ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
     Suttanipāte catutthassa aṭṭhakavaggassa dasamaṃ purābhedasuttaṃ
   [417] |417.1276| 10 Kathaṃdassī kathaṃsīlo  upasantoti vuccati
             tamme gotama pabrūhi    pucchito uttamaṃ naraṃ.
  |417.1277| Vītataṇho purā bhedā    (ti bhagavā) pubbamantamanissito
             vemajjhe nupasaṅkheyyo   tassa natthi purekkhataṃ.
  |417.1278| Akkodhano asantāsī    avikatthī akukkucco 4-
             mantābhāṇī anuddhato   sa ve vācāyato muni.
  |417.1279| Nirāsattī anāgate      atītaṃ nānusocati
             vivekadassī phassesu     diṭṭhīsu ca na niyyati
  |417.1280| paṭilīno akuhako       apihālu amaccharī
@Footnote: 1 diṭṭhiyāyako na .... 2 Po. Yu. so . 3 Ma. Yu. ghaṭṭayantā.
@4 Ma. Yu. akkukuco
             Appagabbho ajeguccho   pesuṇeyye ca no yuto
  |417.1281| sātiyesu anassāvī      atimāne ca no yuto
             saṇho ca paṭibhāṇavā   na saddho na virajjati
  |417.1282| lābhakamyā na sikkhati    alābhe ca na kuppati
             aviruddho ca taṇhāya    rasesu 1- nānugijjhati
  |417.1283| upekkhako sadā sato     na loke maññate samaṃ
             na visesī na nīceyyo     tassa no santi ussadā.
  |417.1284| Yassa nissayatā 2- natthi  ñatvā dhammaṃ anissito
             bhavāya vibhavāya vā      taṇhā yassa na vijjati
  |417.1285| taṃ brūmi upasantoti     kāmesu anapekkhinaṃ
             ganthā tassa na vijjanti  atāri 3- so visattikaṃ.
  |417.1286| Na tassa puttā pasavo    khettaṃ vatthuñca vijjati
             attaṃ vāpi nirattaṃ vā 4-  na tasmiṃ upalabbhati.
  |417.1287| Yena naṃ vajjuṃ puthujjanā    atho samaṇabrāhmaṇā
             taṃ tassa apurakkhataṃ      tasmā vādesu nejati 5-.
  |417.1288| Vītagedho amaccharī       na ussesu vadate muni
             na samesu na omesu     kappaṃ neti akappiyo.
  |417.1289| Yassa loke sakaṃ natthi    asatā ca na socati
             dhammesu ca na gacchati     sa ve santoti vuccatīti.
                    Purābhedasuttaṃ dasamaṃ
@Footnote: 1 Yu. rase ca. 2 Ma. nissayanā. 3 Po. Ma. atarī. 4 Ma. attā vāpi nirattā.
@5 Po. niñjati.
             Suttanipāte catutthassa aṭṭhakavaggassa
             ekādasamaṃ kalahavivādasuttaṃ
   [418] |418.1290| 11 Kuto pahūtā kalahā vivādā
             paridevasokā sahamaccharā ca
             mānātimānā sahapesuṇā ca
             kuto pahūtā te tadiṅgha brūhi.
  |418.1291| Piyappahūtā kalahā vivādā
             paridevasokā sahamaccharā ca
             mānātimānā sahapesuṇā ca
             maccherayuttā kalahā vivādā
             vivādajātesu ca pesuṇāni.
  |418.1292| Piyā su lokasmiṃ kutonidānā
             ye vāpi 1- lobhā vicaranti loke
             āsā ca niṭṭhā ca kutonidānā
             ye samparāyāya narassa honti.
  |418.1293| Chandānidānāni piyāni loke
             ye vāpi lobhā vicaranti loke
             āsā ca niṭṭhā ca itonidānā
             ye samparāyāya narassa honti.
@Footnote: 1 Po. Ma. sabbattha vāresu cāpi.
  |418.1294| Chando nu lokasmiṃ kutonidāno
             vinicchayā vāpi kuto pahūtā
             kodho mosavajjañca kathaṅkathā ca
             ye vāpi dhammā samaṇena vuttā.
  |418.1295| Sātaṃ asātanti yamāhu loke
             tamūpanissāya pahoti chando
             rūpesu disvā vibhavaṃ bhavañca
             vinicchayaṃ kurute 1- jantu loke.
  |418.1296| Kodho mosavajjañca kathaṅkathā ca
             etepi dhammā dvayameva sante
             kathaṅkathī ñāṇapathāya sikkhe
             ñatvā pavuttā samaṇena dhammā.
  |418.1297| Sātaṃ asātañca kutonidānā
             kismiṃ asante na bhavanti hete
             vibhavaṃ bhavañcāpi yametamatthaṃ
             etamme pabrūhi yatonidānaṃ.
  |418.1298| Phassanidānaṃ sātaṃ asātaṃ
             phasse asante na bhavanti hete
             vibhavaṃ bhavañcāpi yametamatthaṃ
             etante pabrūmi itonidānaṃ.
@Footnote: 1 Ma. kubbati.
  |418.1299| Phasso nu lokasmiṃ kutonidāno
             pariggahā vāpi kuto pahūtā
             kasmiṃ asante na mamattamatthi
             kasmiṃ vibhūte na phusanti phassā.
  |418.1300| Nāmañca rūpañca paṭicca phasso
             icchānidānāni pariggahāni
             icchāya 1- asantyā na mamattamatthi
             rūpe vibhūte na phusanti phassā.
  |418.1301| Kathaṃsametassa vibhoti rūpaṃ
             sukhaṃ dukkhaṃ vāpi kathaṃ vibhoti
             etamme pabrūhi yathā vibhoti
             taṃ jāniyāma iti 2- me mano ahu.
  |418.1302| Na saññasaññī na visaññasaññī
             nopi asaññī na vibhūtasaññī
             evaṃsametassa vibhoti rūpaṃ
             saññānidānā hi papañcasaṅkhā.
  |418.1303| Yantaṃ apucchimha akittayi no
             aññantaṃ pucchāma tadiṅgha brūhi
             ettāvataggaṃ no 3- vadanti heke
             yakkhassa suddhiṃ idha paṇḍitāse
@Footnote: 1 Yu. icchā na santyā. 2 Ma. jāniyāmāti. 3 Ma. nu.
             Udāhu aññampi vadanti etto.
  |418.1304| Ettāvataggampi vadanti heke
             yakkhassa suddhiṃ idha paṇḍitāse
             tesaṃ puneke samayaṃ vadanti
             anupādisese kusalā vadānā.
  |418.1305| Ete ca ñatvā upanissitāti
             ñatvā munī nissaye so vimaṃsī
             ñatvā vimutto na vivādameti
             bhavābhavāya na sameti dhīroti.
             Kalahavivādasuttaṃ ekādasamaṃ.
                ----------
    Suttanipāte catutthassa aṭṭhakavaggassa dvādasamaṃ cūḷaviyūhasuttaṃ
   [419] |419.1306| 12 Sakaṃ sakaṃ diṭṭhiparibbasānā
             viggayha nānā kusalā vadanti
             yo evaṃ jānāti sa vedi dhammaṃ
             idaṃ paṭikkosamakevalī so.
  |419.1307| Evampi viggayha vivādayanti
             bālo paro akusaloti cāhu
             sacco nu vādo katamo imesaṃ
             Sabbeva hīme kusalā vadānā.
  |419.1308| Parassa ce dhammamanānujānaṃ
             bālo mago 1- hoti nihīnapañño
             sabbeva bālā sunihīnapaññā
             sabbevime diṭṭhiparibbasānā.
  |419.1309| Sandiṭṭhiyā ve pana vīvadātā 2-
             saṃsuddhapaññā kusalā matīmā
             na tesaṃ koci nihīnapañño 3-
             diṭṭhīhi tesampi tathā samattā.
  |419.1310| Na vāhametaṃ tathivanti 4- brūmi
             yamāhu bālo 5- mithu aññamaññaṃ
             sakaṃ sakaṃ diṭṭhimakaṃsu saccaṃ
             tasmā hi bāloti paraṃ dahanti.
  |419.1311| Yamāhu saccaṃ tathivanti eke
             tamāhu aññepi 6- tucchaṃ musāti
             evampi viggayha vivādayanti 7-
             kasmā na ekaṃ samaṇā vadanti.
  |419.1312| Ekaṃ hi saccaṃ na dutīyamatthi
             yasmiṃ pajāno vivade pajānaṃ
             nānā te saccāni sayaṃ thunanti
@Footnote: 1 Ma. bālomako. 2 Po. ceva na cevadātā. Ma. ceva na vīvadātā.
@3 Ma. Yu. parihīnapañño. 4 Ma. Yu. tathiyanti. 5 Ma. Yu. bālā.
@6 Ma. Yu. aññe ca. 7 Yu. vivādiyanti.
             Tasmā na ekaṃ samaṇā vadanti.
  |419.1313| Kasmā nu saccāni vadanti nānā.
             Pavādiyāse kusalā vadānā
             saccāni sutāni bahūni nānā
             udāhu te takkamanussaranti.
  |419.1314| Na heva saccāni bahūni nānā
             aññatra saññāya niccāni loke
             takkañca diṭṭhīsu pakappayitvā
             saccaṃ musāti dvayadhammamāhu.
  |419.1315| Diṭṭhe sute sīlabbate mute vā
             ete ca nissāya vimānadassī
             vinicchaye ṭhatvā pahassamāno
             bālo paro akusaloti cāha.
  |419.1316| Yeneva bāloti paraṃ dahāti
             tenātumānaṃ kusaloti cāha
             sayamattanā so kusalo vadāno
             aññaṃ vimāneti tadeva pāvā.
  |419.1317| Atisāradiṭṭhiyā so samatto
             mānena matto paripuṇṇamānī
             sayameva sāmaṃ manasābhisitto
             Diṭṭhīhi sā tassa tathā samattā.
  |419.1318| Parassa ce hi vacasā nihīno
             tumo sahā hoti nihīnapañño
             atha ce sayaṃ vedagū hoti dhīro
             na koci bālo samaṇesu atthi.
  |419.1319| Aññaṃ ito yābhivadanti dhammaṃ
             aparaddhā suddhimakevalī te 1-
             evampi titthyā puthuso vadanti
             sandiṭṭhirāgena hi tyābhirattā 2-.
  |419.1320| Idheva suddhiṃ iti vādayanti
             nāññesu dhammesu visuddhimāhu
             evampi titthyā puthuso niviṭṭhā
  |419.1321| sakāyane tattha daḷhaṃ vadānā.
             Sakāyane vāpi daḷhaṃ vadāno
             kamettha bāloti paraṃ daheyya
             sayameva so medhagaṃ āvaheyya
             paraṃ vadaṃ bālamasuddhidhammaṃ.
  |419.1322| Vinicchaye ṭhatvā sayaṃ pamāya
             uddhaṃ so lokasmiṃ vivādameti
             hitvāna sabbāni vinicchayāni
@Footnote: 1 Yu. suddhimakevalī no. 2 Po. sandiṭṭhirāgena titthyābhirattā. Yu. tebhirattā.
             Na medhagaṃ kurute jantu loketi.
                Cūḷaviyūhasuttaṃ dvādasamaṃ.
                     -----------
    Suttanipāte catutthassa aṭṭhakavaggassa terasamaṃ mahāviyūhasuttaṃ
   [420] |420.1323| 13 Ye kecime diṭṭhiparibbasānā
             idameva saccanti vivādayanti
             sabbeva te nindamanvānayanti
             atho pasaṃsampi labhanti tattha.
  |420.1324| Appañhi etaṃ na alaṃ samāya
             duve vivādassa phalāni brūmi
             etampi disvāna vivādayetha
             khemābhipassaṃ avivādabhūmiṃ.
  |420.1325| Yā kācimā sammatiyo puthujjā
             sabbā va etā na upeti vidvā
             anūpayo so upayaṃ kimeyya
             diṭṭhe sute khantimakubbamāno.
  |420.1326| Sīluttamā saññamenāhu suddhiṃ
             vattaṃ samādāya upaṭṭhitāse
             idheva sikkhema athassa suddhiṃ
             Bhavūpanītā kusalā vadānā.
  |420.1327| Sace cuto sīlavatāto hoti
             pavedhatī kamma virādhayitvā
             pajappatī 1- patthayatī ca suddhiṃ
             satthā va hīno pavasaṃ gharamhā.
  |420.1328| Sīlabbataṃ vāpi pahāya sabbaṃ
             dhammañca sāvajjanavajjametaṃ
             suddhī asuddhīti apatthayāno
             virato care santimanuggahāya.
  |420.1329| Tamūpanissāya jigucchitaṃ vā
             atha vāpi diṭṭhaṃ va sutaṃ mutaṃ vā
             uddhaṃsarā suddhimanutthunanti
             avītataṇhāse bhavābhavesu.
  |420.1330| Patthayamānassa hi jappitāni
             pavedhitaṃ vāpi pakappitesu
             cutūpapāto idha yassa natthi
             sa kena vedheyya kuhiñci jappe 2-.
  |420.1331| Yamāhu dhammaṃ paramanti eke
             tameva hīnanti panāhu aññe
             sacco nu vādo katamo imesaṃ
@Footnote: 1 Po. pajampati. 2 Po. kuhiṃ pajappe.
             Sabbeva hīme kusalā vadānā.
  |420.1332| Sakañhi dhammaṃ paripuṇṇamāhu
             aññassa dhammaṃ pana hīnamāhu
             evampi viggayha vivādayanti
             sakaṃ sakaṃ sammatimāhu 1- saccaṃ.
  |420.1333| Parassa ce vambhayitena hīno
             na koci dhammesu visesi assa
             puthūhi aññassa vadanti dhammaṃ
             nihīnato samhi daḷhaṃ vadānā.
  |420.1334| Sadhammapūjā ca panā tatheva
             yathā pasaṃsanti sakāyanāni
             sabbe pavādā 2- tathivā bhaveyyuṃ
             suddhīhi nesaṃ paccattameva.
  |420.1335| Na brāhmaṇassa paraneyyamatthi
             dhammesu niccheyya samuggahītaṃ
             tasmā vivādāni upātivatto
             na hi seṭṭhato passati dhammamaññaṃ.
  |420.1336| Jānāmi passāmi tatheva etaṃ
             diṭṭhiyā eke paccenti suddhiṃ
             addakkhi ce kiñhi tumassa tena
@Footnote: 1 Po. Yu. sammutimāhu. 2 Po. sabbeva vādā.
             Atisitvā aññena vadanti suddhiṃ.
  |420.1337| Passaṃ naro dakkhati 1- nāmarūpaṃ
             disvāna vāññassati tāni ceva
             kāmaṃ bāhuṃ passatu appakaṃ vā
             na hi tena suddhiṃ kusalā vadanti.
  |420.1338| Nivissavādī na hi subbināyo
             pakappitaṃ diṭṭhi purekkharāno
             yannissito tattha subhaṃvadāno
             suddhiṃvado 2- tattha tathaddasā so.
  |420.1339| Na brāhmaṇo kappamupeti saṅkhaṃ
             na diṭṭhisārī napi ñāṇabandhu
             ñatvā ca so sammatiyo puthujjā
             upekkhati uggahaṇantimaññe.
  |420.1340| Visajja ganthāni munīdha loke
             vivādajātesu na vaggasārī
             santo asantesu upekkhako so
             anuggaho uggahaṇantimaññe.
  |420.1341| Pubbāsave hitvā nave akubbaṃ
             na chandagū nāpi nivissavādo
             sa vippamutto diṭṭhigatehi dhīro
@Footnote: 1 Yu. dakkhiti. 2 Po. suddhivado.
             Na limpatī loke anattagarahī.
  |420.1342| Sa sabbadhammesu visenibhūto
             yaṃ kiñci diṭṭhaṃ va 1- sutaṃ mutaṃ vā
             sampannabhāro muni vippamutto
             na kappiyo nūparato na patthiyoti bhagavāti.
               Mahāviyūhasuttaṃ terasamaṃ
                ------------
    suttanipāte catutthassa aṭṭhakavaggassa cuddasamaṃ tuvaṭakasuttaṃ
   [421] |421.1343| 14 Pucchāmi taṃ ādiccabandhuṃ
             vivekaṃ santipadañca mahesiṃ
             kathaṃ disvā nibbāti bhikkhu
             anupādiyāno lokasmiṃ kiñci.
  |421.1344| Mūlaṃ papañcasaṅkhāyā (ti bhagavā)
             mantā asmīti sabbamuparuddhe
             yā kāci taṇhā ajjhattaṃ
             tāsaṃ vinayā sadā sato sikkhe.
  |421.1345| Yaṃ kiñci dhammaṃ abhijaññā 2-
             ajjhattaṃ atha vāpi bahiddhā
             na tena thāmaṃ kubbetha 3-
@Footnote: 1 Po. ca. 2 Po. dhammamabhijaññā. 3 Po. kurubbetha.
             Na hi sā nibbuti sataṃ vuttā
  |421.1346| seyyo na tena maññeyya
             nīceyyo atha vāpi sarikkho
             puṭṭho anekarūpehi
             nātumānaṃ vikappayaṃ tiṭṭhe.
  |421.1347| Ajjhattameva upasame
             na aññato 1- bhikkhu santimeseyya
             ajjhattaṃ upasantassa
             natthi attā kuto nirattaṃ vā 2-.
  |421.1348| Majjhe yathā samuddassa
             ūmi no jāyati ṭhito hoti
             evaṃ ṭhito anejassa
             ussadaṃ bhikkhu na kareyya kuhiñci.
  |421.1349| Akittayi vivaṭacakkhu
             sakkhidhammaṃ parissayavinayaṃ
             paṭipadañca vadehi bhaddante
             pāṭimokkhaṃ atha vāpi samādhiṃ.
  |421.1350| Cakkhūhi neva lolassa
             gāmakathāya āvaraye sotaṃ
             rase ca nānugijjheyya
@Footnote: 1 Yu. nāññato. 2 Po. va.
             Na ca mamāyetha kiñci lokasmiṃ.
  |421.1351| Phassena yadā phuṭṭhassa
             paridevaṃ bhikkhu na kareyya
             kuhiñci bhavañca nābhijappeyya
             bheravesu ca na sampavedheyya.
  |421.1352| Annānamatho pānānaṃ
             khādanīyānaṃ athopi vatthānaṃ
             laddhā na sannidhiṃ kayirā
             na ca parittase tāni alabhamāno.
  |421.1353| Jhāyī na pādalolassa
             virame kukkuccā nappamajjeyya
             atha vā āsanesu sayanesu
             appasaddesu bhikkhu vihareyya.
  |421.1354| Niddaṃ bahulaṃ na kareyya
             jāgariyaṃ bhajeyya ātāpī
             tandiṃ māyaṃ hassaṃ khiḍḍaṃ
             methunaṃ vippajahe savibhūsaṃ.
  |421.1355| Āthabbaṇaṃ supinaṃ lakkhaṇaṃ
             no vidahe athopi nakkhattaṃ
             virutañca gabbhakaraṇaṃ
             Tikicchaṃ māmako na seveyya.
  |421.1356| Nindāya nappavedheyya
             na uṇṇameyya pasaṃsito bhikkhu
             lobhaṃ saha macchariyena
             kodhaṃ pesuṇiyañca panudeyya.
  |421.1357| Kayavikkaye na tiṭṭheyya
             upavādaṃ bhikkhu na kareyya kuhiñci
             gāme ca nābhisajjeyya
             lābhakamyā janaṃ na lapayeyya.
  |421.1358| Na ca katthitā siyā bhikkhu
             na ca vācaṃ payuttaṃ bhāseyya
             pāgabbhiyaṃ na sikkheyya
             kathaṃ vigāhikaṃ na katheyya.
  |421.1359| Mosavajje na niyyetha
             sampajāno saṭhāni na kayirā
             atha jīvitena paññāya
             sīlabbatena nāññamatimaññe.
  |421.1360| Sutvā rusito bahuṃ vācaṃ
             samaṇānaṃ vā puthuvacanānaṃ
             pharusena nappaṭivajjā
             Na hi santo paṭisenikaronti.
  |421.1361| Etañca dhammamaññāya
             vicinaṃ bhikkhu sadā sato sikkhe
             santīti nibbutiṃ ñatvā
             sāsane gotamassa nappamajjeyya.
  |421.1362| Abhibhū hi so anabhibhūto
             sakkhidhammaṃ anītihamadassī
             tasmā hi tassa bhagavato sāsane
             appamatto sadā namassamanusikkheti bhagavāti.
                    Tuvaṭakasuttaṃ cuddasamaṃ.
                        -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 500-517. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=417&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=417&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=25&item=417&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=417&items=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=417              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]