ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [84]  Tatra kho ayasma mahamoggallano bhikkhu amantesi
avuso  bhikkhavoti  2-  .  avusoti  kho te bhikkhu ayasmato
mahamoggallanassa  paccassosum  .  ayasma  mahamoggallano
etadavoca idhavuso bhikkhu annam byakaroti khina jati vusitam brahmacariyam
katam  karaniyam  naparam  itthattayati pajanamiti tamenam tathagato va
tathagatasavako   va   jhayi   samapattikusalo   paracittakusalo
paracittapariyayakusalo    samanuyunjati   samanuggahati   samanubhasati
so  tathagatena  va  tathagatasavakena va jhayina samapattikusalena
paracittakusalena     paracittapariyayakusalena     samanuyunjiyamano
samanuggahiyamano   samanubhasiyamano   iranam   3-   apajjati
vicinam  4-  apajjati  anayam  apajjati byasanam apajjati anayabyasanam
apajjati tamenam tathagato va tathagatasavako va jhayi samapattikusalo
paracittakusalo  paracittapariyayakusalo  evam  cetasa  ceto  paricca
manasikaroti  kim  nu  kho  ayamayasma annam byakaroti khina jati
vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanamiti
   {84.1}  tamenam  tathagato  va  tathagatasavako  va jhayi
samapattikusalo  paracittakusalo  paracittapariyayakusalo  evam  cetasa
ceto paricca pajanati kodhano kho pana ayamayasma kodhapariyutthitena
cetasa  bahulam  viharati  kodhapariyutthanam  kho  pana tathagatappavedite
@Footnote: 1 Po. ... samannagato ekamantam patibhana tathagatam dhammadesana hotiti. Ma.
@ekantapatibhana tathagatam .... Yu. ekantam patibhanam tathagatam
@dhammadesana hotiti. 2 Ma. bhikkhaveti. idisatthane sabbattha evam natabbam.
@3 Po. Yu. irinam. Ma. irinam. 4 Yu. puvijinam.
Dhammavinaye parihanametam upanahi kho pana ayamayasma upanahapariyutthitena
cetasa  bahulam  viharati  upanahapariyutthanam kho pana tathagatappavedite
dhammavinaye  parihanametam  makkhi kho pana ayamayasma makkhapariyutthitena
cetasa  bahulam  viharati  makkhapariyutthanam  kho  pana tathagatappavedite
dhammavinaye   parihanametam   palasi   kho   pana  ayamayasma
palasapariyutthitena  cetasa  bahulam  viharati  palasapariyutthanam kho pana
tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam issuki kho pana ayamayasma
issapariyutthitena  cetasa  bahulam  viharati  issapariyutthanam kho pana
tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam macchari kho pana ayamayasma
maccherapariyutthitena  cetasa  bahulam viharati maccherapariyutthanam kho pana
tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam
   {84.2} satho kho pana ayamayasma satheyyapariyutthitena cetasa
bahulam viharati satheyyapariyutthanam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye
parihanametam  mayavi kho pana ayamayasma mayapariyutthitena cetasa
bahulam  viharati  mayapariyutthanam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye
parihanametam papiccho kho pana ayamayasma icchapariyutthitena cetasa
bahulam  viharati  icchapariyutthanam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye
parihanametam mutthassati kho pana ayamayasma uttarikaraniye oramattakena
visesadhigamena 1- antaravosanam apanno antaravosanagamanam kho pana
tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam so vatavuso bhikkhu ime dasa dhamme
@Footnote: 1 Po. visesadhigatena.
Appahaya  imasmim  dhammavinaye  vuddhim  virulhim  vepullam apajjissatiti
netam  thanam  vijjati  so vatavuso bhikkhu ime dasa dhamme pahaya
imasmim  dhammavinaye  vuddhim  virulhim  vepullam  apajjissatiti thanametam
vijjatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 166-168. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=84&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=84&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=84&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=84&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=84              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com