ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [206]  Pancime  bhikkhave  cetaso  vinibandha  katame panca
idha bhikkhave bhikkhu kame 2- avitarago hoti avigatacchando avigatapemo
avigatapipaso   avigataparilaho   avigatatanho   yo   so
bhikkhave  bhikkhu  kame  avitarago  hoti avigatacchando avigatapemo
avigatapipaso  avigataparilaho  avigatatanho  tassa  cittam  na  manati
atappaya  anuyogaya  sataccaya  padhanaya  yassa cittam na namati
atappaya  anuyogaya  sataccaya  padhanaya  ayam  pathamo cetaso
vinibandho . puna caparam bhikkhave bhikkhu kaye avitarago hoti ... Rupe
@Footnote: 1 Po. na pasamsidati . 2 Ma. Yu. kamesu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page278.

Avitarago hoti ... yavadattham udaravadehakam bhunjitva seyyasukham passasukham middhasukham anuyutto viharati ... annataram devanikayam panidhaya brahmacariyam carati iminaham silena va vatena va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami devannataro vati yo so bhikkhave bhikkhu annataram devanikayam panidhaya brahmacariyam carati iminaham silena va vatena va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami devannataro vati tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya ayam pancamo cetaso vinibandho . ime kho bhikkhave panca cetaso vinibandhati. [207] Pancime bhikkhave anisamsa yaguya katame panca khuddam 1- pativineti pipasam pativineti vatam anulometi vatthim sodheti amavasesam paceti ime kho bhikkhave panca anisamsa yaguyati. [208] Pancime bhikkhave adinava dantakatthassa akhadane katame panca acakkhussam mukham duggandham hoti rasaharaniyo na visujjhanti pittam semham bhattam pariyonaddhati 2- bhattamassa nacchadeti ime kho bhikkhave panca adinava dantakatthassa akhadane . pancime bhikkhave anisamsa dantakatthassa khadane katame panca cakkhussam @Footnote: 1 Yu. khudam . 2 Yu. pariyonaddhanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page279.

Mukham na duggandham hoti rasaharaniyo visujjhanti pittam semham bhattam na pariyonaddhati bhattamassa chadeti ime kho bhikkhave panca anisamsa dantakatthassa khadaneti. [209] Pancime bhikkhave adinava ayatakena gitassarena dhammam bhanantassa katame panca attapi 1- tasmim sare sarajjati parepi tasmim sare sarajjanti gahapatikapi ujjhayanti yatheva mayam gayama evamevime 2- samana sakyaputtiya gayantiti sarakuttimpi nikamayamanassa samadhissa bhango hoti pacchima janata ditthanugatim apajjati ime kho bhikkhave panca adinava ayatakena gitassarena dhammam bhanantassati. [210] Pancime bhikkhave adinava mutthassatissa asampajanassa niddam okkamato 3- katame panca dukkham supati dukkham patibujjhati papakam supinam passati devata na rakkhanti asuci muccati ime kho bhikkhave panca adinava mutthassatissa asampajanassa niddam okkamato . pancime bhikkhave anisamsa upatthitassatissa sampajanassa niddam okkamato katame panca sukham supati sukham patibujjhati na papakam supinam passati devata rakkhanti asuci na muccati ime kho bhikkhave panca anisamsa upatthitassatissa sampajanassa niddam okkamatoti. Kimbilavaggo pathamo. @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. attanapi . 2 Ma. evameva kho . 3 Po. Ma. Yu. okkamayato. @aparampi idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page280.

Tassuddanam. Kimbilo dhammassavanam ajani 1- ca balam khilam vinibandham yagu kattham gitam mutthassatipi 2- cati. ----------- Akkosakavaggo dutiyo [211] Yo so bhikkhave bhikkhu akkosakaparibhasako ariyupavadi sabrahmacarinam tassa panca adinava patikankha katame panca parajiko va hoti chinnaparipantho 3- annataram va sankilittham apattim apajjati balham va rogatankam phusati sammulho kalam karoti kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati yo so bhikkhave bhikkhu akkosakaparibhasako ariyupavadi sabrahmacarinam tassa ime panca adinava patikankhati. [212] Yo so bhikkhave bhikkhu bhandanakarako kalahakarako vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako tassa panca adinava patikankha katame panca anadhigatam nadhigacchati adhigatam 4- parihayati papako kittisaddo abbhuggacchati sammulho kalam karoti kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati yo so bhikkhave bhikkhu bhandanakarako kalahakarako vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako tassa ime panca adinava patikankhati. @Footnote: 1 Ma. ajaniyo . 2 Yu. mutthassatina . 3 Ma. chinnaparibandho . 4 Po. Ma. adhigata.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page281.

[213] Pancime bhikkhave adinava dussilassa silavipattiya katame panca idha bhikkhave dussilo silavipanno pamadadhikaranam mahatim bhogajanim nigacchati ayam bhikkhave pathamo adinavo dussilassa silavipattiya . puna caparam bhikkhave dussilassa silavipannassa papako kittisaddo abbhuggacchati ayam bhikkhave dutiyo adinavo dussilassa silavipattiya . puna caparam bhikkhave dussilo silavipanno yannadeva parisam upasankamati yadi khattiyaparisam yadi brahmanaparisam yadi gahapatiparisam yadi samanaparisam avisarado upasankamati mankubhuto ayam bhikkhave tatiyo adinavo dussilassa silavipattiya . puna caparam bhikkhave dussilo silavipanno sammulho kalam karoti ayam bhikkhave catuttho adinavo dussilassa silavipattiya . puna caparam bhikkhave dussilo silavipanno kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati ayam bhikkhave pancamo adinavo dussilassa silavipattiya ime kho bhikkhave panca adinava dussilassa silavipattiya. {213.1} Pancime bhikkhave anisamsa silavato silasampadaya katame panca idha bhikkhave silava silasampanno appamadadhikaranam mahantam bhogakkhandham adhigacchati ayam bhikkhave pathamo anisamso silavato silasampadaya . puna caparam bhikkhave silavato silasampannassa kalyano kittisaddo abbhuggacchati ayam bhikkhave dutiyo anisamso silavato silasampadaya . puna caparam bhikkhave silava silasampanno yannadeva parisam upasankamati yadi khattiyaparisam yadi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page282.

Brahmanaparisam yadi gahapatiparisam yadi samanaparisam visarado upasankamati amankubhuto ayam bhikkhave tatiyo anisamso silavato silasampadaya . puna caparam bhikkhave silava silasampanno asammulho kalam karoti ayam bhikkhave catuttho anisamso silavato silasampadaya . Puna caparam bhikkhave silava silasampanno kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjati ayam bhikkhave pancamo anisamso silavato silasampadaya ime kho bhikkhave panca anisamsa silavato silasampadayati. [214] Pancime bhikkhave adinava bahubhanismim puggale katame panca musa bhanati pisunam bhanati pharusam bhanati samphappalapam bhanati kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati ime kho bhikkhave panca adinava bahubhanismim puggale . pancime bhikkhave anisamsa mantabhanismim 1- puggale katame panca na musa bhanati na pisunam bhanati na pharusam bhanati na samphappalapam bhanati kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjati ime kho bhikkhave panca anisamsa mantabhanismim puggaleti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 277-282. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=206&items=9&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=206&items=9&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=22&item=206&items=9&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=206&items=9&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=206              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com