ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ
            2 Mahāhaṃsajātakaṃ
   [199] |199.1| Ete haṃsā pakkamanti vaṅkaṅgā bhayameritā
           harittaca hemavaṇṇa      kāmaṃ sumukha pakkama.
    |199.2| Ohāya maṃ ñātigaṇā    ekaṃ pāsavasaṃ gataṃ
           anapekkhamānā gacchanti  kiṃ eko avahīyasi.
      |199.3| Pateva patataṃ seṭṭha    natthi bandhe 1- sahāyatā
           mā anīghāya hāpesi     kāmaṃ sumukha pakkama.
   [200] |200.1| Nāhaṃ dukkhaparetopi dhataraṭṭha tuvaṃ jahe
           jīvitaṃ maraṇaṃ vā me       tayā saddhiṃ bhavissati.
    |200.2| Nāhaṃ dukkhaparetopi      dhataraṭṭha tuvaṃ jahe
           na maṃ anariyasaṃyutte      kamme yojetumarahasi.
    |200.3| Sakumāro sakhā tyasmi    sacittesmi 2- te ṭhito
           ñāto senāpati tyāhaṃ   haṃsānaṃ pavaruttama
    |200.4| kathamahaṃ vikatthissaṃ 3-    ñātimajjhe ito gato
           taṃ hitvā patataṃ seṭṭha    kinte vakkhāmito gato
           idha pāṇaṃ cajissāmi     nānariyaṃ kattumussahe.
@Footnote: 1 Ma. baddhe . 2 Ma. sacitte casmi . 3 Yu. vikattissaṃ.
   [201] |201.1| Eso hi dhammo sumukha yaṃ tvaṃ ariyapathe ṭhito
           yo bhattāraṃ sakhāraṃ maṃ     na pariccattumussahe.
    |201.2| Tañhi me pekkhamānassa  bhayaṃ natveva jāyati
           adhigacchasi tvaṃ mayhaṃ     evaṃbhūtassa jīvitaṃ.
   [202] |202.1| Iccevaṃ mantayantānaṃ  ariyānaṃ ariyavuttinaṃ
           daṇḍamādāya nesādo   āpatī turito bhusaṃ.
    |202.2| Tamāpatantaṃ disvāna     sumukho atibrūhayi 1-
           aṭṭhāsi purato rañño    haṃso vissāsayaṃ byathaṃ.
    |202.3| Mā bhāyi patataṃ seṭṭha     na hi bhāyanti tādisā
           ahaṃ yogaṃ payuñjissaṃ     yuttaṃ dhammūpasañhitaṃ
           tena pariyāpadānena     khippaṃ pāsā pamokkhasi.
   [203] |203.1| Tassa taṃ vacanaṃ sutvā sumukhassa subhāsitaṃ
           pahaṭṭhalomo nesādo    añjalissūpanāmayi 2-.
    |203.2| Na me sutaṃ vā diṭṭhaṃ vā    bhāsanto mānusiṃ dijo
           ariyaṃ brūhanto 3- vaṅkaṅgo cajanto mānusiṃ giraṃ.
    |203.3| Kinnu tāyaṃ dijo hoti    mutto bandhaṃ 4- upāsasi
           ohāya sakuṇā yanti    kiṃ eko avahīyasi.
   [204] |204.1| Rājā me so dijāmitta senāpaccassa kārayiṃ
           tamāpade pariccattuṃ      nussahe vihagādhipaṃ.
    |204.2| Mahāgaṇāyaṃ 5- bhattā me mā eko byasanaṃ agā
@Footnote: 1 Sī. Yu. aparibrūhayi . 2 Ma. añjalissa paṇāmayi . 3 Ma. bruvāno.
@4 Ma. baddhaṃ. ito paraṃ īdisameva . 5 Ma. mahāgaṇāya.
           Yathā taṃ samma nesāda    bhattāyaṃ abhito rame.
   [205] Ariyavutti 1- vaṅkaṅga       yo piṇḍamapacāyasi
         cajāmi te taṃ bhattāraṃ       gacchathūbho yathāsukhaṃ.
   [206] |206.1| Sace attappayogena  ohito haṃsapakkhinaṃ
           paṭiggaṇhāma te samma   etaṃ abhayadakkhiṇaṃ.
    |206.2| No ce attappayogena    ohito haṃsapakkhinaṃ
           anissaro muñcaṃ amhe    theyyaṃ kayirāsi luddaka.
   [207] Yassa tvaṃ bhatako rañño     kāmaṃ tasseva pāpaya
        tassa 2- saṃyamano rājā     yathābhiññaṃ karissati.
   [208] |208.1| Iccevaṃ vutto nesādo  hemavaṇṇe harittace
           ubho hatthehi paggayha 3- pañjare ajjhavodahi.
    |208.2| Te pañjaragate pakkhī     ubho bhassaravaṇṇine
           sumukhaṃ dhataraṭṭhañca  luddo ādāya pakkami.
   [209] |209.1| Hariyamāno dhataraṭṭho  sumukhaṃ etadabravi
           bāḷhaṃ bhāyāmi sumukha    sāmāya lakkhaṇūruyā
           asmākaṃ vadhamaññāya    athattānaṃ vadhissati.
    |209.2| Pākahaṃsā ca sumukha       suhemā hemasuttacā
           koñcī samuddatīreva     kapaṇā nūna ruccati.
   [210] |210.1| Evaṃ mahanto lokassa  appameyyo mahāgaṇī
           ekitthimanusoceyya     nayidaṃ paññavatomiva.
@Footnote: 1 Ma. ariyavattasi .  2 Ma. tattha . 3 Ma. saṅgayha.
    |210.2| Vātova gandhamādeti     ubhayaṃ chekapāpakaṃ
           bālo āmakapakkaṃva     lolo andhova āmisaṃ.
    |210.3| Avinicchayaññū atthesu   mandova paṭibhāsi maṃ
           kiccākiccaṃ na jānāsi    sampatto kālapariyāyaṃ.
    |210.4| Aḍḍhummatto udīresi   yo seyyo maññasitthiyo
           bahusādhāraṇā hetā    soṇḍānaṃva surāgharaṃ.
    |210.5| Māyā cetā marīcīva     sokā rogā cupaddavā
           kharāva bandhanā cetā    maccupāsā guhāsayā
           tāsu yo vissase poso   so naresu narādhamo.
   [211] |211.1| Yaṃ vuḍḍhehi upaññātaṃ ko taṃ ninditumarahati
           mahābhūtitthiyo nāma     lokasmiṃ upapajjisuṃ.
    |211.2| Khiḍḍā paṇihitā tāsu   rati tāsu patiṭṭhitā
           vījāni tāsu rūhanti      yadidaṃ sattā pajāyare
           tāsu ko nibbije 1- poso pāṇamāsajja pāṇibhi.
    |211.3| Tvameva nāñño sumukha   thīnaṃ atthesu yuñjasi
           tassa tyajja bhaye jāte   bhītena jāyate mati.
    |211.4| Sabbo hi saṃsayaṃ patto   bhayaṃ bhīru titikkhati
           paṇḍitā hi mahantāno  atthe yuñjanti duyyuje.
    |211.5| Etadatthāya rājāno    sūramicchanti mantinaṃ
           paṭibāhati yaṃ sūro      āpadaṃ attapariyāyaṃ.
@Footnote: 1 Ma. nibbide.
    |211.6| Mā no ajja vikantiṃsu    rañño sūdā mahānase
           tathāhi vaṇṇo pattānaṃ   phalaṃ veḷuṃva taṃ vadhi.
    |211.7| Muttopi necchasi uḍḍetuṃ  sayaṃ bandhaṃ upāgami
           sopajja saṃsayaṃ patto     atthaṃ gaṇhāhi mā mukhaṃ.
   [212] So tvaṃ 1- yogaṃ payuñjassu   yuttaṃ dhammūpasañhitaṃ
         tava pariyāpadānena       mama pāṇesanaṃ cara.
   [213] Mā bhāyi patataṃ seṭṭha     na hi bhāyanti tādisā
         ahaṃ yogaṃ payuñjissaṃ       yuttaṃ dhammūpasañhitaṃ
         mama pariyāpadānena       khippaṃ pāsā pamokkhasi.
   [214] So luddo haṃsakājena      rājadvāraṃ upāgami
       paṭivedetha maṃ rañño        dhataraṭṭhāyamāgato.
   [215] |215.1| Te disvā puññasaṅkāse  ubho lakkhaṇasammate 2-
           khalu saññamano rājā    amacce ajjhabhāsatha.
    |215.2| Detha luddassa vatthāni   annaṃ pānañca bhojanaṃ
           kāmaṅkaro hiraññassa    yāvanto esa icchati.
   [216] |216.1| Disvā luddaṃ pasannattaṃ  kāsirājetadabravi 3-
           yadāyaṃ 4- samma khemaka   puṇṇā haṃsehi tiṭṭhati.
    |216.2| Kathaṃ rucimajjhagataṃ        pāsahattho upāgami
           okiṇṇaṃ ñātisaṅghehi   nimmajjhimaṃ kathaṃ gahi.
   [217] |217.1| Ajja me sattamā ratti   ādānāni 5- upāsato
@Footnote: 1 Ma. taṃ .  2 Sī. Yu. lakkhaññāsammate . 3 Ma. kāsirājā tadabravi . 4 yadyāyaṃ.
@5 Ma. adanāni.
          Padametassa anvesaṃ      appamatto ghaṭassito.
    |217.2| Athassa padamaddakkhiṃ     carato ādanesanaṃ
           tatthāhaṃ odahiṃ pāsaṃ    evantaṃ dijamaggahiṃ.
   [218] Ludda dve ime sakuṇā     atha ekoti bhāsasi
        cittaṃ nu te vipariyattaṃ 1-     ādū kinnu jigiṃsasi.
   [219] |219.1| Yassa lohitakā tālā  tapaneyyānibhā 2- subhā
           uraṃ saṃhacca tiṭṭhanti     so me bandhaṃ upāgami.
    |219.2| Athāyaṃ bhassaro pakkhī     abandho bandhamāturaṃ
           ariyaṃ brūhanto 3- aṭṭhāsi  vadanto 4- mānusiṃ giraṃ.
   [220] Kathannudāni 5- sumukha      hanuṃ saṃhacca tiṭṭhasi
        ādū me parisaṃ patto       bhayā bhīto na bhāsasi.
   [221] Nāhaṃ kāsipati bhīto        oggayha parisaṃ tava
        nāhaṃ bhayā na bhāsissaṃ      vākyaṃ atthasmi tādise.
   [222] |222.1| Na te abhissaraṃ passe  na rathe napi pattike
        nāssa cammaṃ va kīṭaṃ vā     vammine 6- ca dhanuggahe.
   |222.2| Na hiraññaṃ suvaṇṇaṃ vā   nagaraṃ vā sumāpitaṃ
          okiṇṇaparikhaṃ duggaṃ     daḷhamaṭṭālakoṭṭhakaṃ
          yattha paviṭṭho sumukha      bhāyitabbaṃ na bhāyasi.
   [223] |223.1| Na me abhissarenattho   nagarena dhanena vā
          apathena pathaṃ yāma      antalikkhe carā mayaṃ.
@Footnote: 1 vipallatthantipi . 2 Ma. tapanīyanibhā . 3 Ma. bruvāno . 4 Ma. cajanto.
@5 Ma. atha kiṃ dāni. Sī. Yu. atha kinnu . 6 Ma. vammite.
    |223.2| Sutā ca paṇḍitātyamhā nipuṇā catthacintakā 1-
          bhāsematthavatiṃ vācaṃ      sacce cassa patiṭṭhito.
    |223.3| Kiñca tuyhaṃ asaccassa    anariyassa karissati
          musāvādissa luddassa    bhaṇitaṃpi subhāsitaṃ.
   [224] |224.1| Taṃ brāhmaṇānaṃ vacanā  imaṃ khemamakārayi
          abhayañca tayā ghuṭṭhaṃ     imāyo dasadhā disā.
    |224.2| Oggayha te pokkharaṇiṃ  vippasannodakaṃ suciṃ
          pahūtaṃ khādanaṃ 2- tattha    ahiṃsā cettha pakkhinaṃ.
    |224.3| Idaṃ sutvāna nigghosaṃ    āgatamhā tavantike
          te te bandhasmā pāsena  etante bhāsitaṃ musā.
    |224.4| Musāvādaṃ purakkhatvā    icchālobhañca pāpakaṃ
          ubhosandhiṃ atikkamma    asātaṃ upapajjati.
   [225] |225.1| Nāparajjhāma sumukha  napi lobhāva maggahiṃ
          sutā ca paṇḍitātyattha   nipuṇā catthacintakā 3-.
    |225.2| Appevatthavatiṃ vācaṃ     byāhareyyuṃ 4- idhāgatā
          tathātaṃ samma nesādo    vutto sumukha maggahi.
   [226] |226.1| Neva bhūtā 5- kāsipati   upanītasmi jīvite
          bhāsematthavatiṃ vācaṃ      sampattā kālapariyāyaṃ.
    |226.2| Yo migena migaṃ hanti    pakkhīnaṃ 6- pana pakkhinā
          sutena vā sutaṃ kilyā 7-  kiṃ anariyataraṃ tato.
@Footnote: 1-3 Ma. atthacintakā . 2 Ma. cādanaṃ . 4 Sī. Yu. byākareyyuṃ . 5 Ma. bhītā.
@6 Ma. pakkhiṃ vā . 7 Ma. kiṇyā. Sī. Yu. kiṇe. kīlye itipi.
    |226.3| Yo cāriyarudaṃ bhāse      anariyadhammavassito
          ubho so dhaṃsate lokā     idha ceva parattha ca.
    |226.4| Na majjetha yasaṃ patto    na byādhe 1- pattasaṃsayaṃ
          vāyametheva kiccesu      saṃvare vivarāni ca.
    |226.5| Ye vuḍḍhā abbhatikkantā sampattā kālapariyāyaṃ
          idha dhammaṃ caritvāna      evaṃ te 2- tidivaṅgatā.
    |226.6| Idaṃ sutvā kāsipati     dhammamattani pālaya
          dhataraṭṭhañca muñcāhi    haṃsānaṃ pavaruttamaṃ.
   [227] |227.1| Āharantūdakaṃ pajjaṃ āsanañca mahārahaṃ
          pañjarato pamokkhāmi    dhataraṭṭhaṃ yasassinaṃ.
    |227.2| Tañca senāpatiṃ dhīraṃ      nipuṇaṃ atthacintakaṃ
          yo sukhe sukhito rañño 3- dukkhite hoti dukkhito.
   |227.3| Ediso kho arahati       piṇḍamasnātu bhattuno
          yathāyaṃ sumukho rañño     pāṇasādhāraṇo sakhā.
   [228] |228.1| Pīṭhañca sabbasovaṇṇaṃ  aṭṭhapādaṃ manoramaṃ
           maṭṭhaṃ kāsikavatthinaṃ 4-   dhataraṭṭho upāvisi.
    |228.2| Kocchañca sabbasovaṇṇaṃ veyyagghaparisibbitaṃ
          sumukho ajjhapāvekkhi 5-  dhataraṭṭhassanantarā.
    |228.3| Tesaṃ kāñcanapattehi    puthū ādāya kāsiyo
          haṃsānaṃ abhihāresuṃ       aggaṃ rañño pavāsitaṃ.
@Footnote: 1 Sī. Yu. byathe. 2 Sī. Yu. evete. 3 Ma. raññe. 4 Sī. kāsikapatthiṇṇaṃ.
@Ma. kāsikamatthannaṃ. 5 Ma. ajjhupāvekkhi.
   [229] |229.1| Disvā abhihataṃ aggaṃ kāsirājena pesitaṃ
           kusalo khattadhammānaṃ     tato pucchi anantarā.
    |229.2| Kacci nu bhoto kusalaṃ     kacci bhoto anāmayaṃ
           kacci raṭṭhamidaṃ phītaṃ      dhammena anusāsasi 1-.
   [230] Kusalañceva me haṃsa        atho haṃsa anāmayaṃ
        atho raṭṭhamidaṃ phītaṃ         dhammena anusāsahaṃ.
   [231] Kacci bhoto amaccesu       doso koci na vijjati
        kacci ca te tavatthesu        nāvakaṅkhanti jīvitaṃ.
   [232] Athopi me amaccesu        doso koci na vijjati
        athopi te mamatthesu        nāvakaṅkhanti jīvitaṃ.
   [233] Kacci te sādisī bhariyā      assavā piyabhāṇinī
        puttarūpayasūpetā         tava chandavasānugā.
   [234] Atho me sādisī bhariyā      assavā piyabhāṇinī
        puttarūpayasūpetā         mama chandavasānugā.
   [235] Kacci raṭṭhaṃ anuppīḷaṃ       akutociupaddavaṃ
        asāhasena dhammena        samena anusāsasi.
   [236] Atho raṭṭhaṃ anuppīḷaṃ        akutociupaddavaṃ
        asāhasena dhammena        samena anusāsahaṃ.
   [237] Kacci santo apacitā       asanto parivajjitā
        no ca 2- dhammaṃ niraṅkatvā    adhammamanuvattasi.
@Footnote: 1 Ma. manusāsasi. 2 Ma. ce.
   [238] Santo ca me apacitā       asanto parivajjitā
        dhammamevānuvattāmi       adhammo me niraṅkato.
   [239] Kacci nunāgataṃ 1- dīghaṃ      samavekkhasi khattiya
        kacci matto madanīye       paralokaṃ na santasi.
   [240] |240.1| Ahaṃ anāgataṃ dīghaṃ  samavekkhāmi pakkhima
          ṭhito dasasu dhammesu      paralokaṃ na santasiṃ 2-.
    |240.2| Dānaṃ sīlaṃ pariccāgaṃ     ājjavaṃ maddavaṃ tapaṃ
           akkodhaṃ avihiṃsañca     khantiñca avirodhanaṃ.
    |240.3| Iccete kusale dhamme    ṭhite passāmi attani
          tato me jāyate pīti      somanassañcanappakaṃ.
    |240.4| Sumukho ca acintetvā    visajji 3- pharusaṃ giraṃ
          bhāvadosamanaññāya     asmākāyaṃ vihaṅgamo.
    |240.5| So kuddho pharusaṃ vācaṃ     nicchāresi ayoniso
          yānasmāsu 4- na vijjanti  nayidaṃ paññavatāmiva.
   [241] |241.1| Atthi me taṃ atisāraṃ vegena manujādhipa
           dhataraṭṭhe ca bandhasmiṃ     dukkhaṃ me vipulaṃ ahu.
    |241.2| Tvaṃ no pitāva puttānaṃ   bhūtānaṃ dharaṇīriva
          asmākaṃ adhipannānaṃ     khamassu rājakuñjara.
   [242] Evante 5- anumodāma     yaṃ bhāvaṃ na nigūhasi
        khīlaṃ pabhindasi pakkhi         ujukosi vihaṅgama.
@Footnote: 1 Ma. nānāgataṃ. 2 Ma. santase. 3 Sī. Yu. vissaji. 4 Ma. yānasmesu.
@5 Ma. etaṃ te.
   [243] |243.1| Yaṅkiñci ratanaṃ atthi  kāsirājanivesane
           rajataṃ jātarūpañca       muttā veḷuriyā bahū.
    |243.2| Maṇayo saṅkhamuttañca    vatthikaṃ 1- haricandanaṃ
           ajinaṃ dantabhaṇḍañca    lohaṃ kāḷāyasaṃ bahuṃ
           etaṃ dadāmi vo vittaṃ    issaraṃ 2- vissajāmi vo.
   [244] |244.1| Addhā apacitā tyamhā  sakkatā ca rathesabha
           dhammesu vattamānānaṃ    tvaṃ no ācariyo bhava.
    |244.2| Ācariya samanuññātā   tayā anumatā mayaṃ
           taṃ padakkhiṇato katvā   ñātī 3- passemurindama.
   [245] Sabbarattiṃ cintayitvā      mantayitvā yathātathaṃ
       kāsirājā anuññāsi       haṃsānaṃ pavaruttamaṃ.
   [246] Tato ratyā vivasane        suriyassuggamanaṃ pati
       pekkhato kāsirājassa       bhavanato 4- vigāhisuṃ.
   [247] |247.1| Te aroge anuppatte   disvāna parame dije
           kekātimakaruṃ haṃsā      puthusaddo ajāyatha.
   |247.2| Te patītā pamuttena     bhattunā bhattugāravā
          samantā parikariṃsu 5-     aṇḍajā laddhapaccayā.
   [248] Evaṃ mittavataṃ atthā       sabbe honti padakkhiṇā
        haṃsā yathā dhataraṭṭhā       ñātisaṅghamupāgamunti.
          Mahāhaṃsajātakaṃ dutiyaṃ.
@Footnote: 1 Ma. vatthakaṃ. 2 Ma. issariyaṃ. 3 Ma. ñātī. 4 Ma. bhavanā te.
@5 Ma. parikiriṃsu. sabbattha īdisameva.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 77-87. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=28&item=199&items=50              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=28&item=199&items=50&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=28&item=199&items=50              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=199&items=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=199              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]