ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
         Suttantapiṭake khuddakanikāyassa
              khuddakapāṭho
               ---------
  namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
          Khuddakapāṭhe saraṇagamanaṃ
   [1]  Buddhaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  saṅghaṃ
saraṇaṃ  gacchāmi  .  dutiyampi  buddhaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi dutiyampi dhammaṃ
saraṇaṃ  gacchāmi  dutiyampi  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  . tatiyampi buddhaṃ
saraṇaṃ  gacchāmi  tatiyampi  dhammaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  tatiyampi  saṅghaṃ
saraṇaṃ gacchāmi.
          Saraṇagamanaṃ 1- niṭṭhitaṃ.
               --------
          Khuddakapāṭhe dasasikkhāpadaṃ
   [2]  Pāṇātipātā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  samādiyāmi .
Adinnādānā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  samādiyāmi  .  abrahmacariyā
veramaṇī  sikkhāpadaṃ  samādiyāmi  .  musāvādā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ
samādiyāmi   .  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. saraṇattayaṃ.
Samādiyāmi  .  vikālabhojanā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  samādiyāmi .
Naccagītavāditavisūkadassanā   veramaṇī   sikkhāpadaṃ   samādiyāmi  .
Mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā    veramaṇī    sikkhāpadaṃ
samādiyāmi  .  uccāsayanamahāsayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi .
Jātarūparajaṭapaṭiggahaṇā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
          Dasasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
               ---------
          Khuddakapāṭhe dvattiṃsākāro
   [3]  Atthi  imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco
maṃsaṃ  nhārū  aṭṭhī  aṭṭhimiñjaṃ  vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ  kilomakaṃ pihakaṃ
papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ [1]- pittaṃ semhaṃ pubbo
lohitaṃ  sedo  medo  assu  vasā khelo siṃghānikā lasikā muttaṃ
matthake matthaluṅganti.
          Dvattiṃsākāro niṭṭhito.
               -----------
          Khuddakapāṭhe sāmaṇerapañhā
   [4]  Ekannāma  kiṃ  sabbe sattā āhāraṭṭhitikā . dve
nāma  kiṃ  nāmañca  rūpañca  .  tīṇi nāma kiṃ tisso vedanā .
@Footnote: 1 Ma. matthaluṅgaṃ.
Cattāri  nāma  kiṃ  cattāri  ariyasaccāni  .  pañca  nāma  kiṃ
pañcupādānakkhandhā  .  cha  nāma kiṃ cha ajjhattikāni āyatanāni .
Satta  nāma  kiṃ  satta  bojjhaṅgā  .  aṭṭha  nāma  kiṃ ariyo
aṭṭhaṅgiko  maggo  .  nava  nāma  kiṃ  nava sattāvāsā . dasa
nāma kiṃ dasahaṅgehi samannāgato arahāti vuccatīti.
          Sāmaṇerapañhā 1- niṭṭhitā.
               -----------
          Khuddakapāṭhe maṅgalasuttaṃ
   [5]  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  . atha kho aññatarā devatā
abhikkantāya   rattiyā   abhikkantavaṇṇā   kevalakappaṃ   jetavanaṃ
obhāsetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā
bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 1-3. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=1&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=1&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=25&item=1&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=1&items=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]