ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [549]  110  Athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ bhagavā etadavoca citte
gahapati  arakkhite  kāyakammampi  arakkhitaṃ  hoti  vacīkammampi arakkhitaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. komārakamidaṃ . 2 Ma. Yu. soppassa.
Hoti  manokammampi  arakkhitaṃ  hoti  tassa  arakkhitakāyakammassa  1-
arakkhitavacīkammassa   2-   arakkhitamanokammassa  3-  kāyakammampi
avassutaṃ  hoti  vacīkammampi avassutaṃ hoti manokammampi avassutaṃ hoti
tassa avassutakāyakammassa 4- avassutavacīkammassa 5- avassutamanokammassa 6-
kāyakammampi  pūtikaṃ  hoti  vacīkammampi  pūtikaṃ  hoti  manokammampi
pūtikaṃ  hoti  tassa  pūtikāyakammassa  pūtivacīkammassa pūtimanokammassa na
bhaddakaṃ  maraṇaṃ  hoti  na  bhaddikā  kālakiriyā  seyyathāpi  gahapati
kūṭāgāre  ducchanne  kūṭampi  arakkhitaṃ hoti gopāṇasiyopi arakkhitā
honti  bhittipi  arakkhitā  hoti kūṭampi avassutaṃ hoti gopāṇasiyopi
avassutā  honti  bhittipi  avassutā  hoti  kūṭampi  pūtikaṃ  hoti
gopāṇasiyopi  pūtikā  honti  bhittipi  pūtikā  hoti evameva kho
gahapati citte arakkhite .pe.
   {549.1} Na bhaddakaṃ maraṇaṃ hoti na bhaddikā kālakiriyā citte
gahapati  rakkhite  kāyakammampi  rakkhitaṃ  hoti  vacīkammampi  rakkhitaṃ
hoti   manokammampi   rakkhitaṃ  hoti  tassa  rakkhitakāyakammassa
rakkhitavacīkammassa   rakkhitamanokammassa   kāyakammampi   anavassutaṃ
hoti   vacīkammampi   anavassutaṃ  hoti  manokammampi  anavassutaṃ
hoti  tassa  anavassutakāyakammassa  anavassutavacīkammassa  anavassuta-
manokammassa  kāyakammampi  apūtikaṃ  hoti  vacīkammampi  apūtikaṃ hoti
manokammampi  apūtikaṃ  hoti  tassa  apūtikāyakammassa  apūtivacīkammassa
apūtimanokammassa  bhaddakaṃ  maraṇaṃ  hoti bhaddikā kālakiriyā seyyathāpi
@Footnote:1-2-3-4-5-6 Po. Ma. Yu. ...kammantassa. ito paraṃ īdisameva.
Gahapati  kūṭāgāre  succhanne  kūṭampi  rakkhitaṃ  hoti  gopāṇasiyopi
rakkhitā  honti  bhittipi  rakkhitā  hoti  kūṭampi  anavassutaṃ  hoti
gopāṇasiyopi  anavassutā  honti  bhittipi  anavassutā  hoti kūṭampi
apūtikaṃ  hoti  gopāṇasiyopi  apūtikā  honti bhittipi apūtikā hoti
evameva  kho  gahapati  citte  rakkhite .pe. bhaddakaṃ maraṇaṃ hoti
bhaddikā kālakiriyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 335-337. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=20&item=549&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=20&item=549&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=20&item=549&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=549&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=549              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com