ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [84]  Tatra kho āyasmā mahāmoggallāno bhikkhū āmantesi
āvuso  bhikkhavoti  2-  .  āvusoti  kho te bhikkhū āyasmato
mahāmoggallānassa  paccassosuṃ  .  āyasmā  mahāmoggallāno
etadavoca idhāvuso bhikkhu aññaṃ byākaroti khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ
kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti pajānāmīti tamenaṃ tathāgato vā
tathāgatasāvako   vā   jhāyī   samāpattikusalo   paracittakusalo
paracittapariyāyakusalo    samanuyuñjati   samanuggāhati   samanubhāsati
so  tathāgatena  vā  tathāgatasāvakena vā jhāyinā samāpattikusalena
paracittakusalena     paracittapariyāyakusalena     samanuyuñjiyamāno
samanuggāhiyamāno   samanubhāsiyamāno   iraṇaṃ   3-   āpajjati
vicinaṃ  4-  āpajjati  anayaṃ  āpajjati byasanaṃ āpajjati anayabyasanaṃ
āpajjati tamenaṃ tathāgato vā tathāgatasāvako vā jhāyī samāpattikusalo
paracittakusalo  paracittapariyāyakusalo  evaṃ  cetasā  ceto  paricca
manasikaroti  kiṃ  nu  kho  ayamāyasmā aññaṃ byākaroti khīṇā jāti
vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāmīti
   {84.1}  tamenaṃ  tathāgato  vā  tathāgatasāvako  vā jhāyī
samāpattikusalo  paracittakusalo  paracittapariyāyakusalo  evaṃ  cetasā
ceto paricca pajānāti kodhano kho pana ayamāyasmā kodhapariyuṭṭhitena
cetasā  bahulaṃ  viharati  kodhapariyuṭṭhānaṃ  kho  pana tathāgatappavedite
@Footnote: 1 Po. ... samannāgato ekamantaṃ paṭibhānā tathāgataṃ dhammadesanā hotīti. Ma.
@ekantapaṭibhānā tathāgataṃ .... Yu. ekantaṃ paṭibhānaṃ tathāgataṃ
@dhammadesanā hotīti. 2 Ma. bhikkhaveti. īdisaṭṭhāne sabbattha evaṃ ñātabbaṃ.
@3 Po. Yu. iriṇaṃ. Ma. irīṇaṃ. 4 Yu. puvijinaṃ.
Dhammavinaye parihānametaṃ upanāhī kho pana ayamāyasmā upanāhapariyuṭṭhitena
cetasā  bahulaṃ  viharati  upanāhapariyuṭṭhānaṃ kho pana tathāgatappavedite
dhammavinaye  parihānametaṃ  makkhī kho pana ayamāyasmā makkhapariyuṭṭhitena
cetasā  bahulaṃ  viharati  makkhapariyuṭṭhānaṃ  kho  pana tathāgatappavedite
dhammavinaye   parihānametaṃ   paḷāsī   kho   pana  ayamāyasmā
paḷāsapariyuṭṭhitena  cetasā  bahulaṃ  viharati  paḷāsapariyuṭṭhānaṃ kho pana
tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ issukī kho pana ayamāyasmā
issāpariyuṭṭhitena  cetasā  bahulaṃ  viharati  issāpariyuṭṭhānaṃ kho pana
tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ maccharī kho pana ayamāyasmā
maccherapariyuṭṭhitena  cetasā  bahulaṃ viharati maccherapariyuṭṭhānaṃ kho pana
tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ
   {84.2} saṭho kho pana ayamāyasmā sāṭheyyapariyuṭṭhitena cetasā
bahulaṃ viharati sāṭheyyapariyuṭṭhānaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye
parihānametaṃ  māyāvī kho pana ayamāyasmā māyāpariyuṭṭhitena cetasā
bahulaṃ  viharati  māyāpariyuṭṭhānaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye
parihānametaṃ pāpiccho kho pana ayamāyasmā icchāpariyuṭṭhitena cetasā
bahulaṃ  viharati  icchāpariyuṭṭhānaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye
parihānametaṃ muṭṭhassati kho pana ayamāyasmā uttarikaraṇīye oramattakena
visesādhigamena 1- antarāvosānaṃ āpanno antarāvosānagamanaṃ kho pana
tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ so vatāvuso bhikkhu ime dasa dhamme
@Footnote: 1 Po. visesādhigatena.
Appahāya  imasmiṃ  dhammavinaye  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ āpajjissatīti
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  so vatāvuso bhikkhu ime dasa dhamme pahāya
imasmiṃ  dhammavinaye  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjissatīti ṭhānametaṃ
vijjatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 166-168. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=84&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=84&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=84&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=84&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=84              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com