ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso
   [180] Pāraṅgato na pacceti tādīti pāraṃ vuccati amataṃ nibbānaṃ
yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo virāgo
nirodho nibbānaṃ . yo pāragato pārappatto antagato antappatto
koṭigato  koṭippatto  .pe. natthi tassa punabbhavoti pāraṅgato .
Na paccetīti sotāpattimaggena ye kilesā pahīnā te kilese na puneti
na pacceti na paccāgacchati sakadāgāmimaggena ye kilesā pahīnā te
kilese na puneti na pacceti na paccāgacchati anāgāmimaggena ye kilesā
pahīnā te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchati arahattamaggena
ye kilesā pahīnā te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchatīti
@Footnote: 1 Ma. na paṭicchitāseti.
Pāraṅgato na pacceti . tādīti arahā pañcahākārehi tādi iṭṭhāniṭṭhe
tādi cattāvīti tādi tiṇṇāvīti tādi muttāvīti tādi taṃniddesā tādi.
   {180.1} Kathaṃ arahā iṭṭhāniṭṭhe tādi. Arahā lābhepi tādi
alābhepi tādi yasepi tādi ayasepi tādi pasaṃsāyapi tādi nindāyapi
tādi sukhepi tādi dukkhepi tādi . ekañce bāhaṃ gandhena limpeyyuṃ
ekañce  bāhaṃ vāsiyā taccheyyuṃ amusmiṃ natthi rāgo amusmiṃ natthi
paṭighaṃ   anunayapaṭighavippahīno  ugghātinigghātivītivatto  anurodhavirodha-
samatikkanto evaṃ arahā iṭṭhāniṭṭhe tādi.
   {180.2} Kathaṃ arahā cattāvīti tādi. Arahato rāgo catto vanto
mutto pahīno paṭinissaṭṭho . doso moho kodho upanāho makkho
paḷāso  issā  macchariyaṃ  māyā sāṭheyyaṃ thambho sārambho māno
atimāno mado pamādo sabbe kilesā sabbe duccaritā sabbe darathā
sabbe  pariḷāhā  sabbe  santāpā  sabbākusalābhisaṅkhārā  cattā
vantā muttā pahīnā paṭinissaṭṭhā evaṃ arahā cattāvīti tādi.
   {180.3} Kathaṃ arahā tiṇṇāvīti tādi . Arahā kāmoghaṃ tiṇṇo
bhavoghaṃ  tiṇṇo  diṭṭhoghaṃ  tiṇṇo avijjoghaṃ tiṇṇo sabbasaṃsārapathaṃ 1-
tiṇṇo   uttiṇṇo   nittiṇṇo   atikkanto   samatikkanto
@Footnote: 1 Po. sabbasaṃsārapaṭipathaṃ. Yu. sabbasaṅkhārapaṭipathaṃ.
Vītivatto  so  vuṭṭhavāso  ciṇṇacaraṇo  .pe.  natthi  tassa
punabbhavoti evaṃ arahā tiṇṇāvīti tādi.
   {180.4} Kathaṃ arahā muttāvīti tādi. Arahato rāgā cittaṃ muttaṃ
vimuttaṃ suvimuttaṃ . dosā cittaṃ muttaṃ vimuttaṃ suvimuttaṃ. Mohā cittaṃ
muttaṃ  vimuttaṃ  suvimuttaṃ  . kodhā upanāhā makkhā paḷāsā issā
macchariyā  māyā sāṭheyyā thambhā sārambhā mānā atimānā madā
pamādā  sabbakilesehi  sabbaduccaritehi  sabbadarathehi  sabbapariḷāhehi
sabbasantāpehi  sabbākusalābhisaṅkhārehi  cittaṃ  muttaṃ  vimuttaṃ suvimuttaṃ
evaṃ arahā muttāvīti tādi.
   {180.5} Kathaṃ arahā taṃniddesā tādi. Arahā sīle sati sīlavāti
taṃniddesā  tādi  .  saddhāya  sati  saddhoti taṃniddesā tādi .
Viriye  sati  viriyavāti  taṃniddesā  tādi  . satiyā sati satimāti
taṃniddesā  tādi  . samādhismiṃ sati samāhitoti taṃniddesā tādi .
Paññāya  sati  paññavāti  taṃniddesā  tādi  .  vijjāya  sati
tevijjoti  taṃniddesā  tādi  .  abhiññāya  sati  chaḷabhiññoti
taṃniddesā  tādi  evaṃ  arahā  taṃniddesā  tādīti pāraṅgato na
pacceti tādi. Tenāha bhagavā
           na kappayanti na purekkharonti
           dhammāpi tesaṃ na paṭicchitāse
           Na brāhmaṇo sīlavatena neyyo
           pāraṅgato na pacceti tādīti.
        Pañcamo paramaṭṭhakasuttaniddeso niṭṭhito.
                ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 137-140. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=29&item=180&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=29&item=180&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=29&item=180&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=180&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=180              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com