ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [85] Ekam samayam ayasma mahacundo cetisu 1- viharati sahajatiyam
tatra kho ayasma mahacundo bhikkhu amantesi avuso bhikkhavoti.
Avusoti kho te bhikkhu ayasmato mahacundassa paccassosum. Ayasma
mahacundo etadavoca  idhavuso bhikkhu katthi hoti vikatthi adhigamesu aham
pathamam  jhanam  samapajjamipi vutthahamipi aham dutiyam jhanam samapajjamipi
vutthahamipi  aham  tatiyam  jhanam  samapajjamipi vutthahamipi aham catuttham
jhanam  samapajjamipi  vutthahamipi aham akasanancayatanam samapajjamipi
vutthahamipi  aham  vinnanancayatanam  samapajjamipi  vutthahamipi  aham
akincannayatanam  samapajjamipi  vutthahamipi aham nevasannanasannayatanam
samapajjamipi  vutthahamipi  aham  sannavedayitanirodham  samapajjamipi
vutthahamipiti  tamenam tathagato va tathagatasavako va jhayi samapattikusalo
paracittakusalo  paracittapariyayakusalo  samanuyunjati samanuggahati samanubhasati
so  tathagatena  va  tathagatasavakena va jhayina samapattikusalena
paracittakusalena     paracittapariyayakusalena     samanuyunjiyamano
samanuggahiyamano   samanubhasiyamano   iranam   apajjati  vicinam
apajjati  anayam  apajjati  byasanam  apajjati  anayabyasanam apajjati
@Footnote: 1 Po. cetiyesu.
Tamenam  tathagato  va  tathagatasavako  va  jhayi  samapattikusalo
paracittakusalo  paracittapariyayakusalo  evam  cetasa  ceto  paricca
manasikaroti  kim  nu  kho  ayamayasma katthi hoti vikatthi adhigamesu
aham pathamam jhanam samapajjamipi vutthahamipi .pe. Aham sannavedayitanirodham
samapajjamipi  vutthahamipiti  tamenam tathagato va tathagatasavako va
jhayi  samapattikusalo  paracittakusalo  paracittapariyayakusalo  evam
cetasa  ceto paricca pajanati digharattam kho ayamayasma khandakari
chiddakari  sabalakari  kammasakari  na  satatakari  na satatavutti 1-
silesu dussilo [2]- ayamayasma dussilyam kho pana tathagatappavedite
dhammavinaye parihanametam assaddho kho pana ayamayasma anacaro 3-
assaddhiyam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam appassuto
kho pana ayamayasma anacaro appasaccam kho pana tathagatappavedite
dhammavinaye parihanametam dubbaco kho pana ayamayasma anacaro 3-
dovacassata  kho  pana  tathagatappavedite  dhammavinaye  parihanametam
papamitto kho pana ayamayasma papamittata kho pana tathagatappavedite
dhammavinaye parihanametam kusito kho pana ayamayasma kosajjam kho pana
tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam mutthassati kho pana ayamayasma
mutthasaccam  kho  pana  tathagatappavedite  dhammavinaye  parihanametam
kuhako  kho pana ayamayasma kuhana 4- kho pana tathagatappavedite
dhammavinaye  parihanametam  dubbharo  kho  pana  ayamayasma dubbharata
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. santatakari na santatavutti. sabbattha idisameva. 2 Ma. khosaddo
@dissati. 3 Ma. Yu. ayam patho natthi. 4 Ma. kohannam. annattha idisameva.
Kho  pana  tathagatappavedite  dhammavinaye  parihanametam duppanno kho
pana  ayamayasma  duppannata  kho pana tathagatappavedite dhammavinaye
parihanametam  seyyathapi  avuso  sahayako sahayakam evam vadeyya
yada te samma dhanena dhanakaraniyam assa pavedeyyasi 1- mam dhanam dassami
te  dhananti  so  kismincideva 2- dhanakaraniye samuppanne sahayako
sahayakam evam vadeyya attho me samma dhanena dehi me dhananti so evam
vadeyya  tenahi samma idha khanahiti so tatra khananto nadhigaccheyya
so evam vadeyya alikam mam samma avaca tucchakam mam samma avaca idha khanahiti
so  evam  vadeyya nahantam samma alikam avacam tucchakam avacam tenahi
samma  idha  khanahiti  so  tatrapi khananto nadhigaccheyya so evam
vadeyya  alikam  mam samma avaca tucchakam mam samma avaca idha khanahiti
so  evam  vadeyya nahantam samma alikam avacam tucchakam avacam tenahi
samma  idha  khanahiti  so  tatrapi khananto nadhigaccheyya so evam
vadeyya  alikam  mam samma avaca tucchakam mam samma avaca idha khanahiti
so  evam  vadeyya  nahantam samma alikam avacam tucchakam avacam apica
ahameva ummadam papunim cetaso vipariyayanti  evameva kho avuso
bhikkhu  katthi  hoti  vikatthi adhigamesu aham pathamam jhanam samapajjamipi
vutthahamipi   aham   dutiyam   jhanam   samapajjamipi  vutthahamipi
aham  tatiyam  jhanam  samapajjamipi  vutthahamipi  aham  catuttham  jhanam
@Footnote: 1 Ma. yaceyyasi. Yu. yacissasi. 2 Po. kismimpi.
Samapajjamipi  vutthahamipi  aham  akasanancayatanam  samapajjamipi
vutthahamipi  aham  vinnanancayatanam  samapajjamipi  vutthahamipi  aham
akincannayatanam  samapajjamipi  vutthahamipi aham nevasannanasannayatanam
samapajjamipi  vutthahamipi  aham  sannavedayitanirodham  samapajjamipi
vutthahamipiti  tamenam  tathagato  va  tathagatasavako  va  jhayi
samapattikusalo   paracittakusalo   paracittapariyayakusalo   samanuyunjati
samanuggahati  samanubhasati  so  tathagatena  va tathagatasavakena va
jhayina   samapattikusalena   paracittakusalena  paracittapariyayakusalena
samanuyunjiyamano   samanuggahiyamano   samanubhasiyamano   iranam
apajjati  vicinam  apajjati  anayam  apajjati  byasanam  apajjati
anayabyasanam  apajjati  tamenam  tathagato  va  tathagatasavako  va
jhayi    samapattikusalo   paracittakusalo   paracittapariyayakusalo
evam cetasa ceto paricca manasikaroti kim nu kho ayamayasma katthi
hoti vikatthi adhigamesu aham pathamam jhanam samapajjamipi vutthahamipi .pe.
Aham   sannavedayitanirodham   samapajjamipi   vutthahamipiti  tamenam
tathagato  va tathagatasavako va jhayi samapattikusalo paracittakusalo
paracittapariyayakusalo evam cetasa ceto paricca pajanati digharattam kho
ayamayasma  khandakari  chiddakari sabalakari kammasakari na satatakari
na  satatavutti  silesu  dussilo  ayamayasma  dussilyam  kho  pana
tathagatappavedite  dhammavinaye  parihanametam  assaddho  kho  pana
ayamayasma  assaddhiyam  kho  pana  tathagatappavedite  dhammavinaye
Parihanametam  appassuto  kho  pana ayamayasma anacaro appasaccam
kho  pana  tathagatappavedite  dhammavinaye  parihanametam  dubbaco kho
pana  ayamayasma  dovacassata kho pana tathagatappavedite dhammavinaye
parihanametam  papamitto  kho  pana  ayamayasma  papamittata  kho
pana  tathagatappavedite  dhammavinaye  parihanametam  kusito  kho  pana
ayamayasma kosajjam kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam
mutthassati  kho pana ayamayasma mutthasaccam kho pana tathagatappavedite
dhammavinaye  parihanametam  kuhako  kho  pana ayamayasma kuhana kho
pana  tathagatappavedite  dhammavinaye  parihanametam  dubbharo  kho pana
ayamayasma  dubbharata  kho  pana  tathagatappavedite  dhammavinaye
parihanametam  duppanno  kho  pana  ayamayasma duppannata kho pana
tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam  so vatavuso bhikkhu ime dasa
dhamme appahaya imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissatiti
netam thanam vijjati so vatavuso bhikkhu ime dasa dhamme pahaya imasmim
dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissatiti thanametam vijjatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 168-172. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=85&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=85&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=85&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=85&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=85              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com