ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

page175.

[248] Savatthi . atha kho annataro bhikkhu .pe. ekamantam nisinno kho so bhikkhu bhagavantam etadavoca atthi nu kho bhante kinci rupam yam rupam niccam dhuvam sassatam aviparinamadhammam sassatisamam tatheva thassati . atthi nu kho bhante kaci vedana ya vedana nicca dhuva sassata aviparinamadhamma sassatisamam tatheva thassati . Atthi nu kho bhante kaci sanna ya sanna .pe. atthi nu kho bhante keci sankhara ye sankhara nicca dhuva sassata aviparinamadhamma sassatisamam tatheva thassanti . atthi nu kho bhante kinci vinnanam yam vinnanam niccam dhuvam sassatam aviparinamadhammam sassatisamam tatheva thassatiti . natthi kho bhikkhu kinci rupam yam rupam niccam dhuvam sassatam aviparinamadhammam sassatisamam tatheva thassati . Natthi kho bhikkhu kaci vedana . kaci sanna . keci sankhara. Kinci vinnanam yam vinnanam niccam dhuvam sassatam aviparinamadhammam sassatisamam tatheva thassati 1-. [249] Atha kho bhagava parittam gomayapindam panina gahetva tam bhikkhum etadavoca ettakopi kho bhikkhu attabhavapatilabho natthi nicco dhuvo sassato aviparinamadhammo sassatisamam tatheva thassati . Ettako cepi bhikkhu attabhavapatilabho abhavissa nicco dhuvo sassato aviparinamadhammo na yidam brahmacariyavaso pannayetha sammadukkhakkhayaya . yasma ca kho bhikkhu ettakopi @Footnote: 1 Ma. Yu. thassatiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page176.

Attabhavapatilabho natthi nicco dhuvo sassato aviparinamadhammo tasma brahmacariyavaso pannayati sammadukkhakkhayaya. [250] Bhutapubbaham bhikkhu raja ahosim khattiyo muddhavasitto. Tassa mayham bhikkhu ranno sato khattiyassa muddhavasittassa caturasiti nagarasahassani ahesum kusavatirajadhanippamukhani 1- . Tassa mayham bhikkhu ranno sato khattiyassa muddhavasittassa caturasiti pasadasahassani ahesum dhammapasadappamukhani . tassa mayham bhikkhu ranno sato khattiyassa muddhavasittassa caturasiti kutagarasahassani ahesum mahabyuhakutagarappamukhani . tassa mayham bhikkhu ranno sato khattiyassa muddhavasittassa caturasiti pallankasahassani ahesum dantamayani saramayani sovannamayani rupiyamayani gonakatthatani patikatthatani patalikatthatani kadalimigapavarapaccattharanani 2- sauttaracchadani ubhatolohitakupadhanani . tassa mayham bhikkhu ranno sato khattiyassa muddhavasittassa caturasiti nagasahassani ahesum sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani uposathanagarajappamukhani. {250.1} Tassa mayham bhikkhu ranno sato khattiyassa muddhavasittassa caturasiti assasahassani ahesum sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani valahakaassarajappamukhani . tassa mayham bhikkhu ranno sato khattiyassa muddhavasittassa caturasiti rathasahassani ahesum sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani @Footnote: 1 Yu. kusavatinama . 2 Po. kadalipittapaccattharanani.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page177.

Paticchannani vejayantarathappamukhani . tassa mayham bhikkhu ranno sato khattiyassa muddhavasittassa caturasiti manisahassani ahesum maniratanappamukhani . tassa mayham bhikkhu ranno sato khattiyassa muddhavasittassa caturasiti itthisahassani ahesum bhaddadevippamukhani 1-. Tassa mayham bhikkhu .pe. caturasiti khattiyasahassani ahesum anuyantani parinayakaratanappamukhani . tassa mayham bhikkhu .pe. Caturasiti dhenusahassani ahesum dukulasandanani kamsupadharanani 2- . Tassa mayham bhikkhu .pe. caturasiti vatthakotisahassani ahesum khomasukhumani koseyyasukhumani kambalasukhumani kappasikasukhumani . Tassa mayham bhikkhu .pe. caturasiti thalipakasahassani ahesum sayam patam bhattabhiharo abhihariyittha. [251] Tesam kho pana bhikkhu caturasitiya nagarasahassanam ekanneva tam nagaram hoti yamaham tena samayena ajjhavasami kusavati rajadhani. Tesam kho pana bhikkhu caturasitiya pasadasahassanam eko yeva so pasado hoti yamaham tena samayena ajjhavasami dhammo pasado . tesam kho pana bhikkhu caturasitiya kutagarasahassanam ekanneva tam kutagaram hoti yamaham tena samayena ajjhavasami mahabyuham kutagaram . tesam kho pana bhikkhu caturasitiya pallankasahassanam eko yeva so pallanko hoti yamaham tena samayena paribhunjami dantamayo va saramayo va @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. subhadda- . 2 Po. kamsucanaranani. Yu. kamsu ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page178.

Suvannamayo va rupiyamayo va . tesam kho pana bhikkhu caturasitiya nagasahassanam eko yeva so nago hoti yamaham tena samayena abhiruhami uposatho nagaraja. {251.1} Tesam kho pana bhikkhu caturasitiya assasahassanam eko yeva so asso hoti yamaham tena samayena abhiruhami balaho 1- assaraja. Tesam kho pana bhikkhu caturasitiya rathasahassanam eko yeva so ratho hoti yamaham tena samayena abhiruhami vejayanto ratho . tesam kho pana bhikkhu caturasitiya itthisahassanam eka yeva sa itthi hoti ya mam tena samayena paccupatthati khattiya va velamika va . tesam kho pana bhikkhu caturasitiya vatthakotisahassanam ekanneva tam vatthayugam hoti yamaham tena samayena paridahami khomasukhumam va koseyyasukhumam va kambalasukhumam va kappasikasukhumam va . tesam kho pana bhikkhu caturasitiya thalipakasahassanam eko yeva so thalipako hoti yato nalikodanaparamam bhunjami tadupiyam ca supabyanjanam 2- . Iti kho bhikkhu sabbe te sankhara atita niruddha viparinata evam anicca kho bhikkhu sankhara evam addhuva kho bhikkhu sankhara evam anassasika kho bhikkhu sabbe 3- sankhara . yavancidam bhikkhu alameva sabbasankharesu 4- nibbinditum alam virajjitum alam vimuccitunti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 175-178. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=17&item=248&items=4&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=17&item=248&items=4&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=17&item=248&items=4&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=248&items=4&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=248              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com