ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [86] Ekam samayam ayasma mahakassapo rajagahe viharati veluvane
kalandakanivape  tatra  kho  ayasma  mahakassapo bhikkhu amantesi
avuso bhikkhavoti . avusoti kho te bhikkhu ayasmato mahakassapassa
paccassosum  .  ayasma  mahakassapo  etadavoca  idhavuso bhikkhu
Annam  byakaroti  khina  jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam
itthattayati  pajanamiti  tamenam  tathagato va tathagatasavako va
jhayi  samapattikusalo  paracittakusalo  paracittapariyayakusalo  samanuyunjati
samanuggahati  samanubhasati  so  tathagatena  va tathagatasavakena va
jhayina   samapattikusalena   paracittakusalena  paracittapariyayakusalena
samanuyunjiyamano   samanuggahiyamano   samanubhasiyamano   iranam
apajjati  vicinam  apajjati  anayam  apajjati  byasanam  apajjati
anayabyasanam  apajjati  tamenam  tathagato  va  tathagatasavako  va
jhayi  samapattikusalo  paracittakusalo  paracittapariyayakusalo  evam
cetasa  ceto  paricca  manasikaroti  kim nu kho ayamayasma annam
byakaroti  khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam
itthattayati pajanamiti
   {86.1} tamenam tathagato va tathagatasavako va jhayi samapattikusalo
paracittakusalo paracittapariyayakusalo evam cetasa ceto paricca pajanati
adhimaniko  kho  pana  ayamayasma adhimanasacco appatte pattasanni
akate  katasanni  anadhigate  adhigatasanni  adhimanena annam byakaroti
khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanamiti
tamenam  tathagato  va  tathagatasavako  va  jhayi  samapattikusalo
paracittakusalo  paracittapariyayakusalo  evam  cetasa  ceto  paricca
manasikaroti  kim nu kho ayamayasma nissaya adhimaniko adhimanasacco
appatte   pattasanni  akate  katasanni  anadhigate  adhigatasanni
Adhimanena  annam  byakaroti  khina  jati  vusitam  brahmacariyam katam
karaniyam naparam itthattayati pajanamiti
   {86.2} tamenam tathagato va tathagatasavako va jhayi samapattikusalo
paracittakusalo paracittapariyayakusalo evam cetasa ceto paricca pajanati
bahussuto kho pana ayamayasma sutadharo sutasannicayo ye te dhamma
adikalyana  majjhekalyana  pariyosanakalyana  sattham  sabyanjanam
kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  abhivadanti  tatharupassa  dhamma
bahussuta  [1]-  dhata  vacasa  paricita  manasanupekkhita ditthiya
suppatividdha  tasma  ayamayasma  adhimaniko adhimanasacco appatte
pattasanni  akate  katasanni  anadhigate  adhigatasanni  adhimanena annam
byakaroti khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati
pajanamiti
   {86.3} tamenam tathagato va tathagatasavako va jhayi samapattikusalo
paracittakusalo paracittapariyayakusalo evam cetasa ceto paricca pajanati
abhijjhalu  kho  pana  ayamayasma  abhijjhapariyutthitena cetasa bahulam
viharati  abhijjhapariyutthanam  kho  pana  tathagatappavedite  dhammavinaye
parihanametam  byapanno  kho  pana  ayamayasma byapadapariyutthitena
cetasa  bahulam  viharati byapadapariyutthanam kho pana tathagatappavedite
dhammavinaye  parihanametam  thinamiddhi  2-  kho  pana  ayamayasma
thinamiddhapariyutthitena  cetasa  bahulam viharati thinamiddhapariyutthanam kho pana
tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam uddhato kho pana ayamayasma
@Footnote: 1 Ma. honti . 2 Ma. thinamiddho. Yu. thinamiddho.
Uddhaccapariyutthitena  cetasa  bahulam  viharati  uddhaccapariyutthanam  kho
pana  tathagatappavedite  dhammavinaye  parihanametam  vicikiccho kho pana
ayamayasma   vicikicchapariyutthitena   cetasa   bahulam   viharati
vicikicchapariyutthanam  kho pana tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam
kammaramo  kho  pana  ayamayasma kammarato kammaramatam anuyutto
kammaramata  kho  pana  tathagatappavedite  dhammavinaye  parihanametam
bhassaramo  kho  pana  ayamayasma bhassarato bhassaramatam anuyutto
bhassaramata  kho  pana  tathagatappavedite  dhammavinaye  parihanametam
niddaramo  kho  pana ayamayasma niddarato niddaramatam anuyutto
niddaramata  kho  pana  tathagatappavedite  dhammavinaye  parihanametam
sanganikaramo  kho  pana  ayamayasma  sanganikarato sanganikaramatam
anuyutto  sanganikaramata  kho  pana  tathagatappavedite  dhammavinaye
parihanametam mutthassati kho pana ayamayasma uttarikaraniye oramattakena
visesadhigamena  antaravosanam  apanno antaravosanagamanam kho pana
tathagatappavedite dhammavinaye parihanametam so vatavuso bhikkhu ime dasa
dhamme appahaya imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissatiti
netam thanam vijjati so vatavuso bhikkhu ime dasa dhamme pahaya imasmim
dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissatiti thanametam vijjatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 172-175. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=86&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=86&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=86&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=86&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=86              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com