ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā
   [468] |468.270| 2 Samanati bhoti mam 1- vipassi  samanati patibujjhasi
            samananameva kittesi    samani nuna bhavissasi.
  |468.271| Vipulam annanca pananca  samananam pavecchasi
            rohini dani pucchami    kena te samana piya.
  |468.272| Akammakama alasa     paradattupajivino 2-
            asamsuka sadhukama    kena te samana piya.
  |468.273| Cirassam vata mam tata      samananam paripucchasi
            tesante kittayissami    pannasilaparakkamam.
  |468.274| Kammakama analasa     kammasetthassa karaka
            ragadosam pajahanti      tena me samana piya.
  |468.275| Tini papassa mulani    dhunanti sucikarino
            sabbapapam pahinesam     tena me samana piya.
  |468.276| Kayakammam suci nesam      vacikammanca tadisam
            manokammam suci nesam      tena me samana piya.
  |468.277| Vimala sankhamuttava     suddha santarabahira
          punna sukkehi dhammehi 3- tena me samana piya.
  |468.278| Bahussuta dhammadhara     ariya dhammajivino
           attham dhammanca desenti   tena me samana piya.
@Footnote: 1 Ma. bhoti supi .  2 Po. Yu. paradatto ... .  3 Ma. Yu. sukkana dhammanam.
  |468.279| Bahussuta dhammadhara     ariya dhammajivino
            ekaggacitta satimanto  tena me samana piya.
  |468.280| Durangama satimanto     mantabhani anuddhata
            dukkhassantam pajananti   tena me samana piya.
  |468.281| Yamha gama pakkamanti  na vilokenti kincanam
            anapekkhava gacchanti    tena me samana piya.
  |468.282| Na te sam kotthe osenti 1-  na kumbhim na kalopiyam
            parinitthitamesana      tena me samana piya.
  |468.283| Na te hirannam ganhanti  na suvannam na rupiyam
            paccuppannena yapenti  tena me samana piya.
  |468.284| Nanakula pabbajita    nanajanapadehi ca
            annamannam piyayanti  tena me samana piya.
  |468.285| Atthaya vata no bhoti    kule jatasi rohini 2-
            saddha buddhe ca dhamme ca  sanghe ca tibbagarava.
  |468.286| Tuvam hetam pajanasi      punnakkhettam anuttaram
            amhampi ete samana     patigganhanti dakkhinam
  |468.287| patitthito hettha yanno  vipulo no bhavissati.
            Sace bhayasi dukkhassa     sace te dukkhamappiyam
  |468.288| upehi buddham 3- saranam    dhammam sanghanca tadinam
            samadiyahi silani      tante atthaya hehiti.
@Footnote: 1 Po. Ma. openti . 2 Ma. rohini .  3 Ma. upehi saranam baddham.
  |468.289| Upemi buddham 1- saranam    dhammam sanghanca tadinam
            samadiyami silani      tam me atthaya hehiti.
  |468.290| Brahmabandhu pure asim    so idanimhi brahmano
            tevijjo sotthiyo camhi   vedagu camhi nhatako.
                         Rohini.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 479-481. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=26&item=468&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=26&item=468&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=26&item=468&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=468&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=468              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com