ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [596]  157  Tisso  ima bhikkhave patipada katama tisso
agalha patipada nijjhama patipada majjhima patipada . katama ca
bhikkhave  agalha  patipada idha bhikkhave ekacco evamvadi hoti
evamditthi natthi kamesu dosoti so kamesu patabyatam apajjati ayam
vuccati  bhikkhave agalha patipada . katama ca bhikkhave nijjhama
patipada idha bhikkhave ekacco acelako hoti muttacaro hatthavalekhano 1-
na  ehibhadantiko  na  titthabhadantiko  nabhihatam  na  uddissakatam
na  nimantanam  sadiyati  so na kumbhimukha patigganhati na kalopimukha
patigganhati  na  elakamantaram  na  dandamantaram  na  musalamantaram  na
dvinnam  bhunjamananam  na gabbhiniya na payamanaya na purisantaragataya
na  sankittisu  na  yattha  sa  upatthito  hoti na yattha makkhika
sandasandacarini 2- na maccham na mamsam na suram na merayam na thusodakam
pivati so ekagariko va hoti ekalopiko dvagariko va hoti
dvalopiko  ...  sattagariko va hoti sattalopiko ekissapi
dattiya yapeti dvihipi dattihi yapeti ... sattahipi dattihi yapeti
ekahikampi  aharam  ahareti dvihikampi aharam ahareti ...
Sattahikampi  aharam  ahareti  iti  evarupam  addhamasikampi
pariyayabhattabhojananuyogamanuyutto viharati
   {596.1}  so  sakabhakkhopi  hoti  samakabhakkhopi  hoti
nivarabhakkhopi   hoti   daddulabhakkhopi   hoti   hatabhakkhopi
@Footnote: 1 Ma. hatthapalekhano . 2 Yu. sandacarini.
Hoti  kanabhakkhopi  hoti  acamabhakkhopi  hoti  pinnakabhakkhopi
hoti  tinabhakkhopi  hoti  gomayabhakkhopi  hoti  vanamulaphalaharo
yapeti  pavattaphalabhoji  so  sananipi  dhareti masananipi dhareti
chavadussanipi  dhareti  pamsukulanipi  dhareti  tiritakanipi  dhareti
ajinanipi  dhareti  ajinakkhipampi  dhareti  kusacirampi  dhareti
vakacirampi  dhareti  phalakacirampi  dhareti  kesakambalampi  dhareti
valakambalampi  dhareti  ulukapakkhampi  dhareti  kesamassulocakopi
hoti    kesamassulocananuyogamanuyutto    ubbhatthakopi   hoti
asanapatikkhitto   ukkutikopi   hoti   ukkutikappadhanamanuyutto
kantakapassayikopi   hoti   kantakapassaye   seyyam   kappeti
sayatatiyakampi   1-   udakorohananuyogamanuyutto   viharati  iti
evarupam   anekavihitam   kayassa   atapanaparitapananuyogamanuyutto
viharati ayam vuccati bhikkhave nijjhama patipada.
   {596.2} Katama ca bhikkhave majjhima patipada idha bhikkhave bhikkhu
kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke
abhijjhadomanassam vedanasu ... citte ... Dhammesu dhammanupassi viharati
atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam ayam vuccati
bhikkhave majjhima patipada. Ima kho bhikkhave tisso patipadati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 380-381. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=20&item=596&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=20&item=596&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=20&item=596&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=596&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=596              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com