ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
     Suttanipate catutthassa atthakavaggassa dasamam purabhedasuttam
   [417] |417.1276| 10 Kathamdassi kathamsilo  upasantoti vuccati
             tamme gotama pabruhi    pucchito uttamam naram.
  |417.1277| Vitatanho pura bheda    (ti bhagava) pubbamantamanissito
             vemajjhe nupasankheyyo   tassa natthi purekkhatam.
  |417.1278| Akkodhano asantasi    avikatthi akukkucco 4-
             mantabhani anuddhato   sa ve vacayato muni.
  |417.1279| Nirasatti anagate      atitam nanusocati
             vivekadassi phassesu     ditthisu ca na niyyati
  |417.1280| patilino akuhako       apihalu amacchari
@Footnote: 1 ditthiyayako na .... 2 Po. Yu. so . 3 Ma. Yu. ghattayanta.
@4 Ma. Yu. akkukuco

--------------------------------------------------------------------------------------------- page501.

Appagabbho ajeguccho pesuneyye ca no yuto |417.1281| satiyesu anassavi atimane ca no yuto sanho ca patibhanava na saddho na virajjati |417.1282| labhakamya na sikkhati alabhe ca na kuppati aviruddho ca tanhaya rasesu 1- nanugijjhati |417.1283| upekkhako sada sato na loke mannate samam na visesi na niceyyo tassa no santi ussada. |417.1284| Yassa nissayata 2- natthi natva dhammam anissito bhavaya vibhavaya va tanha yassa na vijjati |417.1285| tam brumi upasantoti kamesu anapekkhinam gantha tassa na vijjanti atari 3- so visattikam. |417.1286| Na tassa putta pasavo khettam vatthunca vijjati attam vapi nirattam va 4- na tasmim upalabbhati. |417.1287| Yena nam vajjum puthujjana atho samanabrahmana tam tassa apurakkhatam tasma vadesu nejati 5-. |417.1288| Vitagedho amacchari na ussesu vadate muni na samesu na omesu kappam neti akappiyo. |417.1289| Yassa loke sakam natthi asata ca na socati dhammesu ca na gacchati sa ve santoti vuccatiti. Purabhedasuttam dasamam @Footnote: 1 Yu. rase ca. 2 Ma. nissayana. 3 Po. Ma. atari. 4 Ma. atta vapi niratta. @5 Po. ninjati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page502.

Suttanipate catutthassa atthakavaggassa ekadasamam kalahavivadasuttam [418] |418.1290| 11 Kuto pahuta kalaha vivada paridevasoka sahamacchara ca manatimana sahapesuna ca kuto pahuta te tadingha bruhi. |418.1291| Piyappahuta kalaha vivada paridevasoka sahamacchara ca manatimana sahapesuna ca maccherayutta kalaha vivada vivadajatesu ca pesunani. |418.1292| Piya su lokasmim kutonidana ye vapi 1- lobha vicaranti loke asa ca nittha ca kutonidana ye samparayaya narassa honti. |418.1293| Chandanidanani piyani loke ye vapi lobha vicaranti loke asa ca nittha ca itonidana ye samparayaya narassa honti. @Footnote: 1 Po. Ma. sabbattha varesu capi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page503.

|418.1294| Chando nu lokasmim kutonidano vinicchaya vapi kuto pahuta kodho mosavajjanca kathankatha ca ye vapi dhamma samanena vutta. |418.1295| Satam asatanti yamahu loke tamupanissaya pahoti chando rupesu disva vibhavam bhavanca vinicchayam kurute 1- jantu loke. |418.1296| Kodho mosavajjanca kathankatha ca etepi dhamma dvayameva sante kathankathi nanapathaya sikkhe natva pavutta samanena dhamma. |418.1297| Satam asatanca kutonidana kismim asante na bhavanti hete vibhavam bhavancapi yametamattham etamme pabruhi yatonidanam. |418.1298| Phassanidanam satam asatam phasse asante na bhavanti hete vibhavam bhavancapi yametamattham etante pabrumi itonidanam. @Footnote: 1 Ma. kubbati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page504.

|418.1299| Phasso nu lokasmim kutonidano pariggaha vapi kuto pahuta kasmim asante na mamattamatthi kasmim vibhute na phusanti phassa. |418.1300| Namanca rupanca paticca phasso icchanidanani pariggahani icchaya 1- asantya na mamattamatthi rupe vibhute na phusanti phassa. |418.1301| Kathamsametassa vibhoti rupam sukham dukkham vapi katham vibhoti etamme pabruhi yatha vibhoti tam janiyama iti 2- me mano ahu. |418.1302| Na sannasanni na visannasanni nopi asanni na vibhutasanni evamsametassa vibhoti rupam sannanidana hi papancasankha. |418.1303| Yantam apucchimha akittayi no annantam pucchama tadingha bruhi ettavataggam no 3- vadanti heke yakkhassa suddhim idha panditase @Footnote: 1 Yu. iccha na santya. 2 Ma. janiyamati. 3 Ma. nu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page505.

Udahu annampi vadanti etto. |418.1304| Ettavataggampi vadanti heke yakkhassa suddhim idha panditase tesam puneke samayam vadanti anupadisese kusala vadana. |418.1305| Ete ca natva upanissitati natva muni nissaye so vimamsi natva vimutto na vivadameti bhavabhavaya na sameti dhiroti. Kalahavivadasuttam ekadasamam. ---------- Suttanipate catutthassa atthakavaggassa dvadasamam culaviyuhasuttam [419] |419.1306| 12 Sakam sakam ditthiparibbasana viggayha nana kusala vadanti yo evam janati sa vedi dhammam idam patikkosamakevali so. |419.1307| Evampi viggayha vivadayanti balo paro akusaloti cahu sacco nu vado katamo imesam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page506.

Sabbeva hime kusala vadana. |419.1308| Parassa ce dhammamananujanam balo mago 1- hoti nihinapanno sabbeva bala sunihinapanna sabbevime ditthiparibbasana. |419.1309| Sanditthiya ve pana vivadata 2- samsuddhapanna kusala matima na tesam koci nihinapanno 3- ditthihi tesampi tatha samatta. |419.1310| Na vahametam tathivanti 4- brumi yamahu balo 5- mithu annamannam sakam sakam ditthimakamsu saccam tasma hi baloti param dahanti. |419.1311| Yamahu saccam tathivanti eke tamahu annepi 6- tuccham musati evampi viggayha vivadayanti 7- kasma na ekam samana vadanti. |419.1312| Ekam hi saccam na dutiyamatthi yasmim pajano vivade pajanam nana te saccani sayam thunanti @Footnote: 1 Ma. balomako. 2 Po. ceva na cevadata. Ma. ceva na vivadata. @3 Ma. Yu. parihinapanno. 4 Ma. Yu. tathiyanti. 5 Ma. Yu. bala. @6 Ma. Yu. anne ca. 7 Yu. vivadiyanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page507.

Tasma na ekam samana vadanti. |419.1313| Kasma nu saccani vadanti nana. Pavadiyase kusala vadana saccani sutani bahuni nana udahu te takkamanussaranti. |419.1314| Na heva saccani bahuni nana annatra sannaya niccani loke takkanca ditthisu pakappayitva saccam musati dvayadhammamahu. |419.1315| Ditthe sute silabbate mute va ete ca nissaya vimanadassi vinicchaye thatva pahassamano balo paro akusaloti caha. |419.1316| Yeneva baloti param dahati tenatumanam kusaloti caha sayamattana so kusalo vadano annam vimaneti tadeva pava. |419.1317| Atisaraditthiya so samatto manena matto paripunnamani sayameva samam manasabhisitto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page508.

Ditthihi sa tassa tatha samatta. |419.1318| Parassa ce hi vacasa nihino tumo saha hoti nihinapanno atha ce sayam vedagu hoti dhiro na koci balo samanesu atthi. |419.1319| Annam ito yabhivadanti dhammam aparaddha suddhimakevali te 1- evampi titthya puthuso vadanti sanditthiragena hi tyabhiratta 2-. |419.1320| Idheva suddhim iti vadayanti nannesu dhammesu visuddhimahu evampi titthya puthuso nivittha |419.1321| sakayane tattha dalham vadana. Sakayane vapi dalham vadano kamettha baloti param daheyya sayameva so medhagam avaheyya param vadam balamasuddhidhammam. |419.1322| Vinicchaye thatva sayam pamaya uddham so lokasmim vivadameti hitvana sabbani vinicchayani @Footnote: 1 Yu. suddhimakevali no. 2 Po. sanditthiragena titthyabhiratta. Yu. tebhiratta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page509.

Na medhagam kurute jantu loketi. Culaviyuhasuttam dvadasamam. ----------- Suttanipate catutthassa atthakavaggassa terasamam mahaviyuhasuttam [420] |420.1323| 13 Ye kecime ditthiparibbasana idameva saccanti vivadayanti sabbeva te nindamanvanayanti atho pasamsampi labhanti tattha. |420.1324| Appanhi etam na alam samaya duve vivadassa phalani brumi etampi disvana vivadayetha khemabhipassam avivadabhumim. |420.1325| Ya kacima sammatiyo puthujja sabba va eta na upeti vidva anupayo so upayam kimeyya ditthe sute khantimakubbamano. |420.1326| Siluttama sannamenahu suddhim vattam samadaya upatthitase idheva sikkhema athassa suddhim

--------------------------------------------------------------------------------------------- page510.

Bhavupanita kusala vadana. |420.1327| Sace cuto silavatato hoti pavedhati kamma viradhayitva pajappati 1- patthayati ca suddhim sattha va hino pavasam gharamha. |420.1328| Silabbatam vapi pahaya sabbam dhammanca savajjanavajjametam suddhi asuddhiti apatthayano virato care santimanuggahaya. |420.1329| Tamupanissaya jigucchitam va atha vapi dittham va sutam mutam va uddhamsara suddhimanutthunanti avitatanhase bhavabhavesu. |420.1330| Patthayamanassa hi jappitani pavedhitam vapi pakappitesu cutupapato idha yassa natthi sa kena vedheyya kuhinci jappe 2-. |420.1331| Yamahu dhammam paramanti eke tameva hinanti panahu anne sacco nu vado katamo imesam @Footnote: 1 Po. pajampati. 2 Po. kuhim pajappe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page511.

Sabbeva hime kusala vadana. |420.1332| Sakanhi dhammam paripunnamahu annassa dhammam pana hinamahu evampi viggayha vivadayanti sakam sakam sammatimahu 1- saccam. |420.1333| Parassa ce vambhayitena hino na koci dhammesu visesi assa puthuhi annassa vadanti dhammam nihinato samhi dalham vadana. |420.1334| Sadhammapuja ca pana tatheva yatha pasamsanti sakayanani sabbe pavada 2- tathiva bhaveyyum suddhihi nesam paccattameva. |420.1335| Na brahmanassa paraneyyamatthi dhammesu niccheyya samuggahitam tasma vivadani upativatto na hi setthato passati dhammamannam. |420.1336| Janami passami tatheva etam ditthiya eke paccenti suddhim addakkhi ce kinhi tumassa tena @Footnote: 1 Po. Yu. sammutimahu. 2 Po. sabbeva vada.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page512.

Atisitva annena vadanti suddhim. |420.1337| Passam naro dakkhati 1- namarupam disvana vannassati tani ceva kamam bahum passatu appakam va na hi tena suddhim kusala vadanti. |420.1338| Nivissavadi na hi subbinayo pakappitam ditthi purekkharano yannissito tattha subhamvadano suddhimvado 2- tattha tathaddasa so. |420.1339| Na brahmano kappamupeti sankham na ditthisari napi nanabandhu natva ca so sammatiyo puthujja upekkhati uggahanantimanne. |420.1340| Visajja ganthani munidha loke vivadajatesu na vaggasari santo asantesu upekkhako so anuggaho uggahanantimanne. |420.1341| Pubbasave hitva nave akubbam na chandagu napi nivissavado sa vippamutto ditthigatehi dhiro @Footnote: 1 Yu. dakkhiti. 2 Po. suddhivado.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page513.

Na limpati loke anattagarahi. |420.1342| Sa sabbadhammesu visenibhuto yam kinci dittham va 1- sutam mutam va sampannabharo muni vippamutto na kappiyo nuparato na patthiyoti bhagavati. Mahaviyuhasuttam terasamam ------------ suttanipate catutthassa atthakavaggassa cuddasamam tuvatakasuttam [421] |421.1343| 14 Pucchami tam adiccabandhum vivekam santipadanca mahesim katham disva nibbati bhikkhu anupadiyano lokasmim kinci. |421.1344| Mulam papancasankhaya (ti bhagava) manta asmiti sabbamuparuddhe ya kaci tanha ajjhattam tasam vinaya sada sato sikkhe. |421.1345| Yam kinci dhammam abhijanna 2- ajjhattam atha vapi bahiddha na tena thamam kubbetha 3- @Footnote: 1 Po. ca. 2 Po. dhammamabhijanna. 3 Po. kurubbetha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page514.

Na hi sa nibbuti satam vutta |421.1346| seyyo na tena manneyya niceyyo atha vapi sarikkho puttho anekarupehi natumanam vikappayam titthe. |421.1347| Ajjhattameva upasame na annato 1- bhikkhu santimeseyya ajjhattam upasantassa natthi atta kuto nirattam va 2-. |421.1348| Majjhe yatha samuddassa umi no jayati thito hoti evam thito anejassa ussadam bhikkhu na kareyya kuhinci. |421.1349| Akittayi vivatacakkhu sakkhidhammam parissayavinayam patipadanca vadehi bhaddante patimokkham atha vapi samadhim. |421.1350| Cakkhuhi neva lolassa gamakathaya avaraye sotam rase ca nanugijjheyya @Footnote: 1 Yu. nannato. 2 Po. va.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page515.

Na ca mamayetha kinci lokasmim. |421.1351| Phassena yada phutthassa paridevam bhikkhu na kareyya kuhinci bhavanca nabhijappeyya bheravesu ca na sampavedheyya. |421.1352| Annanamatho pananam khadaniyanam athopi vatthanam laddha na sannidhim kayira na ca parittase tani alabhamano. |421.1353| Jhayi na padalolassa virame kukkucca nappamajjeyya atha va asanesu sayanesu appasaddesu bhikkhu vihareyya. |421.1354| Niddam bahulam na kareyya jagariyam bhajeyya atapi tandim mayam hassam khiddam methunam vippajahe savibhusam. |421.1355| Athabbanam supinam lakkhanam no vidahe athopi nakkhattam virutanca gabbhakaranam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page516.

Tikiccham mamako na seveyya. |421.1356| Nindaya nappavedheyya na unnameyya pasamsito bhikkhu lobham saha macchariyena kodham pesuniyanca panudeyya. |421.1357| Kayavikkaye na tittheyya upavadam bhikkhu na kareyya kuhinci game ca nabhisajjeyya labhakamya janam na lapayeyya. |421.1358| Na ca katthita siya bhikkhu na ca vacam payuttam bhaseyya pagabbhiyam na sikkheyya katham vigahikam na katheyya. |421.1359| Mosavajje na niyyetha sampajano sathani na kayira atha jivitena pannaya silabbatena nannamatimanne. |421.1360| Sutva rusito bahum vacam samananam va puthuvacananam pharusena nappativajja

--------------------------------------------------------------------------------------------- page517.

Na hi santo patisenikaronti. |421.1361| Etanca dhammamannaya vicinam bhikkhu sada sato sikkhe santiti nibbutim natva sasane gotamassa nappamajjeyya. |421.1362| Abhibhu hi so anabhibhuto sakkhidhammam anitihamadassi tasma hi tassa bhagavato sasane appamatto sada namassamanusikkheti bhagavati. Tuvatakasuttam cuddasamam. -------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 500-517. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=417&items=5&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=417&items=5&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=25&item=417&items=5&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=417&items=5&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=417              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]