ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [179]  Athakho anāthapiṇḍiko gahapati pañcamattehi upāsakasatehi
parivuto yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  athakho bhagavā āyasmantaṃ sārīputtaṃ āmantesi
yaṅkañci  sārīputta  jāneyyātha gihiṃ odātavasanaṃ pañcasu sikkhāpadesu
saṃvutakammantaṃ   catunnañca   ābhicetasikānaṃ   diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
nikāmalābhiṃ akicchalābhiṃ akasiralābhiṃ so ākaṅkhamāno attanāva attānaṃ
byākareyya    khīṇanirayomhi   khīṇatiracchānayoni   khīṇapittivisayo
khīṇāpāyaduggativinipāto   sotāpannohamasmi  avinipātadhammo  niyato
sambodhiparāyanoti.
   {179.1} Katamesu pañcasu sikkhāpadesu saṃvutakammanto hoti idha
sārīputta  ariyasāvako  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti adinnādānā
paṭivirato  hoti  kāmesu  micchācārā  paṭivirato  hoti musāvādā
paṭivirato  hoti surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭivirato hoti . imesu
pañcasu sikkhāpadesu saṃvutakammanto hoti.
   {179.2}  Katamesaṃ  catunnaṃ ābhicetasikānaṃ diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
nikāmalābhī hoti akicchalābhī akasiralābhī . idha sārīputta ariyasāvako
buddhe  aveccappasādena  samannāgato hoti itipi so bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ buddho bhagavāti ayamassa paṭhamo
ābhicetasiko   diṭṭhadhammasukhavihāro   adhigato  hoti  avisuddhassa
cittassa visuddhiyā apariyodātassa cittassa pariyodapanāya.
   {179.3} Puna caparaṃ sārīputta ariyasāvako dhamme aveccappasādena samannāgato
Hoti  svākkhāto  bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko
opanayiko  paccattaṃ veditabbo viññūhīti ayamassa dutiyo ābhicetasiko
diṭṭhadhammasukhavihāro  adhigato  hoti  avisuddhassa  cittassa  visuddhiyā
apariyodātassa cittassa pariyodapanāya.
   {179.4} Puna caparaṃ sārīputta ariyasāvako saṅghe aveccappasādena
samannāgato hoti supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ujupaṭipanno bhagavato
sāvakasaṅgho ñāyapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho sāmīcipaṭipanno bhagavato
sāvakasaṅgho yadidaṃ cattāri purisayugāni aṭṭha purisapuggalā esa bhagavato
sāvakasaṅgho āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo anuttaraṃ
puññakkhettaṃ lokassāti ayamassa tatiyo ābhicetasiko diṭṭhadhammasukhavihāro
adhigato  hoti  avisuddhassa cittassa visuddhiyā apariyodātassa cittassa
pariyodapanāya.
   {179.5} Puna caparaṃ sārīputta ariyasāvako ariyakantehi sīlehi
samannāgato hoti akhaṇḍehi acchiddehi asabalehi akammāsehi bhujissehi
viññūpasatthehi  samādhisaṃvattanikehi  ayamassa  catuttho  ābhicetasiko
diṭṭhadhammasukhavihāro  adhigato  hoti  avisuddhassa  cittassa  visuddhiyā
apariyodātassa cittassa pariyodapanāya . imesaṃ catunnaṃ ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ nikāmalābhī hoti akicchalābhī akasiralābhī . Yaṅkañci
sārīputta  jāneyyātha  gihiṃ  odātavasanaṃ imesu pañcasu sikkhāpadesu
saṃvutakammantaṃ  imesañca  catunnaṃ  ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare aparāmaṭṭhehīti atthi.
Nikāmalābhiṃ akicchalābhiṃ akasiralābhiṃ so ākaṅkhamāno attanāva attānaṃ
byākareyya khīṇanirayomhi khīṇatiracchānayoni khīṇapittivisayo 1- khīṇāpāya-
duggativinipāto sotāpannohamasmi avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.
     Nirayesu bhayaṃ disvā          pāpāni parivajjaye
     ariyadhammaṃ samādāya         paṇḍito parivajjaye
     na hiṃse pāṇabhūtāni         vijjamāne parakkame
     musā ca na bhaṇe jānaṃ        adinnaṃ na parāmase
     sehi 2- dārehi santuṭṭho   paradārañca nārame 3-
     merayaṃ vāruṇiṃ jantu          na pive cittamohaniṃ
     anussareyya sambuddhaṃ       dhammaṃ cānuvitakkaye 4-
     abyāpajjhaṃ hitaṃ cittaṃ       devalokāya bhāvaye
     upaṭṭhite deyyadhamme       puññatthassa jigiṃsato 5-
     santesu paṭhamaṃ dinnā       vipulā hoti dakkhiṇā.
     Santo have pavakkhāmi       sārīputta suṇohi me
     iti kaṇhāsu setāsu        rohiṇīsu cārīsu vā
     kammāsāsu sarūpāsu        gosu pārevatāsu 6- vā
     yāsukāsuci etāsu          danto jāyati puṅgavo
     dhoreyho balasampanno     kalyāṇajavanikkamo
@Footnote: 1 Ma. khīṇapetti ... . 2 Po. sakehi . 3 Ma. Yu. ārame.
@4 Po. dhammaṃ anuvi .... Ma. dhammañcānu .... 5 Ma. jigīsato.
@6 Yu. pārāpatāsu.
     Tameva bhāre yuñjanti       nāssa vaṇṇaṃ parikkhare
     evameva manussesu          yasmiṃkasmiñci jātiye
     khattiye brāhmaṇe vesse    sudde caṇḍālapukkuse
     yāsukāsuci 1- etāsu       danto jāyati subbato
     dhammaṭṭho sīlasampanno     saccavādī hirīmano
     pahīnajātimaraṇo          brahmacariyassa kevalī
     pannabhāro visaṃyutto       katakicco anāsavo
     pāragū sabbadhammānaṃ        anupādāya nibbuto
     tasmiñca viraje khette      vipulā hoti dakkhiṇā.
     Bālā ca avijānantā       dummedhā assutāvino
     bahiddhā denti 2- dānāni  na hi sante upāsare.
     Ye ca sante upāsanti       sappaññe dhīrasammate
     saddhā ca nesaṃ sugate        mūlajātā patiṭṭhitā
     devalokañca te yanti       kule vā idha jāyare
     anupubbena nibbānaṃ       adhigacchanti paṇḍitāti.
   [180] Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ carati mahatā bhikkhusaṅghena
saddhiṃ  addasā  kho  bhagavā  addhānamaggapaṭipanno  aññatarasmiṃ
padese  mahantaṃ sālavanaṃ disvāna maggā okkamma yena taṃ sālavanaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  sālavanaṃ  ajjhogāhetvā aññatarasmiṃ
padese sitaṃ pātvākāsi . athakho āyasamto ānandassa etadahosi
@Footnote: 1 Po. Yu. kāsu ca . 2 Po. Ma. dadanti.
Ko  nu  kho  hetu  ko paccayo bhagavato sitassa pātukammāya na
akāraṇena tathāgatā sitaṃ pātukarontīti . athakho āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca ko nu kho bhante hetu ko paccayo bhagavato
sitassa pātukammāya na akāraṇena tathāgatā sitaṃ pātukarontīti.
   {180.1} Bhūtapubbaṃ ānanda imasmiṃ padese nagaraṃ ahosi iddhañceva
phītañca  bahujanaṃ ākiṇṇamanussaṃ taṃ kho panānanda nagaraṃ kassapo bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho upanissāya viharati 1- kassapassa kho panānanda
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  bhavesī  nāma  upāsako ahosi
sīlesu  aparipūrakārī  bhavesinā  kho ānanda upāsakena pañcamattāni
upāsakasatāni  paṭidesitāni  samādapitāni ahesuṃ sīlesu aparipūrakārino
athakho  ānanda  bhavesissa  upāsakassa  etadahosi ahaṃ kho imesaṃ
pañcannaṃ   upāsakasatānaṃ   bahūpakāro   pubbaṅgamo  samādapetā
ahañcamhi  sīlesu  aparipūrakārī  imānipi  pañca upāsakasatāni sīlesu
aparipūrakārino  iccetaṃ  samasamaṃ  natthi  kiñci  atirekaṃ  handāhaṃ
atirekāyāti.
   {180.2} Athakho ānanda bhavesī 2- upāsako yena tāni pañca
upāsakasatāni  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  tāni  pañca upāsakasatāni
etadavoca ajjatagge maṃ āyasmanto sīlesu paripūrakāriṃ dhārethāti.
Athakho   ānanda   tesaṃ  pañcannaṃ  upāsakasatānaṃ  etadahosi
ayyo  kho  bhavesī  amhākaṃ  bahūpakāro  pubbaṅgamo  samādapetā
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihāsi . 2 Ma. Yu. gavesī.
Ayyo  hi  nāma  bhavesī  1-  sīlesu paripūrakārī bhavissati kimaṅgaṃ
pana  mayanti  .  athakho  ānanda  tāni pañca upāsakasatāni yena
bhavesī  upāsako  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhavesiṃ  upāsakaṃ
etadavocuṃ  ajjatagge  ayyo  bhavesī  imānipi pañca upāsakasatāni
sīlesu  paripūrakārino  dhāretūti  .  athakho  ānanda  bhavesissa
upāsakassa  etadahosi  ahaṃ  kho  imesaṃ  pañcannaṃ  upāsakasatānaṃ
bahūpakāro  pubbaṅgamo  samādapetā  ahañcamhi  sīlesu  paripūrakārī
imānipi 2- pañca upāsakasatāni sīlesu paripūrakārino iccetaṃ samasamaṃ
natthi kiñci atirekaṃ handāhaṃ atirekāyāti.
   {180.3}  Athakho ānanda bhavesī upāsako yena tāni pañca
upāsakasatāni  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  tāni  pañca upāsakasatāni
etadavoca ajjatagge maṃ āyasmanto brahmacāriṃ dhāretha ārācāriṃ virataṃ
methunā  gāmadhammāti . athakho ānanda tesaṃ pañcannaṃ upāsakasatānaṃ
etadahosi ayyo kho bhavesī amhākaṃ bahūpakāro pubbaṅgamo samādapetā
ayyo hi nāma bhavesī brahmacārī bhavissati ārācārī virato methunā
gāmadhammā  kimaṅgaṃ  pana  mayanti  .  athakho  ānanda tāni pañca
upāsakasatāni  yena  bhavesī  upāsako  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhavesiṃ  upāsakaṃ  etadavocuṃ  ajjatagge  ayyo  bhavesī  imānipi
@Footnote: 1 Ma. Yu. gavesī. sabbattha īdisameva . 2 Yu. imāni ca.
Pañca  upāsakasatāni  brahmacārino dhāretu ārācārino virate 1-
methunā gāmadhammāti . athakho ānanda bhavesissa upāsakassa etadahosi
ahaṃ  kho  imesaṃ  pañcannaṃ  upāsakasatānaṃ  bahūpakāro  pubbaṅgamo
samādapetā  ahañcamhi sīlesu paripūrakārī imānipi pañca upāsakasatāni
sīlesu  paripūrakārino  ahañcamhi  brahmacārī  ārācārī  virato
methunā  gāmadhammā  imānipi  pañca  upāsakasatāni  brahmacārino
ārācārino  viratā  methunā  gāmadhammā  iccetaṃ  samasamaṃ  natthi
kiñci atirekaṃ handāhaṃ atirekāyāti.
   {180.4}  Athakho ānanda bhavesī upāsako yena tāni pañca
upāsakasatāni  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  tāni  pañca upāsakasatāni
etadavoca  ajjatagge  maṃ  āyasmanto  ekabhattikaṃ  dhāretha
rattūparataṃ  virataṃ  vikālabhojanāti  .  athakho ānanda tesaṃ pañcannaṃ
upāsakasatānaṃ  etadahosi  ayyo  kho  bhavesī  amhākaṃ  2-
bahūpakāro  pubbaṅgamo  samādapetā  ayyo  hi  nāma  bhavesī
ekabhattiko  bhavissati  rattūparato  virato  vikālabhojanā  kimaṅgaṃ
pana  mayanti  .  athakho  ānanda  tāni pañca upāsakasatāni yena
bhavesī  upāsako  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhavesiṃ  upāsakaṃ
etadavocuṃ  ajjatagge  ayyo  bhavesī  imānipi pañca upāsakasatāni
ekabhattike  dhāretu  rattūparate  virate  vikālabhojanāti . athakho
ānanda  bhavesissa  upāsakassa  etadahosi  ahaṃ  kho  imesaṃ
@Footnote: 1 Po. ma viratā . 2 Ma. ayaṃ saddo natthi.
Pañcannaṃ   upāsakasatānaṃ   bahūpakāro   pubbaṅgamo  samādapetā
ahañcamhi  sīlesu  paripūrakārī  imānipi  pañca  upāsakasatāni sīlesu
paripūrakārino  ahañcamhi  brahmacārī  ārācārī  virato  methunā
gāmadhammā  imānipi  pañca  upāsakasatāni brahmacārino ārācārino
viratā  methunā  gāmadhammā  ahañcamhi  ekabhattiko  rattūparato
virato  vikālabhojanā  imānipi  pañca  upāsakasatāni  ekabhattikā
rattūparatā  viratā  vikālabhojanā  iccetaṃ  samasamaṃ  natthi  kiñci
atirekaṃ handāhaṃ atirekāyāti.
   {180.5} Athakho ānanda bhavesī upāsako yena kassapo bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  kassapaṃ  bhagavantaṃ
arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ etadavoca labheyyāhaṃ bhante bhagavato santike
pabbajjaṃ labheyyaṃ upasampadanti . alattha kho ānanda bhavesī upāsako
kassapassa  bhagavato  arahato sammāsambuddhassa santike pabbajjaṃ alattha
upasampadaṃ acirūpasampanno kho panānanda bhavesī bhikkhu eko vūpakaṭṭho
appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthāya
kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  vihāsi  khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  abbhaññāsi  aññataro  ca  panānanda  bhavesī  bhikkhu
arahataṃ ahosi.
   {180.6} Athakho ānanda tesaṃ pañcannaṃ upāsakasatānaṃ etadahosi
ayyo kho bhavesī amhākaṃ bahūpakāro pubbaṅgamo samādapetā ayyo hi
nāma bhavesī kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajissati  kimaṅgaṃ  pana  mayanti  . athakho
ānanda  tāni  pañca  upāsakasatāni  yena  kassapo  bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  kassapaṃ  bhagavantaṃ
arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  etadavocuṃ  labheyyāma  mayaṃ bhante bhagavato
santike  pabbajjaṃ  labheyyāma  upasampadanti  alabhiṃsu  kho  ānanda
tāni   pañca   upāsakasatāni   kassapassa   bhagavato  arahato
sammāsambuddhassa santike pabbajjaṃ alabhiṃsu upasampadaṃ
   {180.7} athakho ānanda bhavesissa bhikkhuno etadahosi ahaṃ kho
imassa  anuttarassa  vimuttisukhassa  nikāmalābhī  [1]-  akicchalābhī
akasiralābhī  ahovatimānipi  pañca  bhikkhusatāni  imassa  anuttarassa
vimuttisukhassa  nikāmalābhino  assu  akicchalābhino  akasiralābhinoti
athakho  ānanda  tāni  pañca  bhikkhusatāni  ekekā 2- vūpakaṭṭhā
appamattā   ātāpino   pahitattā   viharantā   nacirasseva
yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti
tadanuttaraṃ   brahmacariyapariyosānaṃ   diṭṭheva   dhamme   sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  vihariṃsu  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññiṃsu  iti
@Footnote: 1 Ma. hoti . 2 Ma. yu ayaṃ pāṭho natthi.
Kho  ānanda  tāni  pañca bhikkhusatāni bhavesipamukhāni uttaruttariṃ 1-
paṇītapaṇītaṃ  vāyamamānā  anuttaraṃ  vimuttiṃ  sacchākaṃsu  . tasmā tiha
ānanda  evaṃ  sikkhitabbaṃ  uttaruttariṃ  1-  paṇītapaṇītaṃ  vāyamamānā
anuttaraṃ vimuttiṃ sacchikarissāmāti evaṃ hi vo ānanda sikkhitabbanti.
          Upāsakavaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
    sārajjaṃ visārado nirayaṃ    evaṃ caṇḍālapañcamaṃ
    pīti vaṇijjā rājāno     gihī ceva bhavesināti.
          --------------
          Araññavaggo catuttho
   [181] Pañcime bhikkhave āraññakā 3- katame pañca mandattā
momūhattā  āraññako  hoti  pāpiccho  icchāpakato  āraññako
hoti  ummādā  cittakkhepā  āraññako  hoti  vaṇṇitaṃ  buddhehi
buddhasāvakehīti   āraññako   hoti   appicchataññeva   nissāya
santuṭṭhiññeva  nissāya  sallekhaññeva  nissāya pavivekaññeva nissāya
idamatthitaññeva  nissāya  āraññako  hoti ime kho bhikkhave pañca
āraññakā . imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ āraññakānaṃ yvāyaṃ āraññako
appicchataññeva  nissāya  santuṭṭhiññeva nissāya sallekhaññeva nissāya
pavivekaññeva  nissāya  idamatthitaññeva  nissāya  āraññako  hoti
@Footnote: 1 Po. Ma. uttaruttari . 2 Ma. āraññikā. sabbattha īdisameva.
Ayaṃ  imesaṃ pañcannaṃ āraññakānaṃ aggo ca seṭṭho ca mokkho ca
uttamo  ca  pavaro ca seyyathāpi bhikkhave gavā khīraṃ khīramhā dadhi
dadhimhā   navanītaṃ   navanītamhā   sappi  sappimhā  sappimaṇḍo
sappimaṇḍo  1-  tattha  aggamakkhāyati evameva kho bhikkhave imesaṃ
pañcannaṃ   āraññakānaṃ   yvāyaṃ   āraññako   appicchataññeva
nissāya   santuṭṭhiññeva   nissāya   sallekhaññeva   nissāya
pavivekaññeva   nissāya   idamatthitaññeva   nissāya  āraññako
hoti  ayaṃ  imesaṃ  pañcannaṃ  āraññakānaṃ  aggo  ca seṭṭho ca
mokkho ca uttamo ca pavaro cāti.
   [182] Pañcime bhikkhave paṃsukūlikā .pe.
   [183] Pañcime bhikkhave rukkhamūlikā .pe.
   [184] Pañcime bhikkhave sosānikā .pe.
   [185] Pañcime bhikkhave abbhokāsikā .pe.
   [186] Pañcime bhikkhave nesajjikā .pe.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 236-246. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=179&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=179&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=22&item=179&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=179&items=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=179              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]