ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo
   [740]  Nekkhammanti  kāmānametaṃ  nissaraṇaṃ  yadidaṃ  nekkhammaṃ
rūpānametaṃ  nissaraṇaṃ  yadidaṃ  āruppaṃ yaṃ kho pana kiñci bhūtaṃ saṅkhataṃ
paṭiccasamuppannaṃ  nirodho  tassa  nekkhammaṃ  byāpādassa  abyāpādo
nekkhammaṃ thīnamiddhassa ālokasaññā nekkhammaṃ .pe..
   {740.1}  Nissaraṇanti  kāmānametaṃ  nissaraṇaṃ yadidaṃ nekkhammaṃ
rūpānametaṃ  nissaraṇaṃ  yadidaṃ  āruppaṃ yaṃ kho pana kiñci bhūtaṃ saṅkhataṃ
paṭiccasamuppannaṃ   nirodho   tassa   nissaraṇaṃ   kāmacchandassa
nekkhammaṃ  nissaraṇaṃ  byāpādassa  abyāpādo  nissaraṇaṃ  .pe.
Sabbakilesānaṃ arahattamaggo nissaraṇaṃ.
   {740.2} Pavivekoti kāmacchandassa nekkhammaṃ paviveko byāpādassa
abyāpādo   paviveko   .pe.   sabbakilesānaṃ  arahattamaggo
Paviveko.
   {740.3} Vossaggoti nekkhammena kāmacchandaṃ vossajjati abyāpādena
byāpādaṃ vossajjati .pe. Arahattamaggena sabbakilese vossajjati.
   {740.4} Cariyāti kāmacchandaṃ pajahanto nekkhammena carati byāpādaṃ
pajahanto abyāpādena carati .pe. Sabbakilese pajahanto arahattamaggena
carati.
   {740.5}  Jhānavimokkhoti  nekkhammaṃ jāyatīti jhānaṃ kāmacchandaṃ
jhāpetīti  jhānaṃ  jāyanto  muccatīti  jhānavimokkho  jhāpento
muccatīti  jhānavimokkho  jāyantīti  dhammā  jhāpentīti  kilese
jāte  ca  jhāpe  ca jānātīti jhānavimokkho abyāpādo jāyatīti
jhānaṃ   byāpādaṃ   jhāpetīti   jhānaṃ  ālokasaññā  jāyatīti
jhānaṃ  .pe.  thīnamiddhaṃ  jhāpetīti  jhānaṃ  .pe.  arahattamaggo
jāyatīti   jhānaṃ   sabbakilese   jhāpetīti   jhānaṃ  jāyanto
muccatīti   jhānavimokkho   jhāpento   muccatīti   jhānavimokkho
jāyantīti  dhammā  jhāpentīti  kilese  jāte  ca  jhāpe  ca
jānātīti jhānavimokkho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 639-640. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=31&item=740&items=1&mode=bracket              Classified by content :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=31&item=740&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=31&item=740&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=740&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=740              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]