ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [1010]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā aṅgesu viharati
āpaṇannāma  aṅgānaṃ  nigamo  .  tatra  kho  bhagavā  āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  āmantesi  yo  so  sārīputta  ariyasāvako  tathāgate
ekantagato  abhippasanno  na 1- so tathāgate vā tathāgatasāsane
vā kaṅkheyya vā vicikiccheyya vāti.
   [1011]  Yo  so  bhante ariyasāvako tathāgate ekantagato
abhippasanno  na  so  tathāgate  vā tathāgatasāsane vā kaṅkheyya
vā  vicikiccheyya  vā  .  saddhassa hi bhante ariyasāvakassa etaṃ
pāṭikaṅkhaṃ  yaṃ  āraddhaviriyo  viharissati  akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya
kusalānaṃ  dhammānaṃ  upasampadāya  thāmavā  daḷhaparakkamo anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu.
   [1012]  Yañhissa  bhante viriyaṃ tadassa viriyindriyaṃ . saddhassa
@Footnote: 1 Yu. apinu so.
Hi  bhante  ariyasāvakassa  āraddhaviriyassa etaṃ pāṭikaṅkhaṃ yaṃ satimā
bhavissati  paramena  satinepakkena  samannāgato  cirakatampi cirabhāsitampi
saritā anussaritā.
   [1013]  Yā hissa bhante sati tadassa satindriyaṃ . saddhassa
hi  bhante  ariyasāvakassa  āraddhaviriyassa  upaṭṭhitassatino  etaṃ
pāṭikaṅkhaṃ  yaṃ  vossaggārammaṇaṃ  karitvā  labhissati  samādhiṃ  labhissati
cittassa ekaggataṃ.
   [1014]  Yo  hissa  bhante  samādhi tadassa samādhindriyaṃ .
Saddhassa  hi  bhante  ariyasāvakassa  āraddhaviriyassa  upaṭṭhitassatino
sammāsamāhitacittassa  1-  etaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  yaṃ  evaṃ  pajānissati
anamataggo  kho  saṃsāro  pubbā koṭi nappaññāyati avijjānīvaraṇānaṃ
sattānaṃ  taṇhāsaññojanānaṃ  sandhāvataṃ  saṃsarataṃ  avijjāya  tveva
tamokāyassa  asesavirāganirodho  santametaṃ  padaṃ  paṇītametaṃ  padaṃ
yadidaṃ  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo 2- virāgo
nirodho nibbānaṃ.
   [1015] Yā hissa bhante paññā tadassa paññindriyaṃ. Sakho 3-
so  bhante  ariyasāvako  evaṃ  padahitvā padahitvā evaṃ saritvā
saritvā  evaṃ  samādahitvā samādahitvā evaṃ pajānitvā pajānitvā
evaṃ abhisaddahati ime kho te dhammā ye me pubbe sutāva 4- ahesuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. samāhitacittassa. evamupari. 2 Ma. taṇhākkhayo. 3 Ma. Yu. saddho.
@evamupari. 4 Po. Ma. Yu. sutavā. evamupari.
Tenāhaṃ  etarahi  kāyena  ca  phusitvā  viharāmi  paññāya  ca
ativijjha 1- passāmīti.
   [1016] Yā hissa bhante saddhā tadassa saddhindriyanti.
   [1017] Sādhu sādhu sārīputta yo so sārīputta ariyasāvako
tathāgate ekantagato abhippasanno na so tathāgate vā tathāgatasāsane
vā kaṅkheyya vā vicikiccheyya vā. Saddhassa hi sārīputta ariyasāvakassa
etaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  yaṃ  āraddhaviriyo  viharissati  akusalānaṃ  dhammānaṃ
pahānāya  kusalānaṃ  dhammānaṃ  upasampadāya  thāmavā  daḷhaparakkamo
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu.
   [1018] Yaṃ hissa sārīputta viriyaṃ tadassa viriyindriyaṃ. Saddhassa
hi  sārīputta  ariyasāvakassa  āraddhaviriyassa  etaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  yaṃ
satimā  bhavissati  paramena  satinepakkena  samannāgato  cirakatampi
cirabhāsitampi saritā anussaritā.
   [1019]  Yā  hissa  sārīputta  sati  tadassa  satindriyaṃ .
Saddhassa  hi  sārīputta  ariyasāvakassa  āraddhaviriyassa upaṭṭhitassatino
etaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  yaṃ  vossaggārammaṇaṃ  karitvā  labhissati  samādhiṃ
labhissati cittassa ekaggataṃ.
   [1020]  Yo  hissa sārīputta samādhi tadassa samādhindriyaṃ .
Saddhassa  hi  sārīputta  ariyasāvakassa  āraddhaviriyassa upaṭṭhitassatino
@Footnote: 1 Ma. paṭivijjha.
Sammāsamāhitacittassa   etaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  yaṃ  evaṃ  pajānissati
anamataggo  kho  saṃsāro  pubbā koṭi nappaññāyati avijjānīvaraṇānaṃ
sattānaṃ  taṇhāsaññojanānaṃ  sandhāvataṃ  saṃsarataṃ  avijjāya  tveva
tamokāyassa  asesavirāganirodho  santametaṃ  padaṃ  paṇītametaṃ  padaṃ
yadidaṃ  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo
nirodho nibbānaṃ.
   [1021]  Yā  hissa  sārīputta paññā tadassa paññindriyaṃ .
Sakho  so  sārīputta  ariyasāvako  evaṃ padahitvā padahitvā evaṃ
saritvā  saritvā  evaṃ  samādahitvā  samādahitvā evaṃ pajānitvā
pajānitvā  evaṃ abhisaddahati ime kho te dhammā ye me pubbe
sutāva  ahesuṃ  tenāhaṃ  etarahi  kāyena  ca  phusitvā  viharāmi
paññāya ca ativijjha passāmīti.
   [1022] Yā hissa sārīputta saddhā tadassa saddhindriyanti.
          Jarāvaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
    jarā uṇṇābho brāhmaṇo   sāketo pubbakoṭṭhako
    pubbārāme ca cattāri       piṇḍolo saddhena 1- te dasāti.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. ...āpaṇena cāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 297-300. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=19&item=1010&items=13              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=19&item=1010&items=13&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=19&item=1010&items=13              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1010&items=13              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1010              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com