ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo
         Suttantapitake khuddakanikayassa
            patisambhidamaggo
              -----
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa
             matika
   sotavadhane  panna  sutamaye  nanam  sutvana samvare panna
silamaye  nanam  samvaritva  1-  samadahane panna samadhibhavanamaye
nanam   paccayapariggahe   panna   dhammatthitinanam   atitanagata-
paccuppannanam  dhammanam  sankhipitva  vavatthane  panna  sammasane
nanam   paccuppannanam   dhammanam   viparinamanupassane   panna
udayabbayanupassane   nanam  arammanam  patisankha  bhanganupassane
panna  vipassane  nanam  bhayatupatthane  panna  adinave  nanam
muncitukamyatapatisankhasantitthana  panna  sankharupekkhasu  2-  nanam
bahiddhavutthanavivattane  panna  gotrabhunanam  dubhatovutthanavivattane
panna   magge   nanam   payogappatippassaddhipanna   phale
@Footnote: 1 Si. samvare thatva. 2 Si. sankharupekkhesu.
Nanam  chinnamanupassane  1-  panna vimuttinanam tada samupagate 2-
dhamme  passane  3-  panna  paccavekkhane nanam ajjhattavavatthane
panna  vatthunanatte  nanam  bahiddhavavatthane panna gocarananatte
nanam  cariyavavatthane  panna cariyananatte nanam catudhammavavatthane
panna  bhuminanatte  nanam  navadhammavavatthane  panna  dhammananatte
nanam  abhinnapanna  natatthe  nanam  parinnapanna  tiranatthe
nanam  pahane  panna pariccagatthe nanam bhavanapanna ekarasatthe
nanam  sacchikiriyapanna  phassanatthe  4-  nanam atthananatte panna
atthapatisambhide  nanam  dhammananatte  panna  dhammapatisambhide  nanam
niruttinanatte  panna  niruttipatisambhide  nanam  patibhanananatte
panna  patibhanapatisambhide  nanam  viharananatte  panna  viharatthe
nanam  samapattinanatte  panna  samapattatthe nanam viharasamapatti-
nanatte  panna  viharasamapattatthe  nanam  avikkhepaparisuddhatta
asavasamucchede  panna  anantarikasamadhismim  nanam  dassanadhipateyyam
santo   ca   viharadhigamo   panitadhimuttatapanna  aranavihare
nanam  dvihi  balehi  5-  samannagatatta  tayo  ca  sankharanam
patippassaddhiya   solasahi   nanacariyahi   navahi   samadhicariyahi
vasibhavatapanna    nirodhasamapattiya    nanam    sampajanassa
@Footnote: 1 Ma. chinnavatumanupassane. 2 Si. Ma. Yu. samudagate. 3 Yu. vipassane.
@4 Yu. phussanatthe. 5 Si. phalehi.
Pavattapariyadane   panna   parinibbane   nanam   sabbadhammanam
sammasamucchede  nirodhe  ca  anupatthanatapanna  samasisatthe  nanam
puthunanattatejapariyadane    panna    sallekhatthe    nanam
asallinattapahitattapaggahatthe    panna    viriyarambhe    nanam
nanadhammappakasanatapanna   atthasandassane   nanam   sabbadhammanam
ekasangahata   nanattekattapativedhe   panna   dassanavisuddhinanam
viditatta  panna  khantinanam  phutthatta  panna  pariyogahane  1-
nanam  samodahane  panna  padesavihare  nanam  adhipatatta  panna
sannavivatte  nanam  nanatte panna cetovivatte nanam adhitthane
panna  cittavivatte  nanam  sunnate  panna  nanavivatte  nanam
vossagge  panna  vimokkhavivatte nanam tathatthe panna saccavivatte
nanam  kayampi  cittampi  ekavavatthanata  sukhasannanca  lahusannanca
adhitthanavasena  ijjhanatthe  panna iddhividhe nanam vitakkavippharavasena
nanattekattasaddanimittanam  pariyogahane  panna  sotadhatuvisuddhinanam
tinnam  cittanam  vippharatta  indriyanam  pasadavasena nanattekatta-
vinnanacariya  pariyogahane  panna  cetopariyananam paccayappavattanam
dhammanam   nanattekattakammavippharavasena   pariyogahane   panna
pubbenivasanussatinanam    obhasavasena   nanattekattarupanimittanam
dassanatthe panna dibbacakkhunanam catusatthiya akarehi tinnam indriyanam
@Footnote: 1 Ma. pariyogahane. evamupari.
Vasibhavatapanna   asavanam  khaye  nanam  parinnatthe  panna
dukkhe  nanam  pahanatthe  panna  samudaye  nanam  sacchikiriyatthe
panna  nirodhe  nanam  bhavanatthe  panna  magge  nanam  dukkhe
nanam  dukkhasamudaye  nanam  dukkhanirodhe  nanam  dukkhanirodhagaminiya
patipadaya  nanam  atthapatisambhide  nanam  dhammapatisambhide  nanam
niruttipatisambhide  nanam  patibhanapatisambhide  nanam  indriyaparopariyatte
nanam  sattanam  asayanusaye  nanam  yamakapatihire  1-  nanam
mahakarunasamapattiya    nanam   sabbannutananam   anavaranananam
imani  tesattati  nanani  imesam  tesattatiya  2-  nananam
sattasatthi  nanani  savakasadharanani  cha  nanani  asadharanani
savakehiti.
           Matika nitthita.
@Footnote: 1 Ma. Yu. yamakapatihire. 2 Yu. tesattatinam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 1-4. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=31&item=0&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=31&item=0&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=31&item=0&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=0&items=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=0              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]