ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [216] 12 Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa
arame  .  athakho  ayasma sariputto pubbanhasamayam nivasetva
Pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisi  athakho  ayasmato
sariputtassa  etadahosi  atippago  kho  tava  savatthiyam  pindaya
caritum yannunaham yena annatitthiyanam paribbajakanam aramo tenupasankameyyanti
athakho  ayasma  sariputto  yena  annatitthiyanam  paribbajakanam
aramo  tenupasankami upasankamitva tehi annatitthiyehi paribbajakehi
saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam
nisidi  .  tena kho pana samayena tesam annatitthiyanam paribbajakanam
sannisinnanam  sannipatitanam  ayamantarakatha  udapadi  yo  hi  koci
avuso  saupadiseso  kalam  karoti sabbo so aparimutto niraya
aparimutto  tiracchanayoniya  aparimutto  pittivisaya  aparimutto
apayaduggativinipatati.
   {216.1}  Athakho  ayasma  sariputto  tesam annatitthiyanam
paribbajakanam  bhasitam  neva  abhinandi  nappatikkosi  anabhinanditva
appatikkositva  utthayasana  pakkami  bhagavato  santike  etassa
bhasitassa  attham ajanissamiti athakho ayasma sariputto savatthiyam
pindaya  caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  yena  bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi
ekamantam nisinno kho ayasma sariputto bhagavantam etadavoca idhaham
bhante   pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya  savatthim
pindaya  pavisim  tassa mayham bhante etadahosi atippago kho tava
Savatthiyam  pindaya  caritum yannunaham yena annatitthiyanam paribbajakanam
aramo  tenupasankameyyanti  athakhoham  bhante  yena  annatitthiyanam
paribbajakanam  aramo tenupasankamim upasankamitva tehi annatitthiyehi
paribbajakehi  saddhim  sammodim sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva
ekamantam  nisidim  tena  kho  pana  samayena  tesam  annatitthiyanam
paribbajakanam    sannisinnanam    sannipatitanam   ayamantarakatha
udapadi  yo  hi  koci avuso saupadiseso kalam karoti sabbo
so aparimutto niraya aparimutto tiracchanayoniya aparimutto pittivisaya
aparimutto  apayaduggativinipatati  athakhoham bhante tesam annatitthiyanam
paribbajakanam  bhasitam  neva  abhinandim  nappatikkosim  anabhinanditva
appatikkositva   utthayasana   pakkamim   bhagavato   santike
etassa bhasitassa attham ajanissamiti.
   {216.2} Keci 1- sariputta annatitthiya paribbajaka bala
abyatta keci 1- saupadisesam va saupadisesoti janissanti anupadisesam
va anupadisesoti janissanti navayime sariputta puggala saupadisesa
kalam  kurumana parimutta niraya parimutta tiracchanayoniya parimutta
pittivisaya parimutta apayaduggativinipata. Katame nava.
   {216.3} Idha sariputta ekacco puggalo silesu paripurikari 2-
hoti  samadhismim  paripurikari  pannaya  mattasokari  so  pancannam
orambhagiyanam  samyojananam  parikkhaya  antaraparinibbayi  hoti  ayam
@Footnote: 1 Ma. ke ca. evamuparipi .  2 Ma. paripurakari. evamuparipi.
Sariputta  pathamo  puggalo  saupadiseso  kalam kurumano parimutto
niraya  parimutto  tiracchanayoniya  parimutto  pittivisaya  parimutto
apayaduggativinipata.
   {216.4} Puna caparam sariputta idhekacco puggalo silesu paripurikari
hoti  samadhismim  paripurikari  pannaya  mattasokari  so  pancannam
orambhagiyanam   samyojananam  parikkhaya  upahaccaparinibbayi  hoti
asankharaparinibbayi  hoti  sasankharaparinibbayi  hoti  uddhamsoto
hoti  akanitthagami  ayam  sariputta  pancamo  puggalo saupadiseso
kalam  kurumano parimutto niraya parimutto tiracchanayoniya parimutto
pittivisaya parimutto apayaduggativinipata.
   {216.5} Puna caparam sariputta idhekacco puggalo silesu paripurikari
hoti  samadhismim  mattasokari  pannaya  mattasokari  so  tinnam
samyojananam  parikkhaya  ragadosamohanam  tanutta  sakadagami  hoti
sakideva  imam  lokam  agantva  dukkhassantam  karoti ayam sariputta
chattho puggalo saupadiseso kalam kurumano parimutto niraya .pe.
Parimutto apayaduggativinipata.
   {216.6} Puna caparam sariputta idhekacco puggalo silesu paripurikari
hoti  samadhismim  mattasokari  pannaya  mattasokari  so  tinnam
samyojananam  parikkhaya  ekabiji  hoti  ekamyeva  manusakam  bhavam
nibbattetva  dukkhassantam  karoti  ayam  sariputta  sattamo puggalo
Saupadiseso  kalam  kurumano  parimutto  niraya  .pe. parimutto
apayaduggativinipata.
   {216.7} Puna caparam sariputta idhekacco puggalo silesu paripurikari
hoti  samadhismim  mattasokari  pannaya  mattasokari  so  tinnam
samyojananam  parikkhaya  kolamkolo  hoti dve va tini va kulani
sandhavitva  samsaritva  dukkhassantam  karoti  ayam  sariputta atthamo
puggalo  saupadiseso  kalam  kurumano  parimutto  niraya  .pe.
Parimutto apayaduggativinipata.
   {216.8} Puna caparam sariputta idhekacco puggalo silesu paripurikari
hoti  samadhismim  mattasokari  pannaya  mattasokari  so  tinnam
samyojananam  parikkhaya  sattakkhattumparamo  hoti  sattakkhattumparamam deve
ca manusse ca sandhavitva samsaritva dukkhassantam karoti ayam sariputta
navamo puggalo saupadiseso kalam kurumano parimutto niraya parimutto
tiracchanayoniya  parimutto  pittivisaya  parimutto apayaduggativinipata
keci  sariputta  annatitthiya  paribbajaka  bala  abyatta keci
saupadisesam  va  saupadisesoti  janissanti  anupadisesam  va
anupadisesoti janissanti ime kho sariputta nava puggala saupadisesa
kalam  kurumana parimutta niraya parimutta tiracchanayoniya parimutta
pittivisaya  parimutta  apayaduggativinipata  na  tavayam  sariputta
dhammapariyayo  patibhasi  bhikkhunam  bhikkhuninam  upasakanam  upasikanam tam
Kissa  hetu  mayimam  dhammapariyayam  sutva  pamadam  aharimsuti  api
ca maya yo 1- panhadhippayena bhasitoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 391-396. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=23&item=216&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=23&item=216&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=23&item=216&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=216&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=216              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com