ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
         Suttantapitake khuddakanikayassa
              khuddakapatho
               ---------
  namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
          Khuddakapathe saranagamanam
   [1]  Buddham  saranam  gacchami  dhammam  saranam  gacchami  sangham
saranam  gacchami  .  dutiyampi  buddham  saranam  gacchami dutiyampi dhammam
saranam  gacchami  dutiyampi  sangham  saranam  gacchami  . tatiyampi buddham
saranam  gacchami  tatiyampi  dhammam  saranam  gacchami  tatiyampi  sangham
saranam gacchami.
          Saranagamanam 1- nitthitam.
               --------
          Khuddakapathe dasasikkhapadam
   [2]  Panatipata  veramani  sikkhapadam  samadiyami .
Adinnadana  veramani  sikkhapadam  samadiyami  .  abrahmacariya
veramani  sikkhapadam  samadiyami  .  musavada  veramani  sikkhapadam
samadiyami   .  suramerayamajjapamadatthana  veramani  sikkhapadam
@Footnote: 1 Si. Ma. saranattayam.
Samadiyami  .  vikalabhojana  veramani  sikkhapadam  samadiyami .
Naccagitavaditavisukadassana   veramani   sikkhapadam   samadiyami  .
Malagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana    veramani    sikkhapadam
samadiyami  .  uccasayanamahasayana veramani sikkhapadam samadiyami .
Jataruparajatapatiggahana veramani sikkhapadam samadiyami.
          Dasasikkhapadam nitthitam.
               ---------
          Khuddakapathe dvattimsakaro
   [3]  Atthi  imasmim kaye kesa loma nakha danta taco
mamsam  nharu  atthi  atthiminjam  vakkam  hadayam  yakanam  kilomakam pihakam
papphasam  antam  antagunam  udariyam  karisam [1]- pittam semham pubbo
lohitam  sedo  medo  assu  vasa khelo simghanika lasika muttam
matthake matthalunganti.
          Dvattimsakaro nitthito.
               -----------
          Khuddakapathe samanerapanha
   [4]  Ekannama  kim  sabbe satta aharatthitika . dve
nama  kim  namanca  rupanca  .  tini nama kim tisso vedana .
@Footnote: 1 Ma. matthalungam.
Cattari  nama  kim  cattari  ariyasaccani  .  panca  nama  kim
pancupadanakkhandha  .  cha  nama kim cha ajjhattikani ayatanani .
Satta  nama  kim  satta  bojjhanga  .  attha  nama  kim ariyo
atthangiko  maggo  .  nava  nama  kim  nava sattavasa . dasa
nama kim dasahangehi samannagato arahati vuccatiti.
          Samanerapanha 1- nitthita.
               -----------
          Khuddakapathe mangalasuttam
   [5]  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  . atha kho annatara devata
abhikkantaya   rattiya   abhikkantavanna   kevalakappam   jetavanam
obhasetva  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  atthasi  ekamantam thita kho sa devata
bhagavantam gathaya ajjhabhasi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 1-3. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=1&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=1&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=25&item=1&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=1&items=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]