ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [217] 13 Athakho āyasmā mahākoṭṭhito 2- yenāyasmā sārīputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ
nisinno  kho āyasmā mahākoṭṭhito āyasmantaṃ sārīputtaṃ etadavoca
kinnu kho āvuso sārīputta yaṃ kammaṃ diṭṭhadhammavedaniyaṃ taṃ me kammaṃ
samparāyavedaniyaṃ  hotūti  etassa  atthāya  bhagavati  brahmacariyaṃ
vussatīti. No hidaṃ āvuso.
   {217.1} Kiṃ panāvuso sārīputta yaṃ kammaṃ samparāyavedaniyaṃ taṃ me
kammaṃ  diṭṭhadhammavedaniyaṃ  hotūti  etassa  atthāya bhagavati brahmacariyaṃ
vussatīti . no hidaṃ āvuso . kinnu kho āvuso sārīputta yaṃ kammaṃ
sukhavedaniyaṃ  taṃ  me  kammaṃ  dukkhavedaniyaṃ  hotūti  etassa atthāya
bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti . no hidaṃ āvuso kiṃ panāvuso sārīputta
yaṃ kammaṃ dukkhavedaniyaṃ taṃ me kammaṃ sukhavedaniyaṃ hotūti etassa atthāya
bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti . no hidaṃ āvuso . kinnukho āvuso
sārīputta  yaṃ  kammaṃ  paripakkavedaniyaṃ  taṃ me kammaṃ aparipakkavedaniyaṃ
hotūti  etassa  atthāya  bhagavati  brahmacariyaṃ vussatīti . no hidaṃ
āvuso . kiṃ panāvuso sārīputta yaṃ kammaṃ aparipakkavedaniyaṃ taṃ me kammaṃ
paripakkavedaniyaṃ hotūti etassa atthāya bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti .
@Footnote: 1 Ma. sārīputta dhammapariyāyo . 2 Ma. mahākoṭṭhiko.
No  hidaṃ  āvuso  .  kinnu  kho  āvuso  sārīputta yaṃ kammaṃ
bahuvedaniyaṃ  taṃ  me  kammaṃ  appavedaniyaṃ  hotūti  etassa atthāya
bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti  . no hidaṃ āvuso . kiṃ panāvuso
sārīputta  yaṃ  kammaṃ  appavedaniyaṃ  taṃ me kammaṃ bahuvedaniyaṃ hotūti
etassa atthāya bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti . no hidaṃ āvuso .
Kinnu kho āvuso sārīputta yaṃ kammaṃ vedaniyaṃ taṃ me kammaṃ avedaniyaṃ
hotūti  etassa  atthāya  bhagavati  brahmacariyaṃ vussatīti . no hidaṃ
āvuso . kiṃ panāvuso sārīputta yaṃ kammaṃ avedaniyaṃ taṃ me kammaṃ
vedaniyaṃ  hotūti  etassa  atthāya  bhagavati  brahmacariyaṃ vussatīti .
No hidaṃ āvuso.
   {217.2} Kinnu kho āvuso sārīputta yaṃ kammaṃ diṭṭhadhammavedaniyaṃ taṃ
me kammaṃ samparāyavedaniyaṃ hotūti etassa atthāya bhagavati brahmacariyaṃ
vussatīti iti puṭṭho samāno no hidaṃ āvusoti vadesi kiṃ panāvuso
sārīputta  yaṃ  kammaṃ  samparāyavedaniyaṃ taṃ me kammaṃ diṭṭhadhammavedaniyaṃ
hotūti  etassa  atthāya  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti iti puṭṭho
samāno  no  hidaṃ  āvusoti  vadesi kinnu kho āvuso sārīputta
yaṃ kammaṃ sukhavedaniyaṃ taṃ me kammaṃ dukkhavedanīyaṃ hotūti etassa atthāya
bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti iti puṭṭho samāno no hidaṃ āvusoti
vadesi  kiṃ  panāvuso sārīputta yaṃ kammaṃ dukkhavedaniyaṃ taṃ me kammaṃ
sukhavedaniyaṃ  hotūti  etassa  atthāya  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti
Iti  puṭṭho  samāno no hidaṃ āvusoti vadesi kinnu kho āvuso
sārīputta  yaṃ  kammaṃ  paripakkavedaniyaṃ  taṃ me kammaṃ aparipakkavedaniyaṃ
hotūti  etassa  atthāya  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti iti puṭṭho
samāno  no hidaṃ āvusoti vadesi kiṃ panāvuso sārīputta yaṃ kammaṃ
aparipakkavedaniyaṃ  taṃ  me  kammaṃ  paripakkavedaniyaṃ  hotūti  etassa
atthāya  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti  iti  puṭṭho  samāno  no
hidaṃ  āvusoti  vadesi  kinnu  kho  āvuso  sārīputta  yaṃ kammaṃ
bahuvedaniyaṃ  taṃ  me  kammaṃ  appavedaniyaṃ  hotūti  etassa atthāya
bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti iti puṭṭho samāno no hidaṃ āvusoti
vadesi
   {217.3} kiṃ panāvuso sārīputta yaṃ kammaṃ appavedaniyaṃ taṃ me kammaṃ
bahuvedaniyaṃ  hotūti  etassa atthāya bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti iti
puṭṭho  samāno  no  hidaṃ  āvusoti  vadesi  kinnu kho āvuso
sārīputta  yaṃ kammaṃ vedaniyaṃ taṃ me kammaṃ avedaniyaṃ hotūti etassa
atthāya  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti  iti  puṭṭho  samāno  no
hidaṃ  āvuso  vadesi  kiṃ  panāvuso  sārīputta yaṃ kammaṃ avedaniyaṃ
taṃ  me  kammaṃ  vedaniyaṃ hotūti etassa atthāya bhagavati brahmacariyaṃ
vussatīti  iti  puṭṭho  samāno  no  hidaṃ  āvusoti  vadesi atha
kimatthaṃ carahāvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti.
   {217.4} Yaṃ khossa 1- āvuso aññātaṃ adiṭṭhaṃ appattaṃ asacchikataṃ
anabhisametaṃ  tassa  ñāṇāya dassanāya pattiyā sacchikiriyāya abhisamayāya
@Footnote: 1 Ma. khvassa. evamuparipi.
Bhagavati brahmacariyaṃ vussati 1- [2]- idaṃ dukkhanti khossa āvuso ayaṃ
dukkhasamudayoti  khossa āvuso ayaṃ dukkhanirodhoti khossa āvuso ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  khossa  āvuso aññātaṃ adiṭṭhaṃ appattaṃ
asacchikataṃ  anabhisametaṃ  tassa  ñāṇāya dassanāya pattiyā sacchikiriyāya
abhisamayāya  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussati idaṃ khossa āvuso aññātaṃ
adiṭṭhaṃ  appattaṃ  asacchikataṃ  anabhisametaṃ  tassa  ñāṇāya  dassanāya
pattiyā sacchikiriyāya abhisamathāya bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 396-399. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=23&item=217&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=23&item=217&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=23&item=217&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=217&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=217              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com