ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [217] 13 Athakho ayasma mahakotthito 2- yenayasma sariputto
tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  sariputtena  saddhim  sammodi
sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi ekamantam
nisinno  kho ayasma mahakotthito ayasmantam sariputtam etadavoca
kinnu kho avuso sariputta yam kammam ditthadhammavedaniyam tam me kammam
samparayavedaniyam  hotuti  etassa  atthaya  bhagavati  brahmacariyam
vussatiti. No hidam avuso.
   {217.1} Kim panavuso sariputta yam kammam samparayavedaniyam tam me
kammam  ditthadhammavedaniyam  hotuti  etassa  atthaya bhagavati brahmacariyam
vussatiti . no hidam avuso . kinnu kho avuso sariputta yam kammam
sukhavedaniyam  tam  me  kammam  dukkhavedaniyam  hotuti  etassa atthaya
bhagavati brahmacariyam vussatiti . no hidam avuso kim panavuso sariputta
yam kammam dukkhavedaniyam tam me kammam sukhavedaniyam hotuti etassa atthaya
bhagavati brahmacariyam vussatiti . no hidam avuso . kinnukho avuso
sariputta  yam  kammam  paripakkavedaniyam  tam me kammam aparipakkavedaniyam
hotuti  etassa  atthaya  bhagavati  brahmacariyam vussatiti . no hidam
avuso . kim panavuso sariputta yam kammam aparipakkavedaniyam tam me kammam
paripakkavedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti .
@Footnote: 1 Ma. sariputta dhammapariyayo . 2 Ma. mahakotthiko.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page397.

No hidam avuso . kinnu kho avuso sariputta yam kammam bahuvedaniyam tam me kammam appavedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti . no hidam avuso . kim panavuso sariputta yam kammam appavedaniyam tam me kammam bahuvedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti . no hidam avuso . Kinnu kho avuso sariputta yam kammam vedaniyam tam me kammam avedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti . no hidam avuso . kim panavuso sariputta yam kammam avedaniyam tam me kammam vedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti . No hidam avuso. {217.2} Kinnu kho avuso sariputta yam kammam ditthadhammavedaniyam tam me kammam samparayavedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti iti puttho samano no hidam avusoti vadesi kim panavuso sariputta yam kammam samparayavedaniyam tam me kammam ditthadhammavedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti iti puttho samano no hidam avusoti vadesi kinnu kho avuso sariputta yam kammam sukhavedaniyam tam me kammam dukkhavedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti iti puttho samano no hidam avusoti vadesi kim panavuso sariputta yam kammam dukkhavedaniyam tam me kammam sukhavedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page398.

Iti puttho samano no hidam avusoti vadesi kinnu kho avuso sariputta yam kammam paripakkavedaniyam tam me kammam aparipakkavedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti iti puttho samano no hidam avusoti vadesi kim panavuso sariputta yam kammam aparipakkavedaniyam tam me kammam paripakkavedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti iti puttho samano no hidam avusoti vadesi kinnu kho avuso sariputta yam kammam bahuvedaniyam tam me kammam appavedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti iti puttho samano no hidam avusoti vadesi {217.3} kim panavuso sariputta yam kammam appavedaniyam tam me kammam bahuvedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti iti puttho samano no hidam avusoti vadesi kinnu kho avuso sariputta yam kammam vedaniyam tam me kammam avedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti iti puttho samano no hidam avuso vadesi kim panavuso sariputta yam kammam avedaniyam tam me kammam vedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti iti puttho samano no hidam avusoti vadesi atha kimattham carahavuso bhagavati brahmacariyam vussatiti. {217.4} Yam khossa 1- avuso annatam adittham appattam asacchikatam anabhisametam tassa nanaya dassanaya pattiya sacchikiriyaya abhisamayaya @Footnote: 1 Ma. khvassa. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page399.

Bhagavati brahmacariyam vussati 1- [2]- idam dukkhanti khossa avuso ayam dukkhasamudayoti khossa avuso ayam dukkhanirodhoti khossa avuso ayam dukkhanirodhagamini patipadati khossa avuso annatam adittham appattam asacchikatam anabhisametam tassa nanaya dassanaya pattiya sacchikiriyaya abhisamayaya bhagavati brahmacariyam vussati idam khossa avuso annatam adittham appattam asacchikatam anabhisametam tassa nanaya dassanaya pattiya sacchikiriyaya abhisamathaya bhagavati brahmacariyam vussatiti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 396-399. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=23&item=217&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=23&item=217&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=23&item=217&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=217&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=217              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com