ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [86] Ekaṃ samayaṃ āyasmā mahākassapo rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  tatra  kho  āyasmā  mahākassapo bhikkhū āmantesi
āvuso bhikkhavoti . āvusoti kho te bhikkhū āyasmato mahākassapassa
paccassosuṃ  .  āyasmā  mahākassapo  etadavoca  idhāvuso bhikkhu
Aññaṃ  byākaroti  khīṇā  jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  pajānāmīti  tamenaṃ  tathāgato vā tathāgatasāvako vā
jhāyī  samāpattikusalo  paracittakusalo  paracittapariyāyakusalo  samanuyuñjati
samanuggāhati  samanubhāsati  so  tathāgatena  vā tathāgatasāvakena vā
jhāyinā   samāpattikusalena   paracittakusalena  paracittapariyāyakusalena
samanuyuñjiyamāno   samanuggāhiyamāno   samanubhāsiyamāno   iraṇaṃ
āpajjati  vicinaṃ  āpajjati  anayaṃ  āpajjati  byasanaṃ  āpajjati
anayabyasanaṃ  āpajjati  tamenaṃ  tathāgato  vā  tathāgatasāvako  vā
jhāyī  samāpattikusalo  paracittakusalo  paracittapariyāyakusalo  evaṃ
cetasā  ceto  paricca  manasikaroti  kiṃ nu kho ayamāyasmā aññaṃ
byākaroti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāti pajānāmīti
   {86.1} tamenaṃ tathāgato vā tathāgatasāvako vā jhāyī samāpattikusalo
paracittakusalo paracittapariyāyakusalo evaṃ cetasā ceto paricca pajānāti
adhimāniko  kho  pana  ayamāyasmā adhimānasacco appatte pattasaññī
akate  katasaññī  anadhigate  adhigatasaññī  adhimānena aññaṃ byākaroti
khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāmīti
tamenaṃ  tathāgato  vā  tathāgatasāvako  vā  jhāyī  samāpattikusalo
paracittakusalo  paracittapariyāyakusalo  evaṃ  cetasā  ceto  paricca
manasikaroti  kiṃ nu kho ayamāyasmā nissāya adhimāniko adhimānasacco
appatte   pattasaññī  akate  katasaññī  anadhigate  adhigatasaññī
Adhimānena  aññaṃ  byākaroti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ kataṃ
karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāmīti
   {86.2} tamenaṃ tathāgato vā tathāgatasāvako vā jhāyī samāpattikusalo
paracittakusalo paracittapariyāyakusalo evaṃ cetasā ceto paricca pajānāti
bahussuto kho pana ayamāyasmā sutadharo sutasannicayo ye te dhammā
ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā  pariyosānakalyāṇā  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  abhivadanti  tathārūpāssa  dhammā
bahussutā  [1]-  dhatā  vacasā  paricitā  manasānupekkhitā diṭṭhiyā
suppaṭividdhā  tasmā  ayamāyasmā  adhimāniko adhimānasacco appatte
pattasaññī  akate  katasaññī  anadhigate  adhigatasaññī  adhimānena aññaṃ
byākaroti khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti
pajānāmīti
   {86.3} tamenaṃ tathāgato vā tathāgatasāvako vā jhāyī samāpattikusalo
paracittakusalo paracittapariyāyakusalo evaṃ cetasā ceto paricca pajānāti
abhijjhālu  kho  pana  ayamāyasmā  abhijjhāpariyuṭṭhitena cetasā bahulaṃ
viharati  abhijjhāpariyuṭṭhānaṃ  kho  pana  tathāgatappavedite  dhammavinaye
parihānametaṃ  byāpanno  kho  pana  ayamāyasmā byāpādapariyuṭṭhitena
cetasā  bahulaṃ  viharati byāpādapariyuṭṭhānaṃ kho pana tathāgatappavedite
dhammavinaye  parihānametaṃ  thīnamiddhī  2-  kho  pana  ayamāyasmā
thīnamiddhapariyuṭṭhitena  cetasā  bahulaṃ viharati thīnamiddhapariyuṭṭhānaṃ kho pana
tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ uddhato kho pana ayamāyasmā
@Footnote: 1 Ma. honti . 2 Ma. thīnamiddho. Yu. thinamiddho.
Uddhaccapariyuṭṭhitena  cetasā  bahulaṃ  viharati  uddhaccapariyuṭṭhānaṃ  kho
pana  tathāgatappavedite  dhammavinaye  parihānametaṃ  vicikiccho kho pana
ayamāyasmā   vicikicchāpariyuṭṭhitena   cetasā   bahulaṃ   viharati
vicikicchāpariyuṭṭhānaṃ  kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ
kammārāmo  kho  pana  ayamāyasmā kammarato kammārāmataṃ anuyutto
kammārāmatā  kho  pana  tathāgatappavedite  dhammavinaye  parihānametaṃ
bhassārāmo  kho  pana  ayamāyasmā bhassarato bhassārāmataṃ anuyutto
bhassārāmatā  kho  pana  tathāgatappavedite  dhammavinaye  parihānametaṃ
niddārāmo  kho  pana ayamāyasmā niddārato niddārāmataṃ anuyutto
niddārāmatā  kho  pana  tathāgatappavedite  dhammavinaye  parihānametaṃ
saṅgaṇikārāmo  kho  pana  ayamāyasmā  saṅgaṇikārato saṅgaṇikārāmataṃ
anuyutto  saṅgaṇikārāmatā  kho  pana  tathāgatappavedite  dhammavinaye
parihānametaṃ muṭṭhassati kho pana ayamāyasmā uttarikaraṇīye oramattakena
visesādhigamena  antarāvosānaṃ  āpanno antarāvosānagamanaṃ kho pana
tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ so vatāvuso bhikkhu ime dasa
dhamme appahāya imasmiṃ dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissatīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati so vatāvuso bhikkhu ime dasa dhamme pahāya imasmiṃ
dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissatīti ṭhānametaṃ vijjatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 172-175. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=86&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=86&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=86&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=86&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=86              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com