ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [30] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Tena  kho pana samayena sambahulā abhiññātā abhiññātā paribbājakā
sippiniyā  1- tīre paribbājakārāme paṭivasanti seyyathīdaṃ annabhāro
vadharo 2- sakuludāyī ca paribbājako aññe ca abhiññātā abhiññātā
paribbājakā  .  athakho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā vuṭṭhito
yena  sippiniyā  tīraṃ  paribbājakārāmo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte āsane nisīdi nisajja kho bhagavā te paribbajake etadavoca
cattārīmāni   paribbājakā   dhammapadāni  aggaññāni  rattaññāni
vaṃsaññāni   porāṇāni   asaṃkiṇṇāni   asaṃkiṇṇapubbāni   na
saṃkīyanti  na  saṃkīyissanti  appaṭikuṭṭhāni  samaṇehi  brāhmaṇehi
viññūhi   katamāni   cattāri  anabhijjhā  paribbājakā  dhammapadaṃ
aggaññaṃ  rattaññaṃ  vaṃsaññaṃ  porāṇaṃ  asaṃkiṇṇaṃ  asaṃkiṇṇapubbaṃ  na
saṃkīyati  na  saṃkīyissati  appaṭikuṭṭhaṃ  samaṇehi  brāhmaṇehi viññūhi .
Abyāpādo  paribbājakā  dhammapadaṃ  ...  . sammāsati paribbājakā
dhammapadaṃ  ...  .  sammāsamādhi  paribbājakā  dhammapadaṃ  aggaññaṃ
rattaññaṃ  vaṃsaññaṃ  porāṇaṃ  asaṃkiṇṇaṃ  asaṃkiṇṇapubbaṃ  na  saṃkīyati
na  saṃkīyissati  appaṭikuṭṭhaṃ  samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhi . imāni
@Footnote: 1 Po. sappinikāya nadiyā. Ma. sippinikātīre . 2 Ma. Yu. varadharo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page39.

Kho paribbājakā cattāri dhammapadāni aggaññāni rattaññāni vaṃsaññāni porāṇāni asaṃkiṇṇāni asaṃkiṇṇapubbāni na saṃkīyanti na saṃkīyissanti appaṭikuṭṭhāni samaṇehi brāhmaṇehi viññūhi. {30.1} Yo kho paribbājakā evaṃ vadeyya ahametaṃ anabhijjhaṃ dhammapadaṃ paccakkhāya abhijjhāluṃ kāmesu tibbasārāgaṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā paññāpessāmīti tamahaṃ tattha evaṃ vadeyyaṃ etu vadatu byāharatu passāmissānubhāvanti so vata paribbājakā anabhijjhaṃ dhammapadaṃ paccakkhāya abhijjhāluṃ kāmesu tibbasārāgaṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā paññāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. {30.2} Yo kho paribbājakā evaṃ vadeyya ahametaṃ abyāpādaṃ dhammapadaṃ paccakkhāya byāpannacittaṃ paduṭṭhamanasaṅkappaṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā paññāpessāmīti tamahaṃ tattha evaṃ vadeyyaṃ etu vadatu byāharatu passāmissānubhāvanti so vata paribbājakā abyāpādaṃ dhammapadaṃ paccakkhāya byāpannacittaṃ paduṭṭhamanasaṅkappaṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā paññāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. {30.3} Yo kho paribbājakā evaṃ vadeyya ahametaṃ sammāsatiṃ dhammapadaṃ paccakkhāya muṭṭhassatiṃ asampajānaṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā paññāpessāmīti tamahaṃ tattha evaṃ vadeyyaṃ etu vadatu byāharatu passāmissānubhāvanti so vata paribbājakā sammāsatiṃ dhammapadaṃ paccakkhāya muṭṭhassatiṃ asampajānaṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā paññāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. {30.4} Yo kho paribbājakā evaṃ vadeyya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page40.

Ahametaṃ sammāsamādhiṃ dhammapadaṃ paccakkhāya asamāhitaṃ vibbhantacittaṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā paññāpessāmīti tamahaṃ tattha evaṃ vadeyyaṃ etu vadatu byāharatu passāmissānubhāvanti so vata paribbājakā sammāsamādhiṃ dhammapadaṃ paccakkhāya asamāhitaṃ vibbhantacittaṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā paññāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. {30.5} Yo kho paribbājakā imāni cattāri dhammapadāni garahitabbaṃ paṭikkositabbaṃ maññeyya tassa diṭṭheva dhamme cattāro sahadhammikā vādānupātā gārayhā ṭhānā āgacchanti katame cattāro anabhijjhaṃ ce bhavaṃ dhammapadaṃ garahati paṭikkosati ye ca hi abhijjhālū kāmesu tibbasārāgā samaṇā vā brāhmaṇā vā te bhoto pujjā te bhoto pāsaṃsā . abyāpādaṃ ce bhavaṃ dhammapadaṃ garahati paṭikkosati ye ca hi byāpannacittā paduṭṭhamanasaṅkappā samaṇā vā brāhmaṇā vā te bhoto pujjā te bhoto pāsaṃsā. Sammāsatiṃ ce bhavaṃ dhammapadaṃ garahati paṭikkosati ye ca hi muṭṭhassatī asampajānā samaṇā vā brāhmaṇā vā te bhoto pujjā te bhoto pāsaṃsā . sammāsamādhiṃ ce bhavaṃ dhammapadaṃ garahati paṭikkosati ye ca hi asamāhitā vibbhantacittā samaṇā vā brāhmaṇā vā te bhoto pujjā te bhoto pāsaṃsā. {30.6} Yo kho paribbājakā imāni cattāri dhammapadāni garahitabbaṃ paṭikkositabbaṃ maññeyya tassa diṭṭheva dhamme ime cattāro sahadhammikā vādānupātā gārayhā ṭhānā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page41.

Āgacchanti . yepi te paribbājakā ahesuṃ ukkalā vassabhaññā ahetukavādā akiriyavādā natthikavādā tepi imāni cattāri dhammapadāni na garahitabbaṃ na paṭikkositabbaṃ amaññiṃsu taṃ kissa hetu nindābyārosanaupārambhabhayāti. Abyāpanno sadā sato ajjhattaṃ susamāhito abhijjhāvinaye sikkhaṃ appamattoti vuccatīti. Uruvelavaggo tatiyo. Tassuddānaṃ dve uruvelā loko kāḷako brahmacariyapañcamaṃ kuhaṃ santuṭṭhi vaṃso ca 1- dhammapadaṃ paribbājakena cāti. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 38-41. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=21&item=30&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=21&item=30&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=21&item=30&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=30&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=30              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com