ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [311] |311.606| Kim sudha vittam purisassa settham
             kim su sucinnam sukhamavahati
             kim su have sadhutaram rasanam
             kathamjivim jivitamahu settham.
   |311.607| Saddhidha vittam purisassa settham
             dhammo sucinno sukhamavahati
             saccam have sadhutaram rasanam
             pannajivim jivitamahu settham.
   |311.608| Katham su tarati ogham     katham su tarati annavam
@Footnote: 1 Po. phalissami. 2 Ma. Yu. avuso.
             Katham su dukkhamacceti     katham su parisujjhati.
   |311.609| Saddhaya tarati ogham     appamadena annavam
             viriyena 1- dukkhamacceti  pannaya parisujjhati.
   |311.610| Katham su labhate pannam     katham su vindate dhanam
             katham su kittim pappoti    katham mittani ganthati
             asma loka param lokam   katham pecca na socati.
   |311.611| Saddahano arahatam      dhammam nibbanapattiya
             sussusam 2- labhate pannam  appamatto vicakkhano
   |311.612| patirupakari dhurava       utthata vindate dhanam
             saccena kittim pappoti   dadam mittani ganthati.
   |311.613| Yassete caturo dhamma    saddhassa gharamesino
             saccam dhammo dhiti cago    sa 3- ve pecca na socati.
   |311.614| Ingha annepi pucchassu  puthu samanabrahmane
             yadi sacca dama caga   khantya bhiyyodha vijjati.
   |311.615| Katham nudani puccheyyam    puthu samanabrahmane
             yoham 4- ajja pajanami  yo attho 5- samparayiko
   |311.616| atthaya vata me buddho   vasayalavimagama.
             Yoham 4- ajja pajanami  yattha dinnam mahapphalam
   |311.617| so aham vicarissami      gama gamam pura puram
             namassamano sambuddham   dhammassa ca sudhammatanti.
                    Alavakasuttam dasamam.
                       ------------
@Footnote: 1 Ma. viriyena. 2 Yu. sussusa. 3 Po. so . 4 Yu. soham. 5 Po. yo cattho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 360-361. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=311&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=311&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=25&item=311&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=311&items=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=311              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]