ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
              Suttanipāte catutthassa aṭṭhakavaggassa
                  paṇṇarasamaṃ attadaṇḍasuttaṃ
   [422] |422.1363| 15 Attadaṇḍā bhayaṃ jātaṃ janaṃ passatha medhagaṃ
             saṃvegaṃ kittayissāmi     yathā saṃvijitaṃ mayā.
  |422.1364| Phandamānaṃ pajaṃ disvā    macche appodake yathā
             aññamaññehi byāruddhe disvā maṃ bhayamāsivi.
  |422.1365| Samantamasāro loko     disā sabbā sameritā
             icchaṃ bhavanamattano     nāddasāsiṃ anositaṃ
  |422.1366| Osāne tveva byāruddhe disvā me aratī ahu
             athettha sallamaddakkhiṃ   duddasaṃ hadayanissitaṃ.
  |422.1367| Yena sallena otiṇṇo   disā sabbā vidhāvati
             tameva sallaṃ abbuyha    na dhāvati na sīdati.
  |422.1368| Tattha sikkhānugīyanti      ...............
             (yāni loke gadhitāni)   na tesu pasuto siyā
             nibbijja sabbaso kāme  sikkhe nibbānamattano.
  |422.1369| Sacco siyā appagabbho   amāyo rittapesuṇo
             akkodhano lobhapāpakaṃ 1-  vevicchaṃ vitare muni.
  |422.1370| Niddaṃ tandiṃ sahe thīnaṃ    pamādena na saṃvase
             atimāne na tiṭṭheyya   nibbānamanaso naro.
  |422.1371| Mosavajjena niyyetha     rūpe snehaṃ na kubbaye
             mānañca parijāneyya   sāhasā virato care.
  |422.1372| Purāṇaṃ nābhinandeyya    nave khantimakubbaye
             hiyyamāne na soceyya   ākāsaṃ na sito siyā.
  |422.1373| Gedhaṃ brūmi mahoghoti     ājavaṃ brūmi jappanaṃ
             ārammaṇaṃ pakappanaṃ    kāmapaṅko duraccayo.
  |422.1374| Saccā avokkamma muni   thale tiṭṭhati brāhmaṇo
             sabbaso paṭinissajja    sa ve santoti vuccati.
  |422.1375| Sa ve vidvā 2- sa vedagū   ñatvā dhammaṃ anissito
@Footnote: 1 Yu. lobhapāpaṃ. 2 Po. viddhā.
             Sammā so loke iriyāno na pihetīdha kassaci.
  |422.1376| Yodha kāme accuttari 1-  saṅgaṃ loke duraccayaṃ
             na so socati nājjheti   chinnasoto abandhano.
  |422.1377| Yaṃ pubbe taṃ visosehi     pacchā te māhu kiñcanaṃ
             majjhe ce no gahessasi  upasanto carissasi.
  |422.1378| Sabbaso nāmarūpasmiṃ     yassa natthi mamāyitaṃ
             asatā ca na socati      sa ve loke na jiyyati.
  |422.1379| Yassa natthi idaṃ meti     paresaṃ cāpi 2- kiñcanaṃ
             mamattaṃ so asaṃvindaṃ     natthi meti na socati.
  |422.1380| Anuṭṭhuri 3- ananugiddho  anejo sabbadhi samo
             tamānisaṃsaṃ pabrūmi      pucchito avikappinaṃ.
  |422.1381| Anejassa vijānato      natthi kāci nisaṅkhati 4-
             virato so viyārambhā    khemaṃ passati sabbadhi.
  |422.1382| Na samesu na omesu      na ussesu vadate muni
             santo so vītamaccharo    nādeti na nirassatīti bhagavāti.
               Attadaṇḍasuttaṃ paṇṇarasamaṃ.
                        ----------
@Footnote: 1 Po. accattari. Yu. accatari . 2 Yu. vāpi . 3 Po. anuṭṭhari. Yu.
@aniṭṭhuri . 4 Po. kācini saṅkhiti.
             Suttanipāte catutthassa aṭṭhakavaggassa
               soḷasamaṃ sārīputtasuttaṃ
   [423] |423.1383| 16 Name diṭṭho ito pubbe (iccāyasmā sārīputto)
                      na suto uda kassaci
             evaṃ vagguvado satthā    tusitā gaṇimāgato.
  |423.1384| Sadevakassa lokassa      yathā dissati cakkhumā
             sabbantamaṃ vinodetvā   ekova ratimajjhagā.
  |423.1385| Taṃ buddhaṃ asitaṃ tādiṃ      akuhaṃ gaṇimāgataṃ
             bahunnamidha baddhānaṃ     atthī pañhena āgamaṃ
  |423.1386| bhikkhuno vijigucchato      bhajato rittamāsanaṃ
             rukkhamūlaṃ susānaṃ vā     pabbatānaṃ guhāsu vā
  |423.1387| uccāvacesu sayanesu     gīvanto tattha bheravā
             yehi bhikkhu na vedheyya    nigghose sayanāsane.
  |423.1388| Katī parissayā loke      gacchato agataṃ disaṃ
             ye bhikkhu abhisambhave     pantamhi sayanāsane.
  |423.1389| Kyāssa byapathayo assu  kyassassu idha gocarā
             kāni sīlabbatānassa 1- pahitattassa bhikkhuno
  |423.1390| kaṃ so sikkhaṃ samādāya    ekodi nipako sato
             kammāro rajatasseva     niddhame malamattano.
@Footnote: 1 Po. Yu. sīlabbānāssu.
  |423.1391| Vijigucchamānassa yadidaṃ phāsu (sārīputtāti bhagavā)
             rittāsanaṃ sayanaṃ sevato ce
             sambodhikāmassa yathānudhammaṃ
             tante pavakkhāmi yathā pajānaṃ.
  |423.1392| Pañcanna 1- dhīro bhayānaṃ na bhāye
             bhikkhu sato sa pariyantacārī
             ḍaṃsādhipātānaṃ siriṃsapānaṃ
             manussaphassānaṃ catuppadānaṃ
  |423.1393| paradhammikānampi na santaseyya
             disvāpi tesaṃ bahubheravāni
             athāparāni abhisambhaveyya
             parissayāni kusalānuesī.
  |423.1394| Ātaṅkaphassena khudāya phuṭṭho
             sītaṃ accuṇhaṃ adhivāsayeyya
             so tehi phuṭṭho bahudhā anoko
             viriyaṃ parakkamma daḷhaṃ kareyya.
  |423.1395| Theyyaṃ na kareyya na musā bhaṇeyya
             mettāya phasse tasathāvarāni
             yadāvilattaṃ manaso vijaññā
             kaṇhassa pakkhoti vinodayeyya.
@Footnote: 1 Po. Yu. pañcannaṃ.
  |423.1396| Kodhātimānassa vasaṃ na gacche
             mūlampi tesaṃ palikhañña tiṭṭhe
             athappiyaṃ vā pana appiyaṃ vā
             addhā bhavanto abhisambhaveyya.
  |423.1397| Paññaṃ purakkhatvā 1- kalyāṇapīti
             vikkhambhaye tāni parissayāni
             aratiṃ sahetha sayanamhi pante
             caturo sahetha paridevadhamme
  |423.1398| kiṃsū asissāmi kuvaṃ vā assissaṃ
             dukkhaṃ vata settha 2- kuvajjasessaṃ
             ete vitakke paridevaneyye
             vinayetha sekkho aniketasārī.
  |423.1399| Annañca laddhā vasanañca kāle
             mattaṃ so jaññā idha tosanatthaṃ
             so tesu gutto yatacāri gāme
             rusitopi vācaṃ pharusaṃ na vajjā.
  |423.1400| Okkhittacakkhu na ca pādalolo
             jhānānuyutto bahujāgarassa
             upekkhamārabbha samāhitatto
             takkāsayaṃ kukkucciyūpachinde.
@Footnote: 1 Po. purakkhitvā. 2 Po. dukkhaṃ vasayetha.
  |423.1401| Cudito vacībhi satimābhinande
             sabrahmacārīsu khilaṃ pabhinde
             vācaṃ pamuñce kusalaṃ nātivelaṃ
             janavādadhammāya na cetayeyya.
  |423.1402| Athāparaṃ pañca rajāni loke
             yesaṃ satimā vinayāya sikkhe
             rūpesu saddesu atho rasesu
             gandhesu phassesu sahetha rāgaṃ.
  |423.1403| Etesu dhammesu vineyya chandaṃ
             bhikkhu satimā suvimuttacitto
             kālena so sammādhammaṃ parivīmaṃsamāno
             ekodibhūto vihane tamaṃ soti bhagavāti.
               Sārīputtasuttaṃ soḷasamaṃ.
                Aṭṭhakavaggo catuttho.
                    Tassuddānaṃ
      kāmaguhañca duṭṭhā ca    suddhañca paramaṃ jarā
      metteyyo ca pasūro ca    māgandī purabhedanaṃ
      kalahaṃ dve ca byūhāni    punareva tuvaṭṭakaṃ
      attadaṇḍavaraṃ suttaṃ     tena sārīputtena 1- soḷasa
      iti etāni suttāni     sabbānaṭṭhakavaggikāti.
@Footnote: 1 Yu. therapañhena soḷasa.
             Suttanipāte pañcamo pārāyanavaggo
                      vatthukathā
   [424] |424.1404| Kosalānaṃ purā rammā  aggamā dakkhiṇāpathaṃ
             āciññaṃ patthayāno    brāhmaṇo mantapāragū.
  |424.1405| So assakassa visaye      muḷakassa samāsane
             vasī godhāvarīkule        uñchena ca phalena ca.
  |424.1406| Tasseva upanissāya      gāmo ca vipulo ahu
             tato jātena āyena     mahāyaññamakappayi
  |424.1407| mahāyaññaṃ yajitvāna     puna pāvisi assamaṃ.
             Tasmiṃ patipaviṭṭhamhi     añño āgañchi brāhmaṇo
  |424.1408| ugghaṭṭapādo tasito     paṅkadanto rajassiro
             so ca naṃ upasaṅkamma     satāni pañca yācati.
  |424.1409| Tamenaṃ bāvarī disvā      āsanena nimantayi
             sukhañca kusalaṃ pucchi      idaṃ vacanamabravi
  |424.1410| yaṃ kho mamaṃ deyyadhammaṃ     sabbaṃ visajjitammayā
             anujānāhi me brahme   natthi pañca satāni me.
  |424.1411| Sace me yācamānassa     bhavaṃ nānupadassati
             sattame divase tuyhaṃ     muddhā phalatu sattadhā.
  |424.1412| Abhisaṅkharitvā kuhako     bheravaṃ so akittayi
             tassa taṃ vacanaṃ sutvā     bāvarī dukkhito ahu
  |424.1413| ussussati anāhāro     sokasallasamappito
             athopi evaṃcittassa 1-   jhāne na ramatī mano.
  |424.1414| Utrasataṃ dukkhitaṃ disvā    devatā atthakāminī
             bāvariṃ upasaṅkamma      idaṃ vacanamabravi
  |424.1415| na so muddhaṃ pajānāti     kuhako so dhanatthiko
             muddhani muddhādhipāte ca 2- ñāṇaṃ tassa na vijjati.
  |424.1416| Bhotī carahi jānāti       tamme akkhāhi pucchitā
             muddhaṃ muddhādhipātañca   taṃ suṇoma vaco tava.
  |424.1417| Ahampetaṃ 3- na jānāmi   ñāṇamettha 4- na vijjati
             muddhaṃ muddhādhipāto ca    jinānaṃ heta 5- dassanaṃ.
  |424.1418| Atha ko carahi jānāti     asmiṃ paṭhavimaṇḍale
             muddhaṃ muddhādhipātañca   taṃ me akkhāhi devate.
  |424.1419| Purā kapilavatthumhā      nikkhanto lokanāyako
             apacco okkākarājassa  sakyaputto pabhaṅkaro.
  |424.1420| So hi brāhmaṇa sambuddho sabbadhammāna pāragū
             sabbābhiññābalappatto sabbadhammesu cakkhumā
             sabbakammakkhayaṃ patto   vimutto upadhikkhaye 6-
  |424.1421| buddho so bhagavā loke    dhammaṃ desesi cakkhumā
@Footnote: 1 Po. cintentassa . 2 Po. muddhaṃ muddhādhipāte vā . 3 Po. ahametaṃ.
@4 Po. Yu. ñāṇampettha . 5 Po. hettha . 6 Yu. upadhisaṅkhaye.
             Taṃ tvaṃ gantvāna pucchassu  so te taṃ byākarissati.
  |424.1422| Sambuddhoti vaco sutvā    udaggo bāvarī ahu
             sokassa tanuko āsi     pītiñca vipulaṃ labhi.
  |424.1423| So bāvarī attamano udaggo
             taṃ devataṃ pucchati vedajāto
             katamamhi 1- gāme nigamamhi vā pana
             katamamhi vā janapade lokanātho
             yattha gantvā namassemu
             sambuddhaṃ dipaduttamaṃ.
  |424.1424| Sāvatthiyaṃ kosalamandire jino
             pahūtapañño varabhūrimedhaso
             so sakyaputto vidhuro anāsavo
             muddhādhipātassa vidū narāsabho.
  |424.1425| Tato āmantayi sisse     brāhmaṇe mantapārage 2-
             etha māṇavā akkhissaṃ    suṇotha vacanaṃ mama
  |424.1426| yasseso dullabho loke    pātubhāvo abhiṇhaso
             svājja lokamhi uppanno sambuddho iti vissuto
             khippaṃ gantvāna sāvatthiṃ  passavho dipaduttamaṃ.
  |424.1427| Kathaṃ carahi jānemu        disvā buddhoti brāhmaṇa
             ajānataṃ no pabrūhi      yathā jānemu taṃ mayaṃ.
@Footnote: 1 Po. kathamhi . 2 Po. mantapāragū.
  |424.1428| Āgatāni hi mantesu     mahāpurisalakkhaṇā
             dvattiṃsā ca byakkhyātā 1- samattā anupubbaso.
  |424.1429| Yassete honti gattesu   mahāpurisalakkhaṇā
             duveva tassa 2- gatiyo    tatiyā hi na vijjati
  |424.1430| sace agāraṃ āvasati 3-    vijeyya paṭhaviṃ imaṃ
             adaṇḍena asatthena     dhammena manusāsati
  |424.1431| sace ca so pabbajati      agārā anagāriyaṃ
             vivaṭacchado sambuddho    arahā bhavati anuttaro.
  |424.1432| Jātigottañca lakkhaṇaṃ    mante sisse punāpare
             muddhaṃ muddhādhipātañca   manasā yeva pucchatha.
  |424.1433| Anāvaraṇadassāvī       yadi buddho bhavissati
             manasā pucchite pañhe    vācāya visajjessati.
  |424.1434| Bāvarissa vaco sutvā     sissā soḷasa brāhmaṇā
             ajito tissametteyyo   puṇṇako atha mettagū
  |424.1435| dhotako upasīvo ca       nando ca atha hemako
             todeyyakappā dubhayo    jatukaṇṇī ca paṇḍito
  |424.1436| bhadrāvudho udayo ca      posālo cāpi brāhmaṇo
             mogharājā ca medhāvī     piṅgiyo ca mahāisi
  |424.1437| paccekagaṇino sabbe     sabbalokassa vissutā
             jhāyī jhānaratā dhīrā     pubbavāsanavāsitā
@Footnote: 1 Po. byākhātā. Yu. vyākhyātā. 2 Po. dveyevassa.
@3 Yu. ajjhāvasati.
  |424.1438| Bāvariṃ abhivādetvā      katvā ca naṃ padakkhiṇaṃ
             jaṭājinadharā sabbe      pakkāmuṃ uttarāmukhā
  |424.1439| muḷakassa 1- patiṭṭhānaṃ    puraṃ 2- māhissatiṃ tadā
             ujjeniṃ cāpi gonaddhaṃ    vedisaṃ vanasavhayaṃ
  |424.1440| kosambiṃ vāpi sāketaṃ     sāvatthiñca puruttamaṃ
             setabyaṃ kapilavatthuṃ      kusinārañca mandiraṃ
  |424.1441| pāvañca bhoganagaraṃ       vesāliṃ māgadhaṃ puraṃ
             pāsāṇakaṃ cetiyañca     ramaṇīyaṃ manoramaṃ
  |424.1442| tasitova udakaṃ 3- sītaṃ     mahālābhaṃva vāṇijo
             chāyaṃ ghammābhitatto ca   turitā pabbatamāruhuṃ.
  |424.1443| Bhagavā ca tamhi samaye     bhikkhusaṅghapurakkhato
             bhikkhūnaṃ dhammaṃ deseti     sīhova nadatī vane.
  |424.1444| Ajito addasa sambuddhaṃ    vītaraṃsiṃva bhāṇumaṃ
             candaṃ yathā paṇṇarase    pāripūriṃ upāgataṃ.
  |424.1445| Athassa gatte disvāna    paripūraṃ 4- viyañjanaṃ
             ekamantaṃ ṭhito haṭṭho    manopañhe apucchatha
  |424.1446| ādissa jammanaṃ brūhi     gottaṃ brūhi salakkhaṇaṃ
             mantesu pāramiṃ brūhi     katī vāceti brāhmaṇo.
  |424.1447| Vīsaṃ vassasataṃ āyu        so ca gottena bāvarī
             tīṇissa 5- lakkhaṇā gatte  tiṇṇaṃ vedānapāragū
@Footnote: 1 Yu. aḷakassa. 2 Yu. purimaṃ .... 3 Po. Yu. tasitovudakaṃ. 4 Yu. puripūrañca.
@5 Yu. tīṇassa.
  |424.1448| Lakkhaṇe iti hāse ca     sanighaṇḍusakeṭubhe
             pañca satāni vāceti     saddhamme pāramiṃ gato.
  |424.1449| Lakkhaṇānaṃ pavicayaṃ       bāvarissa naruttama
             taṇhacchida 1- pakāsehi  mā no kaṅkhāyitaṃ ahu.
  |424.1450| Mukhaṃ jivhāya chādeti      uṇṇāssa bhamukantare
             kosohitaṃ vatthaguyhaṃ     evaṃ jānāhi māṇava.
  |424.1451| Pucchaṃ hi kañci 2- asuṇanto sutvā pañhe byākate
             vicinteti jano sabbo    vedajāto katañjalī
  |424.1452| ko nu devo vā brahmā vā indo vāpi sujampati
             manasā pucchite pañhe    kametaṃ paṭibhāsati.
  |424.1453| Muddhaṃ muddhādhipātañca    bāvarī paripucchati
             taṃ byākarohi bhagavā     kaṅkhaṃ vinaya no ise.
  |424.1454| Avijjā muddhāti vijānāhi 3- vijjā muddhādhipātanī
             saddhāsatisamādhīhi       chandaviriyena saṃyutā.
  |424.1455| Tato vedena mahatā      saṇṭhambhetvāna māṇavo
             ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā      pādesu sirasā pati
  |424.1456| bāvarī brāhmaṇo bhoto   saha sissehi mārisa
             udaggacitto sumano     pāde vandati cakkhuma.
  |424.1457| Sukhito bāvarī hotu       saha sissehi brāhmaṇo
             tvaṃ vāpi 4- sukhito hohi   ciraṃ jīvāhi māṇava.
@Footnote: 1 Po. taṃ pucchaṃ. Ma. kaṅkhacchida. 2 Po. Ma. Yu. pucchañhi kiñci.
@3 Ma. Yu. jānāti. 4 Ma. Yu. tvañcāpi.
  |424.1458| Bāvarissa ca tuyhaṃ vā   sabbesaṃ sabbasaṃsayaṃ
             katāvakāsā pucchavho  yaṅkiñci manasicchatha
  |424.1459| sambuddhena katokāso   nisīditvāna pañjalī
             ajito paṭhamaṃ pañhaṃ     tattha pucchi 1- tathāgatanti.
                     Vatthugāthā niṭṭhitā.
                        --------------
     Suttanipāte pañcamassa pārāyanavaggassa paṭhamā ajitapañhā
   [425] |425.1460| 1 Kenassu nivuto loko    (iccāyasmā ajito)
                           kenassu nappakāsati
             kissābhilepanaṃ brūsi    kiṃsu tassa mahabbhayaṃ.
  |425.1461| Avijjāya nivuto loko   (ajitāti bhagavā)
                           vevicchā (pamādā) nappakāsati
             jappābhilepanaṃ brūmi    dukkhamassa mahabbhayaṃ.
  |425.1462| Savanti sabbadhi sotā    (iccāyasmā ajito)
                           sotānaṃ kiṃ nivāraṇaṃ
             sotānaṃ saṃvaraṃ brūhi     kena sotā pithiyyare 2-.
  |425.1463| Yāni sotāni lokasmiṃ   (ajitāti bhagavā) sati tesaṃ nivāraṇaṃ
             sotānaṃ saṃvaraṃ brūmi     paññāyete pithiyyare 3-.
  |425.1464| Paññā ceva satī ca 4-  (iccāyasmā ajito) nāmarūpañca mārisa
@Footnote: 1 Ma. Yu. .. pucchā . ito paraṃ sabbattha īdisameva . 2-3 Ma. pidhiyyare.
@4 Ma. satiyañca.
             Etamme puṭṭho pabrūmi  katthetaṃ uparujjhati.
  |425.1465| Yametaṃ pañhaṃ apucchi    ajita taṃ vadāmi te
             yattha nāmañca rūpañca  asesaṃ uparujjhati
             viññāṇassa nirodhena  etthetaṃ uparujjhati.
  |425.1466| Ye ca saṅkhātadhammāse   ye ca sekhā puthū idha
             tesaṃ me nipako iriyaṃ    puṭṭho pabrūhi mārisa.
  |425.1467| Kāmesu nābhigijjheyya   manasānāvilo siyā
             kusalo sabbadhammānaṃ   sato bhikkhu paribbajeti.
                 Ajitamāṇavakapañhā paṭhamā.
                       ------------
             Suttanipāte pañcamassa pārāyanavaggassa
              dutiyā tissametteyyapañhā
   [426] |426.1468| 2 Kodha santusito loke    (iccāyasmā tissametteyyo 1-)
                           kassa no santi iñjitā
             ko ubhantamabhiññāya  majjhe mantā na limpati
             kaṃ brūsi mahāpurisoti   ko idha sibbanimaccagā 2-.
  |426.1469| Kāmesu brahmacariyavā  (metteyyāti bhagavā)
                           vītataṇho sadā sato
@Footnote: 1 Yu. tisso metteyyo. 2 Ma. sibbinimaccagā.
             Saṅkhāya nibbuto bhikkhu  tassa no santi iñjitā
  |426.1470| so ubhantamabhiññāya   majjhe mantā na limpati
             taṃ brūmi mahāpurisoti   so idha sibbanimaccagāti.
                Tissametteyyamāṇavakapañhā dutiyā.
                         -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 517-532. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=422&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=422&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=25&item=422&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=422&items=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=422              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]