ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [552]  113  Tīṇīmāni  bhikkhave nidānāni kammānaṃ samudayāya
katamāni tīṇi atīte bhikkhave chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando
jāyati  anāgate  bhikkhave  chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando
jāyati  paccuppanne bhikkhave chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando
jāyati.
   {552.1} Kathañca bhikkhave atīte chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha
chando  jāyati  atīte  bhikkhave  chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha
cetasā  anuvitakketi  anuvicāreti  tassa  atīte  chandarāgaṭṭhāniye
dhamme  ārabbha  cetasā  anuvitakkayato anuvicārayato chando jāyati
chandajāto tehi dhammehi saṃyutto hoti etāhaṃ 1- bhikkhave saññojanaṃ
vadāmi yo 2- cetaso sārāgo evaṃ kho bhikkhave atīte chandarāgaṭṭhāniye
dhamme ārabbha chando jāyati.
@Footnote: 1 Ma. etamahaṃ. ito paraṃ īdisameva. 2 Yu. so. ito paraṃ īdisameva.
   {552.2}  Kathañca  bhikkhave anāgate chandarāgaṭṭhāniye dhamme
ārabbha  chando  jāyati  anāgate bhikkhave chandarāgaṭṭhāniye dhamme
ārabbha cetasā anuvitakketi anuvicāreti tassa anāgate chandarāgaṭṭhāniye
dhamme  ārabbha  cetasā  anuvitakkayato anuvicārayato chando jāyati
chandajāto  tehi  dhammehi saṃyutto hoti etāhaṃ bhikkhave saññojanaṃ
vadāmi yo cetaso sārāgo evaṃ kho bhikkhave anāgate chandarāgaṭṭhāniye
dhamme ārabbha chando jāyati.
   {552.3} Kathañca bhikkhave paccuppanne chandarāgaṭṭhāniye dhamme
ārabbha  chando jāyati paccuppanne bhikkhave chandarāgaṭṭhāniye dhamme
ārabbha  cetasā  anuvitakketi  anuvicāreti  tassa  paccuppanne
chandarāgaṭṭhāniye  dhamme ārabbha cetasā anuvitakkayato anuvicārayato
chando jāyati chandajāto tehi dhammehi saṃyutto hoti etāhaṃ bhikkhave
saññojanaṃ vadāmi yo cetaso sārāgo evaṃ kho bhikkhave paccuppanne
chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando jāyati . imāni kho bhikkhave
tīṇi nidānāni kammānaṃ samudayāya.
   {552.4} Tīṇīmāni bhikkhave nidānāni kammānaṃ samudayāya katamāni
tīṇi atīte bhikkhave chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando na jāyati
anāgate bhikkhave chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando na jāyati
paccuppanne bhikkhave chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando na jāyati.
   {552.5}  Kathañca  bhikkhave  atīte  chandarāgaṭṭhāniye dhamme
ārabbha  chando  na  jāyati  atītānaṃ  bhikkhave  chandarāgaṭṭhāniyānaṃ
dhammānaṃ    āyatiṃ    vipākaṃ    pajānāti    āyatiṃ
Vipākaṃ  viditvā  tadabhinivajjeti  1-  tadabhinivajjetvā  2- cetasā
abhivirājetvā 3- paññāya ativijjha passati evaṃ kho bhikkhave atīte
chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando na jāyati.
   {552.6}  Kathañca  bhikkhave anāgate chandarāgaṭṭhāniye dhamme
ārabbha  chando  na  jāyati  anāgatānaṃ bhikkhave chandarāgaṭṭhāniyānaṃ
dhammānaṃ āyatiṃ vipākaṃ pajānāti āyatiṃ vipākaṃ viditvā tadabhinivajjeti
tadabhinivajjetvā  cetasā  abhivirājetvā  paññāya  ativijjha  passati
evaṃ kho bhikkhave anāgate chandarāgaṭṭhāniye dhamme ārabbha chando
na jāyati.
   {552.7}  Kathañca  bhikkhave  paccuppanne  chandarāgaṭṭhāniye
dhamme  ārabbha  chando  na  jāyati  paccuppannānaṃ  bhikkhave
chandarāgaṭṭhāniyānaṃ  dhammānaṃ  āyatiṃ  vipākaṃ  pajānāti  āyatiṃ
vipākaṃ   viditvā   tadabhinivajjeti   tadabhinivajjetvā   cetasā
abhivirājetvā  paññāya  ativijjha  passati  evaṃ  kho  bhikkhave
paccuppanne  chandarāgaṭṭhāniye  dhamme ārabbha chando na jāyati .
Imāni kho bhikkhave nidānāni kammānaṃ samudayāyāti.
          Sambodhivaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
    pubbe manusse assādo   samaṇo roṇapañcamaṃ
    atittā dve ca kūṭāni     nidānā apare duveti.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. tadabhinivatteti. Yu. tadabhinivaddheti . 2 Ma. tadabhinivattetvā.
@Yu. tadabhinivaddhetvā. 3 Ma. abhinivijjhitvā.
          Āpāyikavaggo dutiyo             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 339-342. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=20&item=552&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=20&item=552&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=20&item=552&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=552&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=552              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com