ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso
   [345]  Tinna  loke  visattikanti  visattika vuccati tanha
yo rago sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam . visattikati
kenatthena  visattika  .pe.  visata  vitthatati  visattika .
Loketi apayaloke .pe. ayatanaloke . tinna 4- loketi ya
sa  loke  visattika  loke  tam  visattikam 5- tinna uttinna
nittinna  atikkanta  samatikkanta  vitivattati  tinna  loke
visattikam. Tenaha bhagava
     etadannaya ye sata    ditthadhammabhinibbuta
     upasanta ca te sada     tinna loke visattikanti.
Saha  gathapariyosana  .pe.  sattha  me  bhante  bhagava
savakohamasmiti.
        Hemakamanavakapanhaniddeso atthamo.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. phassi. evamuparipi. 3 Ma. -mam.
@4-5 Ma. tinna loke visattikanti loke vesa visattika loke vetam visattikam.
@evamuparipi.
         Todeyyamanavakapanhaniddeso
   [346] Yasmim kama na vasanti (iccayasma todeyyo)
           tanha yassa na vijjati
           kathankatha ca yo tinno
           vimokkho tassa kidiso.
   [347]  Yasmim  kama  na  vasantiti yasmim kama na vasanti
na samvasanti na asavanti [1]- . iccayasma todeyyoti iccati
padasandhi  .pe.  padanupubbakametam  iccati  .  ayasmati piyavacanam
garuvacanam  sagaravasappatissadhivacanametam  ayasmati  .  todeyyoti
tassa   brahmanassa   namam  .pe.  abhilapoti  iccayasma
todeyyo.
   [348] Tanha yassa na vijjatiti tanha yassa natthi [2]- na
samvijjati  nupalabbhati  pahina  vupasanta  patippassaddha  abhabbuppattika
nanaggina daddhati tanha yassa na vijjati.
   [349]  Kathankatha  ca yo tinnoti kathankatha ca yo tinno
uttinno   nittinno   atikkanto   samatikkanto   vitivattoti
kathankatha ca yo tinno.
   [350]  Vimokkho  tassa  kidisoti  vimokkho  tassa  kidiso
kimsanthito  kimpakaro  kimpatibhago  icchitabboti  vimokkham  pucchatiti
@Footnote: 1 Ma. na parivasantiti yasmim kama na vasanti. 2 Ma. na sati. evamuparipi.
Vimokkho tassa kidiso. Tenaha so brahmano
           yasmim kama na vasanti (iccayasma todeyyo)
           tanha yassa na vijjati
           kathankatha ca yo tinno
           vimokkho tassa kidisoti.
   [351] Yasmim kama na vasanti (todeyyati bhagava)
        tanha yassa na vijjati
        kathankatha ca yo tinno
        vimokkho tassa naparo.
   [352]  Yasmim  kama  na vasantiti yasminti [1]- arahante
khinasave  .  kamati  uddanato  dve  kama  vatthukama  ca
kilesakama ca .pe. ime vuccanti vatthukama .pe. ime vuccanti
kilesakama  .  na  vasantiti  yasmim kama na vasanti na samvasanti
na avasantiti [2]- yasmim kama na vasanti . todeyyati bhagavati
todeyyati  bhagava  tam  brahmanam  namena  alapati  . bhagavati
garavadhivacanametam   .pe.  sacchika  pannatti  yadidam  bhagavati
todeyyati bhagava.
   [353]  Tanha  yassa  na  vijjatiti  tanhati  rupatanha
saddatanha  gandhatanha  rasatanha  photthabbatanha  dhammatanha .
Yassati  arahato  khinasavassa  .  tanha yassa na vijjatiti tanha
@Footnote: 1 Ma. yasmim puggale. 2 Ma. parivasantiti. evamuparipi.
Yassa   natthi   na   samvijjati  nupalabbhati  pahina  vupasanta
patippassaddha   abhabbuppattika   nanaggina   daddhati   tanha
yassa na vijjati.
   [354]  Kathankatha ca yo tinnoti kathankatha vuccati vicikiccha
dukkhe  kankha  .pe.  chambhitattam  cittassa  manovilekho  . yoti
yo  so  [1]- khinasavo . kathankatha ca yo tinnoti kathankatha
ca  yo  tinno  uttinno  nittinno  atikkanto  samatikkanto
vitivattoti kathankatha ca yo tinno.
   [355] Vimokkho tassa naparoti natthi tassa aparo vimokkho
yena  vimokkhena  vimucceyya [2]- katham tassa vimokkhena karaniyanti
vimokkho tassa naparo. Tenaha bhagava
           yasmim kama na vasanti (todeyyati bhagava)
           tanha yassa na vijjati
           kathankatha ca yo tinno
           vimokkho tassa naparoti.
   [356] Nirasaso so uda asasano
           pannanava so uda pannakappi
           munim aham sakka yatha vijannam
           tamme viyacikkha samantacakkhu.
   [357]  Nirasaso  so  uda  asasanoti  nittanho  so
@Footnote: 1 Ma. araham. 2 Ma. vimutto so.
Udahu  satanho  rupam  asimsati sadde gandhe rase photthabbe kulam
ganam  avasam  labham  yasam  pasamsam  sukham  civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharam  kamadhatum  rupadhatum  arupadhatum  kamabhavam
rupabhavam   arupabhavam   sannabhavam  asannabhavam  nevasannanasannabhavam
ekavokarabhavam   catuvokarabhavam   pancavokarabhavam  atitam  anagatam
paccuppannam  ditthasutamutavinnatabbe  dhamme  asimsati  icchati  1-
sadiyati pattheti piheti abhijappatiti nirasaso so uda asasano.
   [358]  Pannanava  so  uda  pannakappiti  pannanava soti
pandito  pannava  buddhima nani vibhavi medhavi . uda pannakappiti
udahu   atthasamapattinanena   va   pancabhinnananena   va
micchananena  va  tanhakappam  va  ditthikappam va kappeti janeti
sanjaneti   nibbatteti  abhinibbattetiti  pannanava  so  uda
pannakappi.
   [359] Munim aham sakka yatha vijannanti sakkati sakko. Athava 2-
sakyakula  pabbajitotipi  sakko . athava addho mahaddhano dhanavatipi
sakko  .  tassimani  dhanani  seyyathidam  saddhadhanam  siladhanam hiridhanam
ottappadhanam   sutadhanam   cagadhanam   pannadhanam   satipatthanadhanam
sammappadhanadhanam   iddhippadadhanam  indriyadhanam  baladhanam  bojjhangadhanam
maggadhanam   phaladhanam   nibbanadhanam   .   tehi   anekavidhehi
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. ayam saddo natthi.
Dhanaratanehi  addho  mahaddhano  dhanavatipi  sakko  .  athava  pahu
visavi  alamatto  suro  viro  vikkanto  abhiru  acchambhi anutrasi
apalayi  pahinabhayabheravo  vigatalomahamsotipi  sakko . munim aham sakka
yatha vijannanti yam 1- sakka munim janeyyam vijaneyyam pativijaneyyam
pativijjheyyanti 2- munim aham sakka yatha vijannam.
   [360]  Tamme  viyacikkha  samantacakkhuti  tanti  yam  pucchami
yam  yacami  yam  ajjhesami  yam pasademi . viyacikkhati acikkha
desehi  pannapehi  patthapehi  vivarahi  vibhajahi  uttanikarohi
pakasehi  .  samantacakkhuti  samantacakkhu  vuccati sabbannutananam .pe.
Tathagato  tena  samantacakkhuti  tamme  viyacikkha  samantacakkhu .
Tenaha so brahmano
           nirasaso so uda asasano
           pannanava so uda pannakappi
           munim aham sakka yatha vijannam
           tamme viyacikkha samantacakkhuti.
   [361] Nirasaso so na ca asasano
           pannanava so na ca pannakappi
           evampi todeyya munim vijana
           akincanam kamabhave asattam.
   [362] Nirasaso so na ca asasanoti nittanho so na [3]-
@Footnote: 1-2 Ma. sakka yathaham munim janeyyam ajaneyyam vijaneyyam .... evamidisesu
@thanesu. 3 Ma. so.
Satanho  rupam  1-  nasimsati  sadde  gandhe  .pe.  ditthasutamuta-
vinnatabbe  dhamme  nasimsati  na  icchati na sadiyati na pattheti
na piheti nabhijappatiti nirasaso so na ca asasano.
   [363]  Pannanava  so  na  ca  pannakappiti  pannanava
soti  pandito  pannava  buddhima  nani  vibhavi  medhavi  . na
ca   pannakappiti   atthasamapattinanena  va  pancabhinnananena
va  micchananena  va  tanhakappam va ditthikappam va na kappeti
na  janeti  na  sanjaneti na nibbatteti nabhinibbattetiti pannanava
so na ca pannakappi.
   [364] Evampi todeyya munim vijanati muninti monam vuccati nanam
.pe.  sangajalamaticca so muni . evampi todeyya munim vijanati
todeyya  evam  munim jana vijana 2- pativijanati [3]- evampi
todeyya munim vijana.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 168-174. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=345&items=20&mode=bracket              Classified by content :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=345&items=20              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=30&item=345&items=20&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=345&items=20&mode=bracket              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=345              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]