ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [803] Ekam samayam ayasma sabhiyo kaccano natike viharati
ginjakavasathe  .  atha  kho  vacchagotto  paribbajako yenayasma
sabhiyo   kaccano   tenupasankami   upasankamitva   ayasmata
sabhiyena  kaccanena  saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam
vitisaretva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho
vacchagotto  paribbajako  ayasmantam  sabhiyam  kaccanam  etadavoca
kim  nu kho bho kaccana hoti tathagato param maranati . abyakatam
kho  etam  vaccha bhagavata hoti tathagato param maranati . kim pana
ko  kaccana  na  hoti  tathagato  param maranati . etampi kho
vaccha  abyakatam  bhagavata  na  hoti  tathagato  param  maranati .
Kim  nu  kho  bho  kaccana  hoti ca na ca hoti tathagato param
maranati  .  abyakatam  kho  etam vaccha bhagavata hoti ca na ca
hoti  tathagato  param  maranati  .  kim  pana bho kaccana  neva
hoti  na  na  hoti  tathagato  param  maranati  .  etampi kho
vaccha  abyakatam  bhagavata  neva  hoti  na  na  hoti  tathagato
param  maranati  .  kim  nu  kho  bho  kaccana  hoti tathagato
param   maranati   iti   puttho   samano   abyakatam  kho
etam   vaccha   bhagavata   hoti   tathagato  param  maranati
Vadesi  .  kim  pana bho kaccana na hoti tathagato param maranati
iti  puttho  samano  abyakatam  kho  etam  vaccha  bhagavata  na
hoti  tathagato  param  maranati vadesi . kim nu kho bho kaccana
hoti  ca  na ca hoti tathagato param maranati iti puttho samano
abyakatam  kho etam vaccha bhagavata hoti ca na ca hoti tathagato
param  maranati  vadesi  . kim pana bho kaccana neva hoti na na
hoti  tathagato  param  maranati  iti  puttho samano etampi kho
vaccha  abyakatam  bhagavata  neva  hoti na na hoti tathagato param
maranati  vadesi  .  ko nu kho bho kaccana hetu ko paccayo
yenetam  abyakatam  samanena  gotamenati  .  yo ca vaccha hetu
yo  ca  paccayo  pannapanaya  rupiti  va  arupiti  va  sanniti
va  asanniti  va  nevasanninasanniti  va  so  ca  hetu  so
ca  paccayo  sabbena  sabbam sabbatha sabbam aparisesam nirujjheyya .
Kena  nam  pannapayamano  pannapeyya  rupiti  va  arupiti  va
sanniti  va  asanniti  va  nevasanninasanniti  vati  .  kivaciram
pabbajitosi  bho  kaccanati  . na ciram avuso tini vassaniti .
Yassapassa   avuso   ettakena   1-  ettakameva  tampassa
bahu ko pana vado evam 2- abhikkanteti. Ekadasamam.
          Abyakatasamyuttam samattam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. etamettakena. 2 Yu. eva.
            Tassuddanam
     khema theri anuradho       sariputtati 1- kotthito
     moggallano ca vaccho ca   kutuhalasalanando
     sabhiyo ekadasamanti.
        Salayatanavaggasamyuttam samattam 2-.
            Tassuddanam
     salayatanavedana         matugamo jambukhadako
     samandako moggallano  citto gamanyasankhatam 3-
     abyakatanti dasa cati 4-.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. sariputtoti. 2 Ma. salayatanavaggo catuttho. 3 Ma. Yu. gamani
@sankhatam . 4 Ma. Yu. dasadhati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 487-489. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=18&item=803&items=1&mode=bracket              Classified by content :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=18&item=803&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=18&item=803&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=803&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=803              Contents of The Tipitaka Volume 18 https://84000.org/tipitaka/read/?index_18 https://84000.org/tipitaka/english/?index_18

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]