ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [169]  Athakho  āyasmā  ānando  yenāyasmā sārīputto
tenusaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ 1- vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  ānando  āyasmantaṃ sārīputtaṃ etadavoca
kittāvatā  nu  kho  āvuso  sārīputta bhikkhu khippanisanti ca hoti
kusalesu  dhammesu  suggahitaggāhī  ca  bahuñca  gaṇhāti  gahitañcassa
nappamussatīti   āyasmā   kho  ānando  bahussuto  paṭibhātu
āyasmantaññeva  ānandanti  . tenahāvuso sārīputta suṇāhi sādhukaṃ
manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evamāvusoti kho āyasmā sārīputto
āyasmato  ānandassa  paccassosi . āyasmā ānando etadavoca
idhāvuso  sārīputta  bhikkhu  atthakusalo  ca  hoti  dhammakusalo  ca
byañjanakusalo  ca  niruttikusalo  ca  pubbāparakusalo  ca ettāvatā
@Footnote: 1 Ma. sāraṇīyaṃ. sabbattha idisameva.
Kho  āvuso  sārīputta bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu
suggahitaggāhī   ca  bahuñca  gaṇhāti  gahitañcassa  nappamussatīti
acchariyaṃ  āvuso  abbhutaṃ  āvuso  yāva  subhāsitañcidaṃ  āyasmatā
ānandena  imehi  ca  mayaṃ  pañcahi dhammehi samannāgataṃ āyasmantaṃ
ānandaṃ dhārema āyasmā ānando atthakusalo dhammakusalo byañjanakusalo
niruttikusalo pubbāparakusaloti.
   [170]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  ānando  kosambiyaṃ viharati
ghositārāme . athakho āyasmā bhaddaji yenāyasmā ānando tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho
āyasmantaṃ bhaddajiṃ āyasmā ānando etadavoca kiṃ nu kho āvuso
bhaddaji  dassanānaṃ  aggaṃ  kiṃ  savanānaṃ  aggaṃ  kiṃ sukhānaṃ aggaṃ kiṃ
saññānaṃ aggaṃ kiṃ bhavānaṃ agganti.
   {170.1}  Atthāvuso  brahmā  abhibhū anabhibhūto aññadatthudaso
vasavattī  yo  taṃ  brahmānaṃ passati idaṃ dassanānaṃ aggaṃ atthāvuso
ābhassarā nāma devā sukhena abhisannā parisannā te kadāci karahaci
udānaṃ udānenti aho sukhaṃ aho sukhanti yo taṃ saddaṃ suṇāti idaṃ savanānaṃ
aggaṃ atthāvuso subhakiṇhā nāma devā te santaññeva  tusitā sukhaṃ
paṭisaṃvedenti idaṃ sukhānaṃ aggaṃ atthāvuso ākiñcaññāyatanūpagā devā idaṃ
Saññānaṃ  aggaṃ  atthāvuso  nevasaññānāsaññāyatanūpagā  devā  idaṃ
bhavānaṃ  agganti  sameti  kho  idaṃ  āyasmato  bhaddajissa  yadidaṃ
bahunā janenāti.
   {170.2}  Āyasmā  kho  ānando  bahussuto  paṭibhātu
āyasmantaññeva  ānandanti  .  tenahāvuso  bhaddaji suṇāhi sādhukaṃ
manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evamāvusoti  kho  āyasmā  bhaddaji
āyasmato  ānandassa  paccassosi . āyasmā ānando etadavoca
yathā  passato  kho  āvuso  anantarā āsavānaṃ khayo hoti idaṃ
dassanānaṃ  aggaṃ  yathā  suṇato anantarā āsavānaṃ khayo hoti idaṃ
savanānaṃ  aggaṃ  yathā  sukhitassa anantarā āsavānaṃ khayo hoti idaṃ
sukhānaṃ  aggaṃ  yathāsaññissa  anantarā  āsavānaṃ  khayo  hoti idaṃ
saññānaṃ  aggaṃ  yathābhūtassa  anantarā  āsavānaṃ  khayo  hoti idaṃ
bhavānaṃ agganti.
          Āghātavaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
     dve āghātavinayā       sākacchā sājīvato pañhaṃ
     pucchā nirodho codanā    sīlaṃ nisanti bhaddajīti.
           -----------
           Upāsakavaggo tatiyo
   [171]  [1]- Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti.
@Footnote: 1 Ma. evaṃ me sutaṃ.
Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca pañcahi
bhikkhave  dhammehi  samannāgato  upāsako  sārajjaṃ okkanto hoti
katamehi  pañcahi  pāṇātipātī  hoti  adinnādāyī  hoti  kāmesu
micchācārī  hoti  musāvādī  hoti  surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  hoti
imehi  kho  bhikkhave pañcahi dhammehi samannāgato upāsako sārajjaṃ
okkanto  hoti  . pañcahi bhikkhave dhammehi samannāgato upāsako
visārado  hoti  katamehi  pañcahi  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti
adinnādānā  paṭivirato  hoti  kāmesu micchācārā paṭivirato hoti
musāvādā  paṭivirato  hoti  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭivirato
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahi dhammehi samannāgato upāsako
visārado hotīti.
   [172] Pañcahi bhikkhave dhammehi samannāgato upasako avisārado
agāraṃ  ajjhāvasati  katamehi  pañcahi  pāṇātipātī  hoti  .pe.
Surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  hoti  imehi kho bhikkhave pañcahi dhammehi
samannāgato upāsako avisārado agāraṃ ajjhāvasati . pañcahi bhikkhave
dhammehi  samannāgato  upāsako visārado agāraṃ ajjhāvasati katamehi
pañcahi pāṇātipātā paṭivirato hoti .pe. surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato  hoti  imehi  kho  bhikkhave pañcahi dhammehi samannāgato
upāsako visārado agāraṃ ajjhāvasatīti.
   [173] Pañcahi bhikkhave dhammehi samannāgato upāsako yathābhataṃ
Nikkhitto  evaṃ  niraye  katamehi  pañcahi pāṇātipātī hoti .pe.
Surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  hoti  imehi kho bhikkhave pañcahi dhammehi
samannāgato  upāsako  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ niraye . pañcahi
bhikkhave dhammehi samannāgato upāsako yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge
katamehi  pañcahi  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti .pe. surāmeraya-
majjapamādaṭṭhānā paṭivirato hoti imehi kho bhikkhave pañcahi dhammehi
samannāgato upāsako yathābhataṃ nikkhitto evaṃ saggeti.
   [174]  Athakho anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  bhagavā  etadavoca  pañca
gahapati  bhayāni  verāni  appahāya  dussīlo  iti  vuccati nirayañca
upapajjati  katamāni  pañca  pāṇātipātaṃ  adinnādānaṃ  kāmesu
micchācāraṃ  musāvādaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ  imāni  kho gahapati
pañca  bhayāni  verāni  appahāya  dussīlo  iti  vuccati  nirayañca
upapajjati.
   {174.1}  Pañca  gahapati  bhayāni verāni pahāya sīlavā iti
vuccati  sugatiñca  upapajjati  katamāna  pañca pāṇātipātaṃ adinnādānaṃ
kāmesu  micchācāraṃ  musāvādaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ  imāni
kho  gahapati  pañca  bhayāni  verāni  pahāya  sīlavā  iti vuccati
sugatiñca  upapajjati . yaṃ gahapati pāṇātipātī 1- pāṇātipātapaccayā
diṭṭhadhammikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  samparāyikampi  bhayaṃ veraṃ pasavati
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Cetasikampi  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  pāṇātipātā  paṭivirato
neva  diṭṭhadhammikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati na samparāyikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati
na  cetasikaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti pāṇātipātā paṭiviratassa
evantaṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hoti . yaṃ gahapati adinnādāyī ... Yaṃ
gahapati kāmesu micchācārī ... yaṃ gahapati musāvādī ... yaṃ gahapati
surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  surāmerayamajjapamādaṭṭhānapaccayā diṭṭhadhammikampi
bhayaṃ  veraṃ  pasavati  samparāyikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  cetasikampi
dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭivirato
neva  diṭṭhadhammikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati na samparāyikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati
na cetasikaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭiviratassa evantaṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hotīti.
     Yo pāṇamatipāteti 1-      musāvādañca bhāsati
     loke adinnaṃ ādiyati       paradārañca gacchati
     surāmerayapānañca         yo naro anuyuñjati
     appahāya pañca verāni      dussīlo iti vuccati
     kāyassa bhedā duppañño    nirayaṃ sopapajjati 2-.
     Yo pāṇaṃ nātipāteti       musāvādaṃ na bhāsati
     loke adinnaṃ nādiyati       paradāraṃ na gacchati
     surāmerayapānañca          yo naro nānuyuñjati
     pahāya pañca verāni        sīlavā iti vuccati
@Footnote: 1 Yu. pāṇamatimāteti . 2 Po. Yu. so upapajjati.
     Kāyassa bhedā sappañño    sugatiṃ sopapajjatīti 1-.
   [175]  Pañcahi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato  upāsako
upāsakacaṇḍālo ca hoti upāsakamalañca upāsakapatikiṭṭho 2- ca katamehi
pañcahi  assaddho  hoti  dussīlo  hoti kotuhalamaṅgaliko 3- hoti
maṅgalaṃ  pacceti  no  kammaṃ  ito ca bahiddhā dakkhiṇeyyaṃ gavesati
tattha  ca  pubbakāraṃ  karoti  imehi  kho bhikkhave pañcahi dhammehi
samannāgato  upāsako  upāsakacaṇḍālo  ca  hoti  upāsakamalañca
upāsakapatikiṭṭho ca . pañcahi bhikkhave dhammehi samannāgato upāsako
upāsakaratanañca   hoti   upāsakapadumañca  upāsakapuṇḍarīkañca  4-
katamehi  pañcahi  saddho  hoti  sīlavā hoti akotuhalamaṅgaliko 3-
hoti kammaṃ pacceti no maṅgalaṃ na ito bahiddhā dakkhiṇeyyaṃ gavesati
idha  ca  pubbakāraṃ  karoti  imehi  kho  bhikkhave pañcahi dhammehi
samannāgato   upāsako   upāsakaratanañca  hoti  upāsakapadumañca
upāsakapuṇḍarīkañcāti.
   [176]  Athakho anāthapiṇḍiko gahapati pañcamattehi upāsakasatehi
parivuto   yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho anāthapiṇḍikaṃ
gahapatiṃ  bhagavā  etadavoca tumhe kho gahapati bhikkhusaṅghaṃ paccupaṭṭhitā
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena    na    kho
gahapati  tāvatakeneva  tuṭṭhi  karaṇīyā  mayaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paccupaṭṭhitā
@Footnote: 1 Po. Yu. so upapajjatīti . 2 Ma. upāsakapatikuṭṭho . 3 Ma. kotūhala ....
@4 Po. Yu. upāsakapuṇḍarīko ca.
Cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārenāti   tasmā   tiha
gahapati evaṃ sikkhitabbaṃ kinti mayaṃ kālena kālaṃ pavivekaṃ pītiṃ upasampajja
vihareyyāmāti evaṃ hi vo gahapati sikkhitabbanti.
   {176.1} Evaṃ vutte āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca
acchariyaṃ bhante abbhutaṃ bhante yāva subhāsitañcidaṃ bhante bhagavatā tumhe
kho  gahapati  bhikkhusaṅghaṃ  paccupaṭṭhitā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārena na kho gahapati tāvatakeneva tuṭṭhi karaṇīyā mayaṃ bhikkhusaṅghaṃ
paccupaṭṭhitā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārenāti
tasmā tiha gahapati evaṃ sikkhitabbaṃ kinti mayaṃ kālena kālaṃ pavivekaṃ pītiṃ
upasampajja vihareyyāmāti evaṃ hi vo gahapati sikkhitabbanti.
   {176.2} Yasmiṃ bhante samaye ariyasāvako pavivekaṃ pītiṃ upasampajja
viharati pañcassa ṭhānāni tasmiṃ samaye na honti yampissa kāmūpasañhitaṃ
dukkhaṃ  domanassaṃ  tampissa  tasmiṃ  samaye  na  hoti  yampissa
kāmūpasañhitaṃ  sukhaṃ  somanassaṃ tampissa tasmiṃ samaye na hoti yampissa
akusalūpasañhitaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  tampissa  tasmiṃ  samaye  na
hoti  yampissa  akusalūpasañhitaṃ  sukhaṃ  somanassaṃ tampissa tasmiṃ samaye
na  hoti  yampissa  kusalūpasañhitaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  tampissa
tasmiṃ samaye na hoti yasmiṃ bhante samaye ariyasāvako pavivekaṃ pītiṃ
upasampajja  viharati  imāni  1-  pañcassa ṭhānāni tasmiṃ samaye na
hontīti . sādhu sādhu sārīputta yasmiṃ sārīputta samaye ariyasāvako
@Footnote: 1 Ma. Yu. imānissa pañca.
Pavivekaṃ  pītiṃ  upasampajja  viharati pañcassa ṭhānāni tasmiṃ samaye na
honti  yampissa  kāmūpasañhitaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  tampissa  tasmiṃ
samaye  na  hoti  yampissa  kāmūpasañhitaṃ  sukhaṃ  somanassaṃ  tampissa
tasmiṃ  samaye  na  hoti  yampissa  akusalūpasañhitaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ
tampissa  tasmiṃ  samaye  na  hoti  yampissa  akusalūpasañhitaṃ  sukhaṃ
somanassaṃ  tampissa  tasmiṃ  samaye  na  hoti  yampissa kusalūpasañhitaṃ
dukkhaṃ  domanassaṃ  tampissa  tasmiṃ  samaye  na hoti yasmiṃ sārīputta
samaye  ariyasāvako  pavivekaṃ pītiṃ upasampajja viharati imāni pañcassa
ṭhānāni tasmiṃ samaye na hontīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 224-232. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=169&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=169&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=22&item=169&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=169&items=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=169              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]