ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
            Suttanipate dutiyo culavaggo
                  pathamam ratanasuttam
   [314] |314.647| 1 Yanidhabhutani samagatani
             bhummani va yani va antalikkhe
             sabbeva bhuta sumana bhavantu
   |314.648| athopi sakkacca sunantu bhasitam
             tasma hi bhuta nisametha sabbe
             mettam karotha manusiya pajaya.
             Diva ca ratto ca haranti ye balim
             tasma hi ne rakkhatha appamatta.
   |314.649| Yam kinci vittam idha va huram va
             saggesu va yam ratanam panitam
             na no samam atthi tathagatena
             idampi buddhe ratanam panitam.
             Etena saccena suvatthi hotu.
   |314.650| Khayam viragam amatam panitam
             Yadajjhaga sakyamuni samahito
             na tena dhammena samatthi kinci
             idampi dhamme ratanam panitam.
             Etena saccena suvatthi hotu.
   |314.651| Yambuddhasettho 1- parivannayi sucim
             samadhimanantarikannamahu
             samadhina tena samo na vijjati
             idampi dhamme ratanam panitam.
             Etena saccena suvatthi hotu.
   |314.652| Ye puggala atthasatam pasattha
             cattari etani yugani honti
             te dakkhineyya sugatassa savaka
             etesu dinnani mahapphalani
             idampi sanghe ratanam panitam.
             Etena saccena suvatthi hotu.
   |314.653| Ye suppayutta manasa dalhena
             nikkamino gotamasasanamhi
             te pattipatta amatam vigayha
             laddha mudha nibbutim bhunjamana
             idampi sanghe ratanam panitam.
@Footnote: 1 Ma. yam ....
             Etena saccena suvatthi hotu.
   |314.654| Yathindakhilo pathavim sito siya
             catubbhi vatebhi asampakampiyo
             tathupamam sappurisam vadami
             yo ariyasaccani avecca passati
             idampi sanghe ratanam panitam.
             Etena saccena suvatthi hotu.
   |314.655| Ye ariyasaccani vibhavayanti
             gambhirapannena sudesitani
             kincapi te honti bhusappamatta
             na te bhavam atthamamadiyanti
             idampi sanghe ratanam panitam.
             Etena saccena suvatthi hotu.
   |314.656| Sahavassa dassanasampadaya
             tayassu dhamma jahita bhavanti
             sakkayaditthi vicikicchitanca
             silabbatam vapi yadatthi kinci
   |314.657| catuhapayehi ca vippamutto
             cha 1- cabhithanani abhabbo 2- katum
             idampi sanghe ratanam panitam.
@Footnote: 1 Ma. chaccabhithanani. 2 Ma. abhabba katum.
             Etena saccena suvatthi hotu.
   |314.658| Kincapi so kammam 1- karoti papakam
             kayena vacayuda cetasa va
             abhabbo so tassa paticchadaya
             abhabbata ditthapadassa vutta
             idampi sanghe ratanam panitam.
             Etena saccena suvatthi hotu.
   |314.659| Vanappagumbe yatha phussitagge
             gimhanamase pathamasmim gimhe
             tathupamam dhammavaram adesayi
             nibbanagamim paramam hitaya
             idampi buddhe ratanam panitam.
             Etena saccena suvatthi hotu.
   |314.660| Varo varannu varado varaharo
             anuttaro dhammavaram adesayi
             idampi buddhe ratanam panitam.
             Etena saccena suvatthi hotu.
   |314.661| Khinam puranam navam natthi sambhavam
             virattacittayatike 2- bhavasmim
             te khinabija avirulhichanda
@Footnote: 1 Ma. kamma . 2 Po. Yu. virattacitta ayatike.
             Nibbanti dhira yathayampadipo 1-
             idampi sanghe ratanam panitam.
             Etena saccena suvatthi hotu.
   |314.662| Yanidha bhutani samagatani
             bhummani va yani va antalikkhe
             tathagatam devamanussapujitam
             buddham namassama suvatthi hotu.
   |314.663| Yanidha bhutani samagatani
             bhummani va yani va antalikkhe
             tathagatam devamanussapujitam
             dhammam namassama suvatthi hotu.
   |314.664| Yanidha bhutani samagatani
             bhummani va yani va antalikkhe
             tathagatam devamanussapujitam
             sangham namassama suvatthi hotu.
                Ratanasuttam pathamam.
                  -----------
@Footnote: 1 Ma. yathayam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 367-371. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=314&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=314&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=25&item=314&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=314&items=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=314              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]