ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [85] Ekam samayam ayasma mahacundo cetisu 1- viharati sahajatiyam
tatra kho ayasma mahacundo bhikkhu amantesi avuso bhikkhavoti.
Avusoti kho te bhikkhu ayasmato mahacundassa paccassosum. Ayasma
mahacundo etadavoca  idhavuso bhikkhu katthi hoti vikatthi adhigamesu aham
pathamam  jhanam  samapajjamipi vutthahamipi aham dutiyam jhanam samapajjamipi
vutthahamipi  aham  tatiyam  jhanam  samapajjamipi vutthahamipi aham catuttham
jhanam  samapajjamipi  vutthahamipi aham akasanancayatanam samapajjamipi
vutthahamipi  aham  vinnanancayatanam  samapajjamipi  vutthahamipi  aham
akincannayatanam  samapajjamipi  vutthahamipi aham nevasannanasannayatanam
samapajjamipi  vutthahamipi  aham  sannavedayitanirodham  samapajjamipi
vutthahamipiti  tamenam tathagato va tathagatasavako va jhayi samapattikusalo
paracittakusalo  paracittapariyayakusalo  samanuyunjati samanuggahati samanubhasati
so  tathagatena  va  tathagatasavakena va jhayina samapattikusalena
paracittakusalena     paracittapariyayakusalena     samanuyunjiyamano
samanuggahiyamano   samanubhasiyamano   iranam   apajjati  vicinam
apajjati  anayam  apajjati  byasanam  apajjati  anayabyasanam apajjati
@Footnote: 1 Po. cetiyesu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page169.

Tamenam tathagato va tathagatasavako va jhayi samapattikusalo paracittakusalo paracittapariyayakusalo evam cetasa ceto paricca manasikaroti kim nu kho ayamayasma katthi hoti vikatthi adhigamesu aham pathamam jhanam samapajjamipi vutthahamipi .pe. Aham sannavedayitanirodham samapajjamipi vutthahamipiti tamenam tathagato va tathagatasavako va jhayi samapattikusalo paracittakusalo paracittapariyayakusalo evam cetasa ceto paricca pajanati digharattam kho ayamayasma khandakari chiddakari sabalakari kammasakari na satatakari na satatavutti 1- silesu dussilo [2]- ayamayasma dussilyam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam assaddho kho pana ayamayasma anacaro 3- assaddhiyam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam appassuto kho pana ayamayasma anacaro appasaccam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam dubbaco kho pana ayamayasma anacaro 3- dovacassata kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam papamitto kho pana ayamayasma papamittata kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam kusito kho pana ayamayasma kosajjam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam mutthassati kho pana ayamayasma mutthasaccam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam kuhako kho pana ayamayasma kuhana 4- kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam dubbharo kho pana ayamayasma dubbharata @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. santatakari na santatavutti. sabbattha idisameva. 2 Ma. khosaddo @dissati. 3 Ma. Yu. ayam patho natthi. 4 Ma. kohannam. annattha idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page170.

Kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam duppanno kho pana ayamayasma duppannata kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam seyyathapi avuso sahayako sahayakam evam vadeyya yada te samma dhanena dhanakaraniyam assa pavedeyyasi 1- mam dhanam dassami te dhananti so kismincideva 2- dhanakaraniye samuppanne sahayako sahayakam evam vadeyya attho me samma dhanena dehi me dhananti so evam vadeyya tenahi samma idha khanahiti so tatra khananto nadhigaccheyya so evam vadeyya alikam mam samma avaca tucchakam mam samma avaca idha khanahiti so evam vadeyya nahantam samma alikam avacam tucchakam avacam tenahi samma idha khanahiti so tatrapi khananto nadhigaccheyya so evam vadeyya alikam mam samma avaca tucchakam mam samma avaca idha khanahiti so evam vadeyya nahantam samma alikam avacam tucchakam avacam tenahi samma idha khanahiti so tatrapi khananto nadhigaccheyya so evam vadeyya alikam mam samma avaca tucchakam mam samma avaca idha khanahiti so evam vadeyya nahantam samma alikam avacam tucchakam avacam apica ahameva ummadam papunim cetaso vipariyayanti evameva kho avuso bhikkhu katthi hoti vikatthi adhigamesu aham pathamam jhanam samapajjamipi vutthahamipi aham dutiyam jhanam samapajjamipi vutthahamipi aham tatiyam jhanam samapajjamipi vutthahamipi aham catuttham jhanam @Footnote: 1 Ma. yaceyyasi. Yu. yacissasi. 2 Po. kismimpi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page171.

Samapajjamipi vutthahamipi aham akasanancayatanam samapajjamipi vutthahamipi aham vinnanancayatanam samapajjamipi vutthahamipi aham akincannayatanam samapajjamipi vutthahamipi aham nevasannanasannayatanam samapajjamipi vutthahamipi aham sannavedayitanirodham samapajjamipi vutthahamipiti tamenam tathagato va tathagatasavako va jhayi samapattikusalo paracittakusalo paracittapariyayakusalo samanuyunjati samanuggahati samanubhasati so tathagatena va tathagatasavakena va jhayina samapattikusalena paracittakusalena paracittapariyayakusalena samanuyunjiyamano samanuggahiyamano samanubhasiyamano iranam apajjati vicinam apajjati anayam apajjati byasanam apajjati anayabyasanam apajjati tamenam tathagato va tathagatasavako va jhayi samapattikusalo paracittakusalo paracittapariyayakusalo evam cetasa ceto paricca manasikaroti kim nu kho ayamayasma katthi hoti vikatthi adhigamesu aham pathamam jhanam samapajjamipi vutthahamipi .pe. Aham sannavedayitanirodham samapajjamipi vutthahamipiti tamenam tathagato va tathagatasavako va jhayi samapattikusalo paracittakusalo paracittapariyayakusalo evam cetasa ceto paricca pajanati digharattam kho ayamayasma khandakari chiddakari sabalakari kammasakari na satatakari na satatavutti silesu dussilo ayamayasma dussilyam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam assaddho kho pana ayamayasma assaddhiyam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye

--------------------------------------------------------------------------------------------- page172.

Parihanametam appassuto kho pana ayamayasma anacaro appasaccam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam dubbaco kho pana ayamayasma dovacassata kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam papamitto kho pana ayamayasma papamittata kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam kusito kho pana ayamayasma kosajjam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam mutthassati kho pana ayamayasma mutthasaccam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam kuhako kho pana ayamayasma kuhana kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam dubbharo kho pana ayamayasma dubbharata kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam duppanno kho pana ayamayasma duppannata kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam so vatavuso bhikkhu ime dasa dhamme appahaya imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissatiti netam thanam vijjati so vatavuso bhikkhu ime dasa dhamme pahaya imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissatiti thanametam vijjatiti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 168-172. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=85&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=85&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=85&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=85&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=85              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com