ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [84]  Tatra kho ayasma mahamoggallano bhikkhu amantesi
avuso  bhikkhavoti  2-  .  avusoti  kho te bhikkhu ayasmato
mahamoggallanassa  paccassosum  .  ayasma  mahamoggallano
etadavoca idhavuso bhikkhu annam byakaroti khina jati vusitam brahmacariyam
katam  karaniyam  naparam  itthattayati pajanamiti tamenam tathagato va
tathagatasavako   va   jhayi   samapattikusalo   paracittakusalo
paracittapariyayakusalo    samanuyunjati   samanuggahati   samanubhasati
so  tathagatena  va  tathagatasavakena va jhayina samapattikusalena
paracittakusalena     paracittapariyayakusalena     samanuyunjiyamano
samanuggahiyamano   samanubhasiyamano   iranam   3-   apajjati
vicinam  4-  apajjati  anayam  apajjati byasanam apajjati anayabyasanam
apajjati tamenam tathagato va tathagatasavako va jhayi samapattikusalo
paracittakusalo  paracittapariyayakusalo  evam  cetasa  ceto  paricca
manasikaroti  kim  nu  kho  ayamayasma annam byakaroti khina jati
vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanamiti
   {84.1}  tamenam  tathagato  va  tathagatasavako  va jhayi
samapattikusalo  paracittakusalo  paracittapariyayakusalo  evam  cetasa
ceto paricca pajanati kodhano kho pana ayamayasma kodhapariyutthitena
cetasa  bahulam  viharati  kodhapariyutthanam  kho  pana tathagatappavedite
@Footnote: 1 Po. ... samannagato ekamantam patibhana tathagatam dhammadesana hotiti. Ma.
@ekantapatibhana tathagatam .... Yu. ekantam patibhanam tathagatam
@dhammadesana hotiti. 2 Ma. bhikkhaveti. idisatthane sabbattha evam natabbam.
@3 Po. Yu. irinam. Ma. irinam. 4 Yu. puvijinam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page167.

Dhammavinaye parihanametam upanahi kho pana ayamayasma upanahapariyutthitena cetasa bahulam viharati upanahapariyutthanam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam makkhi kho pana ayamayasma makkhapariyutthitena cetasa bahulam viharati makkhapariyutthanam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam palasi kho pana ayamayasma palasapariyutthitena cetasa bahulam viharati palasapariyutthanam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam issuki kho pana ayamayasma issapariyutthitena cetasa bahulam viharati issapariyutthanam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam macchari kho pana ayamayasma maccherapariyutthitena cetasa bahulam viharati maccherapariyutthanam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam {84.2} satho kho pana ayamayasma satheyyapariyutthitena cetasa bahulam viharati satheyyapariyutthanam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam mayavi kho pana ayamayasma mayapariyutthitena cetasa bahulam viharati mayapariyutthanam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam papiccho kho pana ayamayasma icchapariyutthitena cetasa bahulam viharati icchapariyutthanam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam mutthassati kho pana ayamayasma uttarikaraniye oramattakena visesadhigamena 1- antaravosanam apanno antaravosanagamanam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam so vatavuso bhikkhu ime dasa dhamme @Footnote: 1 Po. visesadhigatena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page168.

Appahaya imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissatiti netam thanam vijjati so vatavuso bhikkhu ime dasa dhamme pahaya imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissatiti thanametam vijjatiti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 166-168. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=84&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=84&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=84&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=84&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=84              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com