ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [551]  112  Tinimani  bhikkhave nidanani kammanam samudayaya
katamani  tini  lobho  nidanam  kammanam  samudayaya  doso  nidanam
kammanam  samudayaya  moho nidanam kammanam samudayaya . yam bhikkhave
lobhapakatam  kammam  lobhajam  lobhanidanam  lobhasamudayam  tam  kammam akusalam
tam  kammam  savajjam  tam  kammam  dukkhavipakam  tam kammam kammasamudayaya
samvattati na tam kammam kammanirodhaya samvattati . yam bhikkhave dosapakatam
kammam  dosajam  dosanidanam  dosasamudayam  tam  kammam  akusalam tam kammam
savajjam  tam  kammam  dukkhavipakam  tam  kammam  kammasamudayaya  samvattati
na  tam  kammam kammanirodhaya samvattati . yam bhikkhave mohapakatam kammam
mohajam  mohanidanam  mohasamudayam  tam  kammam akusalam tam kammam savajjam
tam  kammam  dukkhavipakam  tam  kammam  kammasamudayaya  samvattati  na  tam
kammam  kammanirodhaya  samvattati . imani kho bhikkhave tini nidanani
kammanam samudayaya.
   {551.1}  Tinimani  bhikkhave  nidanani  kammanam  samudayaya
katamani  tini  alobho  nidanam  kammanam  samudayaya adoso nidanam
kammanam  samudayaya amoho nidanam kammanam samudayaya . yam bhikkhave
alobhapakatam  kammam  alobhajam  alobhanidanam alobhasamudayam tam kammam kusalam
Tam  kammam  anavajjam  tam  kammam  sukhavipakam  tam  kammam kammanirodhaya
samvattati na tam kammam kammasamudayaya samvattati . yam bhikkhave adosapakatam
kammam  adosajam  adosanidanam  adosasamudayam  tam  kammam  kusalam  tam
kammam  anavajjam  tam  kammam  sukhavipakam  tam  kammam  kammanirodhaya
samvattati  na  tam  kammam  kammasamudayaya  samvattati  .  yam  bhikkhave
amohapakatam  kammam  amohajam  amohanidanam amohasamudayam tam kammam kusalam
tam  kammam  anavajjam  tam  kammam  sukhavipakam  tam  kammam kammanirodhaya
samvattati  na tam kammam kammasamudayaya samvattati . imani kho bhikkhave
tini nidanani kammanam samudayayati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 338-339. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=20&item=551&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=20&item=551&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=20&item=551&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=551&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=551              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com