiyamayo va . tesam kho pana bhikkhu caturasitiya
nagasahassanam  eko  yeva  so nago hoti yamaham tena samayena
abhiruhami uposatho nagaraja.
   {251.1} Tesam kho pana bhikkhu caturasitiya assasahassanam eko
yeva so asso hoti yamaham tena samayena abhiruhami balaho 1- assaraja.
Tesam kho pana bhikkhu caturasitiya rathasahassanam eko yeva so ratho hoti
yamaham tena samayena abhiruhami vejayanto ratho . tesam kho pana bhikkhu
caturasitiya itthisahassanam eka yeva sa itthi hoti ya mam tena
samayena  paccupatthati  khattiya  va  velamika va . tesam kho
pana  bhikkhu  caturasitiya  vatthakotisahassanam  ekanneva  tam vatthayugam
hoti  yamaham  tena  samayena  paridahami khomasukhumam va koseyyasukhumam
va  kambalasukhumam  va  kappasikasukhumam  va . tesam kho pana bhikkhu
caturasitiya  thalipakasahassanam  eko  yeva  so  thalipako
hoti  yato  nalikodanaparamam  bhunjami tadupiyam ca supabyanjanam 2- .
Iti  kho  bhikkhu  sabbe  te  sankhara atita niruddha viparinata
evam anicca kho bhikkhu sankhara evam addhuva kho bhikkhu sankhara
evam anassasika kho bhikkhu sabbe 3- sankhara . yavancidam bhikkhu
alameva sabbasankharesu 4- nibbinditum alam virajjitum alam vimuccitunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 175-178. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=17&item=248&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=17&item=248&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=17&item=248&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=248&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=248              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com