ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [85] Ekaṃ samayaṃ āyasmā mahācundo cetīsu 1- viharati sahajātiyaṃ
tatra kho āyasmā mahācundo bhikkhū āmantesi āvuso bhikkhavoti.
Āvusoti kho te bhikkhū āyasmato mahācundassa paccassosuṃ. Āyasmā
mahācundo etadavoca  idhāvuso bhikkhu katthī hoti vikatthī adhigamesu ahaṃ
paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi ahaṃ dutiyaṃ jhānaṃ samāpajjāmipi
vuṭṭhahāmipi  ahaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi ahaṃ catutthaṃ
jhānaṃ  samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipi ahaṃ ākāsānañcāyatanaṃ samāpajjāmipi
vuṭṭhahāmipi  ahaṃ  viññāṇañcāyatanaṃ  samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipi  ahaṃ
ākiñcaññāyatanaṃ  samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipi ahaṃ nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipi  ahaṃ  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjāmipi
vuṭṭhahāmipīti  tamenaṃ tathāgato vā tathāgatasāvako vā jhāyī samāpattikusalo
paracittakusalo  paracittapariyāyakusalo  samanuyuñjati samanuggāhati samanubhāsati
so  tathāgatena  vā  tathāgatasāvakena vā jhāyinā samāpattikusalena
paracittakusalena     paracittapariyāyakusalena     samanuyuñjiyamāno
samanuggāhiyamāno   samanubhāsiyamāno   iraṇaṃ   āpajjati  vicinaṃ
āpajjati  anayaṃ  āpajjati  byasanaṃ  āpajjati  anayabyasanaṃ āpajjati
@Footnote: 1 Po. cetiyesu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page169.

Tamenaṃ tathāgato vā tathāgatasāvako vā jhāyī samāpattikusalo paracittakusalo paracittapariyāyakusalo evaṃ cetasā ceto paricca manasikaroti kiṃ nu kho ayamāyasmā katthī hoti vikatthī adhigamesu ahaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi .pe. Ahaṃ saññāvedayitanirodhaṃ samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipīti tamenaṃ tathāgato vā tathāgatasāvako vā jhāyī samāpattikusalo paracittakusalo paracittapariyāyakusalo evaṃ cetasā ceto paricca pajānāti dīgharattaṃ kho ayamāyasmā khaṇḍakārī chiddakārī sabalakārī kammāsakārī na satatakārī na satatavuttī 1- sīlesu dussīlo [2]- ayamāyasmā dussīlyaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ assaddho kho pana ayamāyasmā anācāro 3- assaddhiyaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ appassuto kho pana ayamāyasmā anācāro appasaccaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ dubbaco kho pana ayamāyasmā anācāro 3- dovacassatā kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ pāpamitto kho pana ayamāyasmā pāpamittatā kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ kusīto kho pana ayamāyasmā kosajjaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ muṭṭhassati kho pana ayamāyasmā muṭṭhasaccaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ kuhako kho pana ayamāyasmā kuhanā 4- kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ dubbharo kho pana ayamāyasmā dubbharatā @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. santatakārī na santatavuttī. sabbattha īdisameva. 2 Ma. khosaddo @dissati. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 4 Ma. kohaññaṃ. aññattha īdisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page170.

Kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ duppañño kho pana ayamāyasmā duppaññatā kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ seyyathāpi āvuso sahāyako sahāyakaṃ evaṃ vadeyya yadā te samma dhanena dhanakaraṇīyaṃ assa pavedeyyāsi 1- maṃ dhanaṃ dassāmi te dhananti so kismiñcideva 2- dhanakaraṇīye samuppanne sahāyako sahāyakaṃ evaṃ vadeyya attho me samma dhanena dehi me dhananti so evaṃ vadeyya tenahi samma idha khaṇāhīti so tatra khaṇanto nādhigaccheyya so evaṃ vadeyya alikaṃ maṃ samma avaca tucchakaṃ maṃ samma avaca idha khaṇāhīti so evaṃ vadeyya nāhantaṃ samma alikaṃ avacaṃ tucchakaṃ avacaṃ tenahi samma idha khaṇāhīti so tatrapi khaṇanto nādhigaccheyya so evaṃ vadeyya alikaṃ maṃ samma avaca tucchakaṃ maṃ samma avaca idha khaṇāhīti so evaṃ vadeyya nāhantaṃ samma alikaṃ avacaṃ tucchakaṃ avacaṃ tenahi samma idha khaṇāhīti so tatrapi khaṇanto nādhigaccheyya so evaṃ vadeyya alikaṃ maṃ samma avaca tucchakaṃ maṃ samma avaca idha khaṇāhīti so evaṃ vadeyya nāhantaṃ samma alikaṃ avacaṃ tucchakaṃ avacaṃ apica ahameva ummādaṃ pāpuṇiṃ cetaso vipariyāyanti evameva kho āvuso bhikkhu katthī hoti vikatthī adhigamesu ahaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi ahaṃ dutiyaṃ jhānaṃ samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi ahaṃ tatiyaṃ jhānaṃ samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi ahaṃ catutthaṃ jhānaṃ @Footnote: 1 Ma. yāceyyāsi. Yu. yācissasi. 2 Po. kismiṃpi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page171.

Samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi ahaṃ ākāsānañcāyatanaṃ samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi ahaṃ viññāṇañcāyatanaṃ samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi ahaṃ ākiñcaññāyatanaṃ samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi ahaṃ nevasaññānāsaññāyatanaṃ samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi ahaṃ saññāvedayitanirodhaṃ samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipīti tamenaṃ tathāgato vā tathāgatasāvako vā jhāyī samāpattikusalo paracittakusalo paracittapariyāyakusalo samanuyuñjati samanuggāhati samanubhāsati so tathāgatena vā tathāgatasāvakena vā jhāyinā samāpattikusalena paracittakusalena paracittapariyāyakusalena samanuyuñjiyamāno samanuggāhiyamāno samanubhāsiyamāno iraṇaṃ āpajjati vicinaṃ āpajjati anayaṃ āpajjati byasanaṃ āpajjati anayabyasanaṃ āpajjati tamenaṃ tathāgato vā tathāgatasāvako vā jhāyī samāpattikusalo paracittakusalo paracittapariyāyakusalo evaṃ cetasā ceto paricca manasikaroti kiṃ nu kho ayamāyasmā katthī hoti vikatthī adhigamesu ahaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi .pe. Ahaṃ saññāvedayitanirodhaṃ samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipīti tamenaṃ tathāgato vā tathāgatasāvako vā jhāyī samāpattikusalo paracittakusalo paracittapariyāyakusalo evaṃ cetasā ceto paricca pajānāti dīgharattaṃ kho ayamāyasmā khaṇḍakārī chiddakārī sabalakārī kammāsakārī na satatakārī na satatavuttī sīlesu dussīlo ayamāyasmā dussīlyaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ assaddho kho pana ayamāyasmā assaddhiyaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye

--------------------------------------------------------------------------------------------- page172.

Parihānametaṃ appassuto kho pana ayamāyasmā anācāro appasaccaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ dubbaco kho pana ayamāyasmā dovacassatā kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ pāpamitto kho pana ayamāyasmā pāpamittatā kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ kusīto kho pana ayamāyasmā kosajjaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ muṭṭhassati kho pana ayamāyasmā muṭṭhasaccaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ kuhako kho pana ayamāyasmā kuhanā kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ dubbharo kho pana ayamāyasmā dubbharatā kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ duppañño kho pana ayamāyasmā duppaññatā kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ so vatāvuso bhikkhu ime dasa dhamme appahāya imasmiṃ dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati so vatāvuso bhikkhu ime dasa dhamme pahāya imasmiṃ dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissatīti ṭhānametaṃ vijjatīti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 168-172. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=85&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=85&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=85&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=85&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=85              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com