ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso
   [345]  Tinna  loke  visattikanti  visattika vuccati tanha
yo rago sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam . visattikati
kenatthena  visattika  .pe.  visata  vitthatati  visattika .
Loketi apayaloke .pe. ayatanaloke . tinna 4- loketi ya
sa  loke  visattika  loke  tam  visattikam 5- tinna uttinna
nittinna  atikkanta  samatikkanta  vitivattati  tinna  loke
visattikam. Tenaha bhagava
     etadannaya ye sata    ditthadhammabhinibbuta
     upasanta ca te sada     tinna loke visattikanti.
Saha  gathapariyosana  .pe.  sattha  me  bhante  bhagava
savakohamasmiti.
        Hemakamanavakapanhaniddeso atthamo.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. phassi. evamuparipi. 3 Ma. -mam.
@4-5 Ma. tinna loke visattikanti loke vesa visattika loke vetam visattikam.
@evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page169.

Todeyyamanavakapanhaniddeso [346] Yasmim kama na vasanti (iccayasma todeyyo) tanha yassa na vijjati kathankatha ca yo tinno vimokkho tassa kidiso. [347] Yasmim kama na vasantiti yasmim kama na vasanti na samvasanti na asavanti [1]- . iccayasma todeyyoti iccati padasandhi .pe. padanupubbakametam iccati . ayasmati piyavacanam garuvacanam sagaravasappatissadhivacanametam ayasmati . todeyyoti tassa brahmanassa namam .pe. abhilapoti iccayasma todeyyo. [348] Tanha yassa na vijjatiti tanha yassa natthi [2]- na samvijjati nupalabbhati pahina vupasanta patippassaddha abhabbuppattika nanaggina daddhati tanha yassa na vijjati. [349] Kathankatha ca yo tinnoti kathankatha ca yo tinno uttinno nittinno atikkanto samatikkanto vitivattoti kathankatha ca yo tinno. [350] Vimokkho tassa kidisoti vimokkho tassa kidiso kimsanthito kimpakaro kimpatibhago icchitabboti vimokkham pucchatiti @Footnote: 1 Ma. na parivasantiti yasmim kama na vasanti. 2 Ma. na sati. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page170.

Vimokkho tassa kidiso. Tenaha so brahmano yasmim kama na vasanti (iccayasma todeyyo) tanha yassa na vijjati kathankatha ca yo tinno vimokkho tassa kidisoti. [351] Yasmim kama na vasanti (todeyyati bhagava) tanha yassa na vijjati kathankatha ca yo tinno vimokkho tassa naparo. [352] Yasmim kama na vasantiti yasminti [1]- arahante khinasave . kamati uddanato dve kama vatthukama ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti vatthukama .pe. ime vuccanti kilesakama . na vasantiti yasmim kama na vasanti na samvasanti na avasantiti [2]- yasmim kama na vasanti . todeyyati bhagavati todeyyati bhagava tam brahmanam namena alapati . bhagavati garavadhivacanametam .pe. sacchika pannatti yadidam bhagavati todeyyati bhagava. [353] Tanha yassa na vijjatiti tanhati rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha . Yassati arahato khinasavassa . tanha yassa na vijjatiti tanha @Footnote: 1 Ma. yasmim puggale. 2 Ma. parivasantiti. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page171.

Yassa natthi na samvijjati nupalabbhati pahina vupasanta patippassaddha abhabbuppattika nanaggina daddhati tanha yassa na vijjati. [354] Kathankatha ca yo tinnoti kathankatha vuccati vicikiccha dukkhe kankha .pe. chambhitattam cittassa manovilekho . yoti yo so [1]- khinasavo . kathankatha ca yo tinnoti kathankatha ca yo tinno uttinno nittinno atikkanto samatikkanto vitivattoti kathankatha ca yo tinno. [355] Vimokkho tassa naparoti natthi tassa aparo vimokkho yena vimokkhena vimucceyya [2]- katham tassa vimokkhena karaniyanti vimokkho tassa naparo. Tenaha bhagava yasmim kama na vasanti (todeyyati bhagava) tanha yassa na vijjati kathankatha ca yo tinno vimokkho tassa naparoti. [356] Nirasaso so uda asasano pannanava so uda pannakappi munim aham sakka yatha vijannam tamme viyacikkha samantacakkhu. [357] Nirasaso so uda asasanoti nittanho so @Footnote: 1 Ma. araham. 2 Ma. vimutto so.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page172.

Udahu satanho rupam asimsati sadde gandhe rase photthabbe kulam ganam avasam labham yasam pasamsam sukham civarapindapatasenasana- gilanapaccayabhesajjaparikkharam kamadhatum rupadhatum arupadhatum kamabhavam rupabhavam arupabhavam sannabhavam asannabhavam nevasannanasannabhavam ekavokarabhavam catuvokarabhavam pancavokarabhavam atitam anagatam paccuppannam ditthasutamutavinnatabbe dhamme asimsati icchati 1- sadiyati pattheti piheti abhijappatiti nirasaso so uda asasano. [358] Pannanava so uda pannakappiti pannanava soti pandito pannava buddhima nani vibhavi medhavi . uda pannakappiti udahu atthasamapattinanena va pancabhinnananena va micchananena va tanhakappam va ditthikappam va kappeti janeti sanjaneti nibbatteti abhinibbattetiti pannanava so uda pannakappi. [359] Munim aham sakka yatha vijannanti sakkati sakko. Athava 2- sakyakula pabbajitotipi sakko . athava addho mahaddhano dhanavatipi sakko . tassimani dhanani seyyathidam saddhadhanam siladhanam hiridhanam ottappadhanam sutadhanam cagadhanam pannadhanam satipatthanadhanam sammappadhanadhanam iddhippadadhanam indriyadhanam baladhanam bojjhangadhanam maggadhanam phaladhanam nibbanadhanam . tehi anekavidhehi @Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. ayam saddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page173.

Dhanaratanehi addho mahaddhano dhanavatipi sakko . athava pahu visavi alamatto suro viro vikkanto abhiru acchambhi anutrasi apalayi pahinabhayabheravo vigatalomahamsotipi sakko . munim aham sakka yatha vijannanti yam 1- sakka munim janeyyam vijaneyyam pativijaneyyam pativijjheyyanti 2- munim aham sakka yatha vijannam. [360] Tamme viyacikkha samantacakkhuti tanti yam pucchami yam yacami yam ajjhesami yam pasademi . viyacikkhati acikkha desehi pannapehi patthapehi vivarahi vibhajahi uttanikarohi pakasehi . samantacakkhuti samantacakkhu vuccati sabbannutananam .pe. Tathagato tena samantacakkhuti tamme viyacikkha samantacakkhu . Tenaha so brahmano nirasaso so uda asasano pannanava so uda pannakappi munim aham sakka yatha vijannam tamme viyacikkha samantacakkhuti. [361] Nirasaso so na ca asasano pannanava so na ca pannakappi evampi todeyya munim vijana akincanam kamabhave asattam. [362] Nirasaso so na ca asasanoti nittanho so na [3]- @Footnote: 1-2 Ma. sakka yathaham munim janeyyam ajaneyyam vijaneyyam .... evamidisesu @thanesu. 3 Ma. so.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page174.

Satanho rupam 1- nasimsati sadde gandhe .pe. ditthasutamuta- vinnatabbe dhamme nasimsati na icchati na sadiyati na pattheti na piheti nabhijappatiti nirasaso so na ca asasano. [363] Pannanava so na ca pannakappiti pannanava soti pandito pannava buddhima nani vibhavi medhavi . na ca pannakappiti atthasamapattinanena va pancabhinnananena va micchananena va tanhakappam va ditthikappam va na kappeti na janeti na sanjaneti na nibbatteti nabhinibbattetiti pannanava so na ca pannakappi. [364] Evampi todeyya munim vijanati muninti monam vuccati nanam .pe. sangajalamaticca so muni . evampi todeyya munim vijanati todeyya evam munim jana vijana 2- pativijanati [3]- evampi todeyya munim vijana.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 168-174. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=345&items=20&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=345&items=20&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=30&item=345&items=20&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=345&items=20&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=345              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]