ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso
           Chaṭṭho jarāsuttaniddeso
   [181] Appaṃ vata jīvitaṃ idaṃ
           oraṃ vassasatāpi miyyati
           yo cepi aticca jīvati
           athakho so jarasāpi miyyati.
   [182]  Appaṃ  vata  jīvitaṃ idanti jīvitanti āyu ṭhiti yapanā
yāpanā  iriyanā  vattanā pālanā jīvitaṃ jīvitindriyaṃ . apica dvīhi
kāraṇehi  appakaṃ  jīvitaṃ  thokaṃ  jīvitaṃ  ṭhitiparittatāya  vā  appakaṃ
jīvitaṃ sarasaparittatāya vā appakaṃ jīvitaṃ.
   {182.1} Kathaṃ ṭhitiparittatāya appakaṃ jīvitaṃ . Atīte cittakkhaṇe
jīvittha  na  jīvati  na  jīvissati  .  anāgate cittakkhaṇe jīvissati
na  jīvati  na  jīvittha  .  paccuppanne  cittakkhaṇe  jīvati  na
jīvittha na jīvissati.
     Jīvitaṃ attabhāvo ca      sukhadukkhā ca kevalā
     ekacittasamāyuttā     lahuso vattatikkhaṇo 1-
     cūḷāsītisahassāni      kappā tiṭṭhanti ye marū
     na tveva tepi jīvanti     dvīhi cittehi samāhitā 2-
     ye niruddhā marantassa    tiṭṭhamānassa vā idha
     sabbeva 3- sadisā khandhā  gatā appaṭisandhikā
@Footnote: 1 Ma. vattate. 2 Po. Ma. saṃyutā. 3 Ma. sabbepi.
     Anantarā ca ye bhaṅgā 1- ye ca bhaṅgā 2- anāgatā
     tadantare niruddhānaṃ      vesammaṃ 3- natthi lakkhaṇe
     anibbattena na jāto   paccuppanne na jīvati
     cittabhaṅgamato loko     paññatti paramatthiyā
     yathā ninnā pavattanti   chandena pariṇāmitā
     acchinnavārā 4- vattanti  saḷāyatanapaccayā
     anidhānagatā bhaṅgā     puñjo natthi anāgate
     nibbattāyeva tiṭṭhanti   āragge sāsapūpamā
     nibbattānañca dhammānaṃ  bhaṅgo nesaṃ purekkhato
     palokadhammā tiṭṭhanti    porāṇehi amissitā
     adassanato āyanti     bhaṅgā gacchanti dassanaṃ
     vijjuppādova ākāse   uppajjanti vayanti cāti.
Evaṃ ṭhitiparittatāya appakaṃ jīvitaṃ.
   {182.2} Kathaṃ sarasaparittatāya appakaṃ jīvitaṃ . assāsūpanibaddhaṃ
jīvitaṃ   passāsūpanibaddhaṃ   jīvitaṃ   assāsappassāsūpanibaddhaṃ   jīvitaṃ
mahābhūtūpanibaddhaṃ  jīvitaṃ  usmūpanibaddhaṃ  jīvitaṃ  kavaḷiṅkārāhārūpanibaddhaṃ
jīvitaṃ  viññāṇūpanibaddhaṃ  jīvitaṃ  .  mūlampi  imesaṃ  dubbalaṃ .
Pubbahetūpi  imesaṃ  dubbalā  .  yepi  paccayā tepi dubbalā .
Yepi  pabhavikā  5-  tepi  dubbalā . sahabhūpi imesaṃ dubbalā .
Sampayogāpi  imesaṃ  dubbalā  .  sahajāpi  imesaṃ  dubbalā .
@Footnote: 1-2 Ma. bhaggā. 3 Po. Ma. vesamaṃ. 4 Po. Ma. acchinnadhārā. 5 Po. Ma. pabhāvikā.
Yāpi  payojikā  sāpi  dubbalā . aññamaññaṃ niccadubbalā ime .
Aññamaññaṃ  anavatthitā  ime  .  aññamaññaṃ  paripātayanti  ime .
Aññamaññassa  hi natthi tāyitā . na cāpi ṭhapenti aññamaññime .
Yopi nibbattako so na vijjati . Na ca kenaci koci hāyati. Bhaṅgabyā
ca ime hi sabbaso. Purimehi pabhāvitā ime. Yepi pabhāvitā te pure
matā  .  purimāpica  pacchimāpica  aññamaññaṃ na kadāci addasaṃsūti .
Evaṃ sarasaparittatāya appakaṃ jīvitaṃ.
   {182.3}  Apica  cātummahārājikānaṃ devānaṃ jīvitaṃ upādāya
manussānaṃ appakaṃ jīvitaṃ parittakaṃ jīvitaṃ thokaṃ jīvitaṃ khaṇikaṃ jīvitaṃ lahukaṃ
jīvitaṃ ittaraṃ jīvitaṃ anaddhanīyaṃ jīvitaṃ na ciraṭṭhitikaṃ jīvitaṃ . Tāvatiṃsānaṃ
devānaṃ  .  yāmānaṃ  devānaṃ . tusitānaṃ devānaṃ . nimmānaratīnaṃ
devānaṃ  .  paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ  . brahmakāyikānaṃ devānaṃ
jīvitaṃ  upādāya  manussānaṃ  appakaṃ jīvitaṃ parittakaṃ jīvitaṃ thokaṃ jīvitaṃ
khaṇikaṃ jīvitaṃ lahukaṃ jīvitaṃ ittaraṃ jīvitaṃ anaddhanīyaṃ jīvitaṃ na ciraṭṭhitikaṃ
jīvitaṃ . vuttaṃ hetaṃ bhagavatā appamidaṃ bhikkhave manussānaṃ āyu gamanīyo
samparāyo  mantāya  phoṭṭhabbaṃ  kattabbaṃ  kusalaṃ  caritabbaṃ brahmacariyaṃ
natthi jātassa amaraṇaṃ yo bhikkhave ciraṃ jīvati so vassasataṃ appaṃ vā bhiyyo
     appamāyu manussānaṃ    hiḷeyya naṃ suporiso
     careyyādittasīsova      natthi maccussa nāgamo
     Accayanti ahorattā    jīvitaṃ uparujjhati
     āyu khīyati maccānaṃ      kunnadīnaṃva ūdakanti.
Appaṃ vata jīvitaṃ idaṃ.
   [183]  Oraṃ  vassasatāpi  miyyatīti  kalalakālepi cavati marati
antaradhāyati vippalujjati . ambudakālepi 1- cavati marati antaradhāyati
vippalujjati  .  pesikālepi  cavati marati antaradhāyati vippalujjati .
Ghanakālepi cavati marati antaradhāyati vippalujjati . pañcasākhakālepi 2-
cavati  marati  antaradhāyati  vippalujjati  .  jātimattopi cavati marati
antaradhāyati  vippalujjati  .  pasūtigharepi  cavati  marati  antaradhāyati
vippalujjati  .  aḍḍhamāsikopi cavati marati antaradhāyati vippalujjati .
Māsikopi  cavati  marati  antaradhāyati  vippalujjati  .  dvimāsikopi
timāsikopi  catumāsikopi  pañcamāsikopi  cavati  marati  antaradhāyati
vippalujjati  .  chamāsikopi  sattamāsikopi  aṭṭhamāsikopi navamāsikopi
dasamāsikopi  saṃvaccharikopi  cavati  marati  antaradhāyati  vippalujjati .
Dvivassikopi  tivassikopi  catuvassikopi  pañcavassikopi  chavassikopi
sattavassikopi  aṭṭhavassikopi  navavassikopi  dasavassikopi  vīsativassikopi
tiṃsavassikopi   cattāḷīsavassikopi   paññāsavassikopi   saṭṭhivassikopi
sattativassikopi  asītivassikopi  navutivassikopi  cavati marati antaradhāyati
vippalujjatīti oraṃ vassasatāpi miyyati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. abbudakālepi . 2 Ma. Yu. pasākhakālepi.
   [184] Yo cepi aticca jīvatīti yo vassasataṃ atikkamitvā jīvati
so ekaṃ vā vassaṃ jīvati dve vā vassāni jīvati tīṇi vā vassāni jīvati
cattāri vā vassāni jīvati pañca vā vassāni jīvati dasa vā vassāni
jīvati vīsati vā vassāni jīvati tiṃsaṃ vā vassāni jīvati cattāḷīsaṃ vā
vassāni jīvatīti yo cepi aticca jīvati.
   [185] Athakho so jarasāpi miyyatīti yadā jiṇṇo hoti vuḍḍho
mahallako  addhagato  vayoanuppatto  khaṇḍadanto  palitakeso  vilūnaṃ
khalitasiro  valinaṃ  tilakāhatagatto  vaṅko  bhaggo  daṇḍaparāyano so
jarāyapi cavati marati antaradhāyati vippalujjati.
          Natthi maraṇamhā mokkho
     phalānamiva pakkānaṃ      pāto patanato bhayaṃ
     evaṃ jātāna maccānaṃ    niccaṃ maraṇato bhayaṃ
     yathāpi kumbhakārassa     katā mattikabhājanā
     sabbe bhedapariyantā    evaṃ maccāna jīvitaṃ
     daharā ca mahantā ca     ye bālā ye ca paṇḍitā
     sabbe maccuvasaṃ yanti    sabbe maccuparāyanā
     tesaṃ maccuparetānaṃ      gacchataṃ paralokato
     na pitā tāyate puttaṃ    ñātī vā pana ñātake
     pekkhataññeva ñātīnaṃ   passa lālappataṃ puthū
     Ekamekova maccānaṃ     govajjho viya niyyati
     evaṃ abbhāhato loko   maccunā ca jarāya cāti.
Athakho so jarasāpi miyyati. Tenāha bhagavā
         appaṃ vata jīvitaṃ idaṃ
         oraṃ vassasatāpi miyyati
         yo cepi aticca jīvati
         athakho so jarasāpi miyyatīti.
   [186] Socanti janā mamāyite
         na hi santi niccā pariggahā
         vinābhāvasantamevidaṃ
         iti disvā nāgāramāvase.
   [187] Socanti janā mamāyiteti janāti khattiyā ca brāhmaṇā
ca vessā ca suddā ca gahaṭṭhā ca pabbajitā ca devā ca manussā ca.
Mamattāti  dve  mamattā  taṇhāmamattañca  diṭṭhimamattañca  .pe.
Idaṃ  taṇhāmamattaṃ  .pe.  idaṃ  diṭṭhimamattaṃ  . mamāyitavatthuaccheda-
saṅkinopi  socanti  acchijjantepi  socanti  acchinnepi  socanti
mamāyitavatthuvipariṇāmasaṅkinopi   socanti   vipariṇāmantepi   socanti
vipariṇatepi  socanti  kilamanti  paridevanti urattāḷiṃ kandanti sammohaṃ
āpajjantīti socanti janā mamāyite.
   [188]  Na  hi  santi  niccā  pariggahāti pariggahāti dve
pariggahā  taṇhāpariggaho  ca  diṭṭhipariggaho  ca  .pe.  ayaṃ
taṇhāpariggaho  .pe.  ayaṃ  diṭṭhipariggaho  .  taṇhāpariggaho
anicco  saṅkhato  paṭiccasamuppanno  khayadhammo  vayadhammo virāgadhammo
nirodhadhammo  vipariṇāmadhammo  .  diṭṭhipariggaho  anicco  saṅkhato
paṭiccasamuppanno  khayadhammo  vayadhammo  virāgadhammo  nirodhadhammo
vipariṇāmadhammo  .  vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  passatha  no  tumhe
bhikkhave  taṃ  pariggahaṃ  yvāyaṃ  pariggaho  nicco  dhuvo  sassato
avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tatheva ṭhassatīti . no hetaṃ bhante .
Sādhu  bhikkhave  ahampi  kho etaṃ bhikkhave pariggahaṃ na samanupassāmi
yvāyaṃ  pariggaho  nicco  dhuvo  sassato avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ
tatheva  ṭhassatīti  . pariggahā niccā dhuvā sassatā avipariṇāmadhammā
natthi  na  santi  na  saṃvijjanti  nupalabbhantīti  na hi santi niccā
pariggahā.
   [189] Vinābhāvasantamevidanti nānābhāve vinābhāve aññathābhāve
sante  saṃvijjamāne  upalabbhiyamāne  .  vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā
alaṃ  ānanda  mā  soci  mā  paridevi nanu etaṃ ānanda mayā
paṭikacceva  1-  akkhātaṃ  sabbeheva  piyehi manāpehi nānābhāvo
vinābhāvo  aññathābhāvo  taṃ  kutettha  ānanda labbhā yantaṃ jātaṃ
@Footnote: 1 paṭigaccevātipi pāṭho.
Bhūtaṃ saṅkhataṃ palokadhammaṃ taṃ vata mā palujjīti netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti .
Purimānaṃ  purimānaṃ  khandhānaṃ  dhātūnaṃ  āyatanānaṃ  vipariṇāmaññathābhāvā
pacchimā  pacchimā  khandhā  ca dhātuyo ca āyatanāni ca pavattantīti
vinābhāvasantamevidaṃ.
   [190]  Iti disvā nāgāramāvaseti itīti padasandhi padasaṃsaggo
padapāripūri   akkharasamavāyo   byañjanasiliṭṭhatā   padānupubbatāmetaṃ
itīti . iti disvā passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ
katvā mamattesūti iti disvā . nāgāramāvaseti sabbaṃ gharāvāsapalibodhaṃ
chinditvā   puttadārapalibodhaṃ   chinditvā  ñātipalibodhaṃ  chinditvā
mittāmaccapalibodhaṃ  chinditvā  sannidhipalibodhaṃ  chinditvā  kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajitvā  akiñcanabhāvaṃ  upagantvā  eko  careyya  vihareyya
iriyeyya  vatteyya  pāleyya  yapeyya  yāpeyyāti  iti  disvā
nāgāramāvase. Tenāha bhagavā
          socanti janā mamāyite
          na hi santi niccā pariggahā
          vinābhāvasantamevidaṃ
          iti disvā nāgāramāvaseti.
   [191] Maraṇenapi taṃ pahīyati
          yaṃ puriso mamayidanti maññati
          Etampi viditvā 1- paṇḍito
          na mamattāya nametha māmako.
   [192]  Maraṇenapi  taṃ  pahīyatīti  maraṇanti  yā  tesaṃ tesaṃ
sattānaṃ  tamhā  tamhā sattanikāyā cuti cavanatā bhedo antaradhānaṃ
maccu  maraṇaṃ  kālakiriyā  khandhānaṃ  bhedo  kaḷevarassa  nikkhepo
jīvitindriyassupacchedo  .  tanti  rūpagataṃ  vedanāgataṃ  saññāgataṃ
saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  .  pahīyatīti  pahīyati  jahīyati  vijahīyati
antaradhāyati vippalujjati. Bhāsitampi hetaṃ
          pubbeva maccaṃ vijahanti bhogā
          maccova ne pubbataraṃ jahāti
          asassatā bhogino kāmakāmī
          tasmā na socāmahaṃ sokakāle
          udeti āpūrati veti cando
          atthaṃ gametvāna paleti suriyo
          viditā mayā sattuka 2- lokadhammā
          tasmā na socāmahaṃ sokakāleti.
Maraṇenapi taṃ pahīyati.
   [193]  Yaṃ  puriso  mamayidanti  maññatīti  yanti  rūpagataṃ
vedanāgataṃ  saññāgataṃ  saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  .  purisoti  saṅkhā
samaññā  paññatti  lokavohāro  nāmaṃ  nāmakammaṃ  nāmadheyyaṃ
@Footnote: 1 Ma. viditvāna 2 Yu. sattaka.
Nirutti  byañjanaṃ  abhilāpo  .  mamayidanti  maññatīti  taṇhāmaññanāya
maññati    diṭṭhimaññanāya   maññati   mānamaññanāya   maññati
kilesamaññanāya  maññati  duccaritamaññanāya  maññati  payogamaññanāya
maññati vipākamaññanāya maññatīti yaṃ puriso mamayidanti maññati.
   [194]  Etampi  viditvā  paṇḍitoti  etaṃ  ādīnavaṃ ñatvā
jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā mamattesūti
etampi viditvā . paṇḍitoti [1]- buddhimā ñāṇī vibhāvī medhāvīti
etampi viditvā paṇḍito.
   [195] Na mamattāya nametha māmakoti mamattāti dve mamattā
taṇhāmamattañca   diṭṭhimamattañca   .pe.   idaṃ   taṇhāmamattaṃ
.pe.  idaṃ  diṭṭhimamattaṃ  .  māmakoti  buddhamāmako  dhammamāmako
saṅghamāmako   so   bhagavantaṃ  mamāyati  bhagavā  taṃ  puggalaṃ
pariggaṇhāti  .  vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  ye  te  bhikkhave bhikkhū
kuhā  thaddhā  lapā saṅgī unnaḷā asamāhitā na me te bhikkhave
bhikkhū  māmakā  apagatā  ca  te [2]- bhikkhū imasmā dhammavinayā
na  ca  te  imasmiṃ  dhammavinaye  vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjanti
ye  ca  kho  te  bhikkhave bhikkhū nikkuhā nillapā dhīrā athaddhā
susamāhitā  te  kho  me  bhikkhave  bhikkhū  māmakā anapagatā ca
te  bhikkhū  imasmā  dhammavinayā  te  ca imasmiṃ dhammavinaye vuḍḍhiṃ
@Footnote: 1 Ma. paṇḍito dhīro paṇḍito paññavā. 2 Ma. bhikkhave.
Virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjantīti.
     Kuhā thaddhā lapā saṅgī   unnaḷā asamāhitā
     na te dhamme virūhanti     sammāsambuddhadesite
     nikkuhā nillapā dhīrā   athaddhā susamāhitā
     te ve dhamme virūhanti    sammāsambuddhadesite.
Na  mamattāya  nametha  māmakoti  māmako  taṇhāmamattaṃ  pahāya
diṭṭhimamattaṃ  paṭinissajjitvā  mamattāya  na  nameyya  na  onameyya
na  tanninno  assa  na  tappoṇo  na tappabbhāro na tadadhimutto
na  tadādhipateyyoti  na  mamattāya  nametha  māmako  .  tenāha
bhagavā
          maraṇenapi taṃ pahīyati
          yaṃ puriso mamayidanti maññati
          etampi viditvā paṇḍito
          na mamattāya nametha māmakoti.
   [196] Supinena yathāpi saṅgataṃ
          paṭibuddho puriso na passati
          evampi piyāyitaṃ janaṃ
          petaṃ kālakataṃ na passati.
   [197]  Supinena  yathāpi  saṅgatanti  saṅgataṃ samāgataṃ samāhitaṃ
sannipatitanti supinena yathāpi saṅgataṃ.
   [198]  Paṭibuddho  puriso na passatīti yathā puriso supinagato
candaṃ  passati  suriyaṃ  passati  mahāsamuddaṃ  passati  sinerupabbatarājaṃ
passati  hatthiṃ  passati  assaṃ  passati  rathaṃ  passati  pattiṃ  passati
senābyūhaṃ   passati  ārāmarāmaṇeyyakaṃ  passati  vanarāmaṇeyyakaṃ
passati   bhūmirāmaṇeyyakaṃ   passati   pokkharaṇirāmaṇeyyakaṃ  passati
paṭibuddho na kiñci passatīti paṭibuddho puriso na passati.
   [199] Evampi piyāyitaṃ jananti evanti opammasampaṭipādanā.
Piyāyitaṃ   jananti   piyāyitaṃ   mamāyitaṃ   janaṃ  mātaraṃ  vā
pitaraṃ  vā  bhātaraṃ  vā  bhaginiṃ  vā  puttaṃ vā dhītaraṃ vā mittaṃ
vā amaccaṃ vā ñātisālohitaṃ vāti evampi piyāyitaṃ janaṃ.
   [200]  Petaṃ  kālakataṃ  na  passatīti  petā vuccanti matā
kālakatā  .  na  passati  na  dakkhati  nādhigacchati  na vindati na
paṭilabhatīti petaṃ kālakataṃ na passati. Tenāha bhagavā
          supinena yathāpi saṅgataṃ
          paṭibuddho puriso na passati
          evampi piyāyitaṃ janaṃ
          petaṃ kālakataṃ na passatīti.
   [201] Diṭṭhāpi sutāpi te janā
          yesaṃ nāmamidaṃ pavuccati
         Nāmamevāvasissati
         akkheyyaṃ petassa jantuno.
   [202]  Diṭṭhāpi  sutāpi  te  janāti  diṭṭhāti  ye
cakkhuviññāṇābhisambhūtā  .  sutāti  ye sotaviññāṇābhisambhūtā . te
janāti  khattiyā  ca  brāhmaṇā ca vessā ca suddā ca gahaṭṭhā
ca  pabbajitā  ca  devā  ca  manussā  cāti  diṭṭhāpi  sutāpi
te janā.
   [203]  Yesaṃ  nāmamidaṃ  pavuccatīti  yesanti  yesaṃ khattiyānaṃ
brāhmaṇānaṃ  vessānaṃ  suddānaṃ  gahaṭṭhānaṃ  pabbajitānaṃ  devānaṃ
manussānaṃ  .  nāmanti  saṅkhā  samaññā  paññatti  lokavohāro
nāmaṃ  nāmakammaṃ  nāmadheyyaṃ  nirutti byañjanaṃ abhilāpo . pavuccatīti
kathiyati bhaṇiyati dīpiyati vohariyatīti yesaṃ nāmamidaṃ pavuccati.
   [204]  Nāmamevāvasissati  akkheyyanti  rūpagataṃ  vedanāgataṃ
saññāgataṃ   saṅkhāragataṃ   viññāṇagataṃ  pahīyati  jahīyati  vijahīyati
antaradhāyati  vippalujjati  nāmamevāvasissati  .  akkheyyanti akkhātuṃ
kathetuṃ  bhaṇituṃ  dīpayituṃ  voharitunti  nāmamevāvasissati  akkheyyaṃ .
Petassa  jantunoti  petassāti  matassa  kālakatassa  .  jantunoti
sattassa  narassa  mānavassa  posassa  puggalassa jīvassa jātussa 1-
jantussa  indagussa  manujassāti  akkheyyaṃ  petassa  jantuno .
Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Ma. jāgussa. Yu. jagussa.
          Diṭṭhāpi sutāpi te janā
          yesaṃ nāmamidaṃ pavuccati
          nāmamevāvasissati
          akkheyyaṃ petassa jantunoti.
   [205] Sokaparidevamaccharaṃ
          na jahanti giddhā mamāyite
          tasmā munayo pariggahaṃ
          hitvā acariṃsu khemadassino.
   [206] Sokaparidevamaccharaṃ na jahanti giddhā mamāyiteti sokoti
ñātibyasanena  vā  phuṭṭhassa bhogabyasanena vā phuṭṭhassa rogabyasanena
vā  phuṭṭhassa  sīlabyasanena  vā phuṭṭhassa diṭṭhibyasanena vā phuṭṭhassa
aññataraññatarena  vā  byasanena  samannāgatassa  aññataraññatarena
vā  dukkhadhammena  phuṭṭhassa  soko  socanā  socitattaṃ antosoko
antoparisoko  antoḍāho  antopariḍāho  cetaso  parijjhāyanā
domanassaṃ  sokasallaṃ . paridevoti ñātibyasanena vā phuṭṭhassa .pe.
Diṭṭhibyasanena  vā  phuṭṭhassa  aññataraññatarena  vā  byasanena
samannāgatassa  aññataraññatarena  vā  dukkhadhammena  phuṭṭhassa ādevo
paridevo  ādevanā  paridevanā  ādevitattaṃ  paridevitattaṃ  vācā
palāpo vippalāpo lālappo lālappāyanā lālappāyitattaṃ.
   {206.1} Macchariyanti pañca macchariyāni āvāsamacchariyaṃ kulamacchariyaṃ lābhamacchariyaṃ
Vaṇṇamacchariyaṃ  dhammamacchariyaṃ  yaṃ  evarūpaṃ  macchariyaṃ  maccharāyanā
maccharāyitattaṃ  vevicchaṃ  kadariyaṃ  kaṭukañcakatā  aggahitattaṃ  cittassa
idaṃ  vuccati  macchariyaṃ  . apica khandhamacchariyaṃpi macchariyaṃ dhātumacchariyaṃpi
macchariyaṃ  āyatanamacchariyaṃpi  macchariyaṃ  gāho  idaṃ vuccati macchariyaṃ .
Gedho  vuccati  taṇhā yo rāgo sārāgo .pe. abhijjhā lobho
akusalamūlaṃ  .  mamattāti  dve mamattā taṇhāmamattañca diṭṭhimamattañca
.pe.  idaṃ  taṇhāmamattaṃ  .pe.  idaṃ diṭṭhimamattaṃ . mamāyitavattha-
uacchedasaṅkinopi socanti icchijjantepi socanti acchinnepi socanti.
Mamāyitavatthuvipariṇāmasaṅkinopi   socanti   vipariṇāmantepi   socanti
vipariṇatepi  socanti  .  mamāyitavatthuacchedasaṅkinopi  paridevanti
acchijjantepi  paridevanti  acchinnepi  paridevanti  .  mamāyitavatthu-
vipariṇāmasaṅkinopi  paridevanti  vipariṇāmantepi  paridevanti vipariṇatepi
paridevanti  . mamāyitavatthuṃ rakkhanti gopenti pariggaṇhanti mamāyitanti
maccharāyanti . mamāyitasmiṃ vatthusmiṃ socanti sokaṃ na jahanti paridevaṃ
na jahanti macchariyaṃ na jahanti gedhaṃ na jahanti nappajahanti na vinodenti
na  byantīkaronti  na  anabhāvaṅgamentīti sokaparidevamaccharaṃ na jahanti
giddhā mamāyite.
   [207]  Tasmā  munayo  pariggahaṃ hitvā acariṃsu khemadassinoti
tasmāti  tasmā  taṃkāraṇā  taṃhetu  tappaccayā  taṃnidānā  etaṃ
Ādīnavaṃ  sampassamāno  mamattesūti  tasmā  .  munayoti  monaṃ
vuccati  ñāṇaṃ  yā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  tena  ñāṇena  samannāgatā  munayo  monappattā .
Tīṇi  moneyyāni  kāyamoneyyaṃ  vacīmoneyyaṃ  manomoneyyaṃ  .pe.
Saṅgajālamaticca so muni . pariggahoti dve pariggahā taṇhāpariggaho
ca  diṭṭhipariggaho  ca  .pe.  ayaṃ  taṇhāpariggaho  .pe.  ayaṃ
diṭṭhipariggaho  .  munayo  taṇhāpariggahaṃ  pahāya  1-  diṭṭhipariggahaṃ
paṭinissajjitvā acariṃsu vicariṃsu iriyiṃsu vattiṃsu pāliṃsu yapiṃsu yāpiṃsu.
   {207.1} Khemadassinoti khemaṃ vuccati amataṃ nibbānaṃ yo so
sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho
nibbānaṃ  .  khemadassinoti  khemadassino  tāṇadassino  leṇadassino
saraṇadassino  abhayadassino  accutadassino  amatadassino nibbānadassinoti
tasmā munayo pariggahaṃ hitvā acariṃsu khemadassino. Tenāha bhagavā
          sokaparidevamaccharaṃ
          na jahanti giddhā mamāyite
          tasmā munayo pariggahaṃ
          hitvā acariṃsu khemadassinoti.
   [208] Paṭilīnacarassa bhikkhuno
          bhajamānassa vivittamāsanaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. pariccajitvā.
          Sāmaggiyamāhu tassa taṃ
          yo attānaṃ bhavane na dassaye.
   [209]  Paṭilīnacarassa  bhikkhunoti  paṭilīnacarā  vuccanti  satta
sekhā  1-  arahā paṭilīno . kiṃkāraṇā paṭilīnacarā kuccanti satta
sekhā . te tato tato cittaṃ paṭilīnentā paṭikujjentā paṭivaṭṭentā
sanniruddhantā  sanniggaṇhantā  sannivārentā  rakkhantā  gopentā
caranti  viharanti  iriyanti  vattenti pālenti yapenti yāpenti .
Cakkhudvāre   cittaṃ   paṭilīnentā  paṭikujjentā  paṭivaṭṭentā
sanniruddhantā  sanniggaṇhantā  sannivārentā  rakkhantā  gopentā
caranti viharanti iriyanti vattenti pālenti yapenti yāpenti.
   {209.1} Sotadvāre cittaṃ ghānadvāre cittaṃ jivhādvāre cittaṃ
kāyadvāre  cittaṃ  manodvāre  cittaṃ  paṭilīnentā  paṭikujjentā
paṭivaṭṭentā   sanniruddhantā   sanniggaṇhantā   sannivārentā
rakkhantā  gopentā  caranti  viharanti  iriyanti vattenti pālenti
yapenti  yāpenti  .  yathā kukkuṭapattaṃ vā nahārudaddalaṃ 2- vā
aggimhi  pakkhittaṃ  hoti  paṭilīyati  paṭikujjati  paṭivattati  na
sampasāriyati evameva te tato tato cittaṃ paṭilīnentā paṭikujjentā
paṭivaṭṭentā   sanniruddhantā   sanniggaṇhantā   sannivārentā
rakkhantā  gopentā  caranti  viharanti  iriyanti vattenti pālenti
yapenti   yāpenti   cakkhudvāre  cittaṃ  sotadvāre  cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. sekkhā. aparaṃpi evaṃ ñātabbaṃ. 2 ma nahārudaddulaṃ. Yu. nahārugaddulaṃ
Ghānadvāre  cittaṃ jivhādvāre cittaṃ kāyadvāre cittaṃ manodvāre
cittaṃ   paṭilīnentā  paṭikujjentā  paṭivaṭṭentā  sanniruddhantā
sanniggaṇhantā  sannivārentā  rakkhantā  gopentā caranti viharanti
iriyanti vattenti pālenti yapenti yāpenti . taṃkāraṇā paṭilīnacarā
vuccanti  satta  sekhā  . bhikkhunoti kalyāṇaputhujjanassa vā bhikkhuno
sekhassa vā bhikkhunoti paṭilīnacarassa bhikkhuno.
   [210]  Bhajamānassa  vivittamāsananti  āsanaṃ  vuccati  yattha
nisīdati  mañco  pīṭhaṃ  bhisi  taṭṭikā  cammakhaṇḍo  tiṇasanthāro
paṇṇasanthāro  palāsasanthāro  1- . taṃ āsanaṃ asappāyarūpadassanena
vittaṃ  2-  vivittaṃ  pavivittaṃ asappāyasaddassavanena vittaṃ 3- vivittaṃ
pavivittaṃ   asappāyagandhaghāyanena   asappāyarasasāyanena  asappāya-
phoṭṭhabbaphusanena  asappāyehi  pañcahi  kāmaguṇehi vittaṃ 4- vivittaṃ
pavivittaṃ . taṃ [5]- āsanaṃ bhajato sambhajato sevato nisevato saṃsevato
paṭisevatoti bhajamānassa vivittamāsanaṃ.
   [211] Sāmaggiyamāhu tassa taṃ yo attānaṃ bhavane na dassayeti
sāmaggiyāti   tisso   sāmaggiyo   gaṇasāmaggī   dhammasāmaggī
anabhinibbattisāmaggī.
   {211.1} Katamā gaṇasāmaggī. Bahū cepi bhikkhū samaggā sammodamānā
avivadamānā  khīrodakībhūtā  aññamaññaṃ  piyacakkhūhi  sampassantā viharanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. palālasanthāro. sabbattha idisameva. 2-3-4 Po. Ma. rittaṃ.
@5 Po. Ma. vivittaṃ.
Ayaṃ gaṇasāmaggī.
   {211.2} Katamā dhammasāmaggī . Cattāro satipaṭṭhānā cattāro
sammappadhānā  cattāro  iddhippādā  pañcindriyāni  pañca  balāni
satta  bojjhaṅgā  ariyo aṭṭhaṅgiko maggo te ekato pakkhandanti
pasīdanti  sampatiṭṭhanti vimuccanti na tesaṃ dhammānaṃ vivādo vippavādo
atthi ayaṃ dhammasāmaggī.
   {211.3} Katamā anabhinibbattisāmaggī. Bahū cepi bhikkhū anupādisesāya
nibbānadhātuyā  parinibbāyanti  na  tesaṃ  nibbānadhātuyā  onattaṃ
vā puṇṇattaṃ vā paññāyati ayaṃ anabhinibbattisāmaggī.
   {211.4}  Bhavaneti nerayikānaṃ nirayo bhavanaṃ tiracchānayonikānaṃ
tiracchānayoni  bhavanaṃ  pittivisayikānaṃ  pittivisayo  bhavanaṃ  manussānaṃ
manussaloko  bhavanaṃ devānaṃ devaloko bhavanaṃ . sāmaggiyamāhu tassa
taṃ yo attānaṃ bhavane na dassayeti tassesā sāmaggī etaṃ channaṃ
etaṃ paṭirūpaṃ etaṃ anucchavikaṃ etaṃ anulomaṃ yo evaṃ paṭipanno 1-
niraye  attānaṃ  na dasseyya tiracchānayoniyā attānaṃ na dasseyya
pittivisaye  attānaṃ  na dasseyya manussaloke attānaṃ na dasseyya
devaloke attānaṃ na dasseyyāti evamāhu evamāhaṃsu evaṃ kathenti
evaṃ  bhaṇanti  evaṃ  dīpayanti  evaṃ voharantīti sāmaggiyamāhu tassa
taṃ yo attānaṃ bhavane na dassaye. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Po. Ma. paṭicchanne.
          Paṭilīnacarassa bhikkhuno
          bhajamānassa vivittamāsanaṃ
          sāmaggiyamāhu tassa taṃ
          yo attānaṃ bhavane na dassayeti.
   [212] Sabbattha muni anissito
          na piyaṃ kubbati nopi appiyaṃ
          tasmiṃ paridevamaccharaṃ
          paṇṇe vāri yathā na limpati.
   [213]  Sabbattha muni anissitoti sabbaṃ vuccati dvādasāyatanāni
cakkhu ceva rūpā ca sotañca saddā ca ghānañca gandhā ca jivhā ca rasā
ca kāyo ca phoṭṭhabbā ca mano ca dhammā ca. Munīti monaṃ vuccati ñāṇaṃ
yā  paññā pajānanā .pe. saṅgajālamaticca so muni . anissitoti
dve nissayā taṇhānissayo ca diṭṭhinissayo ca .pe. Ayaṃ taṇhānissayo
.pe.  ayaṃ  diṭṭhinissayo  .  muni  taṇhānissayaṃ pahāya diṭṭhinissayaṃ
paṭinissajjitvā  cakkhuṃ anissito sotaṃ anissito ghānaṃ anissito jivhaṃ
anissito  kāyaṃ  anissito manaṃ anissito rūpe sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe  dhamme  kulaṃ  gaṇaṃ  āvāsaṃ  lābhaṃ  yasaṃ  pasaṃsaṃ  sukhaṃ
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ kāmadhātuṃ
rūpadhātuṃ  arūpadhātuṃ  kāmabhavaṃ  rūpabhavaṃ  arūpabhavaṃ  saññābhavaṃ asaññābhavaṃ
Nevasaññānāsaññābhavaṃ  ekavokārabhavaṃ  catuvokārabhavaṃ  pañcavokārabhavaṃ
atītaṃ  anāgataṃ  paccuppannaṃ  diṭṭhasutamutaviññātabbe  dhamme  anissito
asannissito  anallīno  anupagato  anajjhosito  anadhimutto nikkhanto
nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena  cetasā  viharatīti
sabbattha muni anissito.
   [214]  Na  piyaṃ  kubbati nopi appiyanti piyāti dve piyā
sattā vā saṅkhārā vā.
   {214.1} Katame sattā piyā. Idha yassa te honti atthakāmā
hitakāmā phāsukāmā yogakkhemakāmā mātā vā pitā vā bhātā vā
bhaginī vā putto vā dhītā vā mittā vā amaccā vā ñātī vā sālohitā
vā ime sattā piyā.
   {214.2} Katame saṅkhārā piyā. Manāpikā rūpā manāpikā saddā
manāpikā gandhā manāpikā rasā manāpikā phoṭṭhabbā ime saṅkhārā
piyā.
   {214.3} Appiyāti dve appiyā sattā vā saṅkhārā vā.
   {214.4} Katame sattā appiyā. Idha yassa te honti anatthakāmā
ahitakāmā  aphāsukāmā  ayogakkhemakāmā  jīvitā  voropetukāmā
ime sattā appiyā.
   {214.5} Katame saṅkhārā appiyā. Amanāpikā rūpā amanāpikā
saddā amanāpikā gandhā amanāpikā rasā amanāpikā phoṭṭhabbā ime
Saṅkhārā appiyā.
   {214.6} Na piyaṃ kubbati nopi appiyanti ayaṃ me satto piyo ime
ca me saṅkhārā manāpāti rāgavasena piyaṃ na karoti ayaṃ me satto appiyo
ime ca me saṅkhārā amanāpāti paṭighavasena appiyaṃ na karoti na janeti
na  sañjaneti  na  nibbatteti nābhinibbattetīti na piyaṃ kubbati nopi
appiyaṃ.
   [215]  Tasmiṃ  paridevamaccharaṃ  paṇṇe vāri yathā na limpatīti
tasminti [1]- puggale arahante khīṇāsave . Paridevoti ñātibyasanena
vā  phuṭṭhassa  bhogabyasanena vā phuṭṭhassa rogabyasanena vā phuṭṭhassa
sīlabyasanena   vā   phuṭṭhassa   diṭṭhibyasanena   vā  phuṭṭhassa
aññataraññatarena  vā  byasanena  samannāgatassa  aññataraññatarena
vā  dukkhadhammena  phuṭṭhassa ādevo paridevo ādevanā paridevanā
ādevitattaṃ  paridevitattaṃ  vācā  palāpo  vippalāpo  lālappo
lālappāyanā lālappāyitattaṃ.
   {215.1} Macchariyanti pañca macchariyāni āvāsamacchariyaṃ kulamacchariyaṃ
lābhamacchariyaṃ vaṇṇamacchariyaṃ dhammamacchariyaṃ yaṃ evarūpaṃ macchariyaṃ maccharāyanā
maccharāyitattaṃ  vevicchaṃ  kadariyaṃ  kaṭukañcakatā aggahitattaṃ cittassa idaṃ
vuccati  macchariyaṃ  apica  khandhamacchariyaṃpi macchariyaṃ dhātumacchariyaṃpi macchariyaṃ
āyatanamacchariyaṃpi  macchariyaṃ  gāho  idaṃ  vuccati  macchariyaṃ . paṇṇe
vāri yathā na limpatīti paṇṇaṃ vuccati padumapattaṃ . Vāri vuccati udakaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tasmiṃ.
Yathā  vāri  padumapatte  na  limpati  na saṃlimpati nupalimpati alittaṃ
asaṃlittaṃ  anūpalittaṃ  evameva  tasmiṃ  puggale  arahante  khīṇāsave
paridevo  ca  macchariyañca  na  limpati  na  saṃlimpati  nupalimpati
alittā asaṃlittā anūpalittā so ca puggalo [1]- tehi kilesehi
na  limpati  na  saṃlimpati  nupalimpati  alitto  asaṃlitto anūpalitto
nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena cetasā
viharatīti  tasmiṃ  paridevamaccharaṃ  paṇṇe  vāri  yathā  na limpati .
Tenāha bhagavā
          sabbattha muni anissito
          na piyaṃ kubbati nopi appiyaṃ
          tasmiṃ paridevamaccharaṃ
          paṇṇe vāri yathā na limpatīti.
   [216] Udavindu yathāpi pokkhare
          padume vāri yathā na limpati
          evaṃ muni nopalimpati
          yadidaṃ diṭṭhasutaṃ mutesu vā.
   [217] Udavindu yathāpi pokkhareti udavindūti vuccati udakathevo.
Pokkharaṃ vuccati padumapattaṃ . yathā udakavindu padumapatte na limpati na
saṃlimpati  nupalimpati  alittaṃ  asaṃlittaṃ  anūpalittanti  udavindu yathāpi
pokkhare.
@Footnote: 1 Ma. arahanto.
   [218]  Padume  vāri  yathā  na  limpatīti  padumaṃ  vuccati
padumapupphaṃ  . vāri vuccati udakaṃ . yathā vāri padumapupphe 1- na
limpati  na  saṃlimpati  nupalimpati  alittaṃ  asaṃlittaṃ  anūpalittanti
padume vāri yathā na limpati.
   [219]  Evaṃ  muni  nopalimpati  yadidaṃ diṭṭhasutaṃ mutesu vāti
evanti  opammasampaṭipādanā  .  munīti  monaṃ  vuccati  ñāṇaṃ yā
paññā  pajānanā  .pe.  saṅgajālamaticca  so  muni  .  lepāti
dve  lepā taṇhālepo ca diṭṭhilepo ca .pe. ayaṃ taṇhālepo
.pe.  ayaṃ  diṭṭhilepo  .  muni  taṇhālepaṃ  pahāya  diṭṭhilepaṃ
paṭinissajjitvā  diṭṭhe  na limpati sute na limpati mute na limpati
viññāte  na  limpati  na  saṃlimpati  nupalimpati  alitto  asaṃlitto
anūpalitto   nikkhanto   nissaṭṭho   vippamutto   visaññutto
vimariyādikatena  cetasā  viharatīti  evaṃ  muni  nopalimpati  yadidaṃ
diṭṭhasutaṃ mutesu vā. Tenāha bhagavā
         udavindu yathāpi pokkhare
         padume vāri yathā na limpati
         evaṃ muni nopalimpati
         yadidaṃ diṭṭhasutaṃ mutesu vāti.
   [220] Dhono na hi tena maññati
         yadidaṃ diṭṭhasutaṃ mutesu vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. padumapupphaṃ.
         Nāññena visuddhimicchati
         na hi so rajjati no virajjati.
   [221] Dhono na hi tena maññati yadidaṃ diṭṭhasutaṃ mutesu vāti
dhonoti  dhonā  vuccati  paññā  yā  paññā  pajānanā  .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  .  kiṃkāraṇā  dhonā  vuccati
paññā   .  tāya  paññāya  kāyaduccaritaṃ  dhutañca  dhotañca
sandhotañca  niddhotañca  .  vacīduccaritaṃ  dhutañca  dhotañca sandhotañca
niddhotañca   .   manoduccaritaṃ   dhutañca  dhotañca  sandhotañca
niddhotañca . rāgo dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca.
Doso  moho  kodho  upanāho  makkho  paḷāso issā macchariyaṃ
māyā  sāṭheyyaṃ  thambho  sārambho māno atimāno mado pamādo
sabbe  kilesā  sabbe  duccaritā  sabbe darathā sabbe pariḷāhā
sabbe  santāpā  sabbākusalābhisaṅkhārā  dhutā  ca  dhotā  ca
sandhotā ca niddhotā ca.
   {221.1} Taṃkāraṇā dhonā vuccati paññā. Athavā sammādiṭṭhiyā
micchādiṭṭhi dhutā ca dhotā ca sandhotā ca niddhotā ca. Sammāsaṅkappena
micchāsaṅkappo dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca. Sammāvācāya
micchāvācā dhutā ca. Sammākammantena micchākammanto dhuto ca. Sammāājīvena
micchāājīvo dhuto ca. Sammāvāyāmena micchāvāyāmo dhuto ca. Sammāsatiyā
Micchāsati  dhutā  ca  .  sammāsamādhinā  micchāsamādhi dhuto ca .
Sammāñāṇena   micchāñāṇaṃ   dhutañca   .   sammāvimuttiyā
micchāvimutti dhutā ca dhotā ca sandhotā ca niddhotā ca . Athavā
ariyena  aṭṭhaṅgikena  maggena  sabbe  kilesā  sabbe  duccaritā
sabbe darathā sabbe pariḷāhā sabbe santāpā sabbākusalābhisaṅkhārā
dhutā ca dhotā ca sandhotā ca niddhotā ca. Arahā imehi dhoneyyehi 1-
dhammehi  upeto  samupeto  upagato samupagato upapanno samupapanno
samannāgato tasmā arahā dhono . so dhutarāgo dhutapāpo dhutakileso
dhutapariḷāhoti dhono.
   {221.2}  Dhono na hi tena maññati yadidaṃ diṭṭhasutaṃ mutesu
vāti  dhono  diṭṭhaṃ  na  maññati  diṭṭhasmiṃ  na maññati diṭṭhato na
maññati  diṭṭhaṃ  meti  na  maññati  .  sutaṃ  na  maññati  sutasmiṃ
na  maññati  sutato  na  maññati  sutaṃ  meti  na  maññati .
Mutaṃ  na  maññati  mutasmiṃ  na  maññati  mutato  na  maññati
mutaṃ  meti  na  maññati  .  viññātaṃ  na  maññati  viññātasmiṃ na
maññati  viññātato  na  maññati  viññātaṃ  meti  na  maññati .
Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  asmīti  bhikkhave  maññitametaṃ  anasmīti  2-
maññitametaṃ   bhavissanti  maññitametaṃ  na  bhavissanti  maññitametaṃ
rūpī  bhavissanti  maññitametaṃ  arūpī  bhavissanti  maññitametaṃ  saññī
@Footnote: 1 Ma. dhonehi. . 2 Ma. Yu. ayamahamasmīti.
Bhavissanti    maññitametaṃ   asaññī   bhavissanti   maññitametaṃ
nevasaññīnāsaññī   bhavissanti   maññitametaṃ   maññitaṃ   bhikkhave
rogo  maññitaṃ  gaṇḍo  maññitaṃ  sallaṃ  maññitaṃ  upaddavo  tasmā
tiha  bhikkhave  amaññamānena  cetasā  viharissāmāti  evañhi  vo
bhikkhave  sikkhitabbanti  .  dhono  na  hi  tena  maññati  yadidaṃ
diṭṭhasutaṃ mutesu vā.
   [222]  Nāññena  visuddhimicchatīti dhono aññena asuddhimaggena
micchāpaṭipadāya    aniyyānikapathena    aññatra   satipaṭṭhānehi
aññatra   sammappadhānehi   aññatra   iddhippādehi   aññatra
indriyehi  aññatra  balehi  aññatra  bojjhaṅgehi  aññatra ariyā
aṭṭhaṅgikā  maggā suddhiṃ visuddhiṃ parisuddhiṃ muttiṃ vimuttiṃ parimuttiṃ na
icchati  na  sādiyati  na  pattheti na piheti nābhijappatīti nāññena
visuddhimicchati.
   [223] Na hi so rajjati no virajjatīti sabbe bālaputhujjanā
rajjanti  kalyāṇaputhujjanaṃ  upādāya  satta  sekhā  virajjanti arahā
neva rajjati no virajjati . viratto so khayā rāgassa vītarāgattā
khayā  dosassa  vītadosattā  khayā  mohassa  vītamohattā  . so
vuṭṭhavāso  ciṇṇacaraṇo  .pe.  natthi  tassa punabbhavoti na hi so
rajjati no virajjati. Tenāha bhagavā
         Dhono na hi tena maññati
         yadidaṃ diṭṭhasutaṃ mutesu vā
         nāññena visuddhimicchati
         na hi so rajjati no virajjatīti.
        Chaṭṭho jarāsuttaniddeso niṭṭhito.
               ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 141-168. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=29&item=181&items=43              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=29&item=181&items=43&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=29&item=181&items=43              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=181&items=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=181              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]