ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
         Suttantapitake khuddakanikayassa
             apadanam
              -----
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
           Pathamo buddhavaggo
           pathamam buddhapadanam
         [1] |1.1| Tathagatam jetavane vasantam
                 apucchi vedehamuni natango
                 sabbannubuddha kira nama honti
                 bhavanti te hetuhi kehi dhira 1-.
            |1.2| Tadaha sabbannuvaro mahesi
                 anandabhaddam madhurassarena
                 ye sabbabuddhesu katadhikara
                 aladdhamokkha jinasasanesu.
            |1.3| Teneva sambodhimukhena dhira
                 ajjhasayenapi mahabalena
                 pannaya tejena sutikkhapanna
                 sabbannubhavam anupapunanti.
@Footnote: 1 Ma. dhira.
        |1.4| Ahampi pubbabuddhesu       buddhattam abhipatthayim
             timsa parami sampunna [1]-  dhammaraja asankhiya.
         |1.5| Sambodhim buddhasetthanam     sasanghe lokanayake
             dasanguli namassitva       sirasa abhivadaye 2-.
         |1.6| Yavata buddhakhettesu      ratana vijjantisankhiya
             akasattha ca bhummattha   manasa sabbamahare 3-.
         |1.7| Tattha rupiyabhumiyam          pasadam mapaye aham
             nekabhummam ratanamayam 4-     ubbiddham nabhamuggatam.
         |1.8| Vicittathamabham sukatam         suvibhattam maharaham
             kanakamayasanghatam 5-      kontacchattehi manditam.
         |1.9| Pathama veluriya bhumi       vimalabbhasama subha
             nalinajalajakinna 6-    varakancanabhumiya.
        |1.10| Pahatthasakhapavala-      vanna lohitaka subha 7-
              indagopakavannabha     bhumi obhasati disa.
        |1.11| Suvibhatta gharamukha        niyyuha 8- sihapanjara
             caturo vedika jala       gandhavela manorama.
        |1.12| Nila pita lohitaka      odata suddhakalaka
              kutagaravarupeta        sattaratanabhusita.
        |1.13| Olokamaya paduma      valavihangasobhita
              nakkhattatarakakinna   candasuriyehi 9- mandita.
@Footnote: 1 Ma.  manasayeva hutvana      dhammaraja asankhiya.
@    atha buddhapadanani      sunatha suddhamanasa.
@2 Ma. abhivadayim. 3. Ma. sabbamaharim. 4 Ma. ratanamayam. 5 Ma. kanakamaya-.
@6 Ma. nalinajalajakinna. 7 Ma. pavalasa pavalavanna kaci lohitaka subha.
@8 Ma. niyyuha. 9 Ma. candasurehi.
        |1.14| Hemajalena sanchanna     sonnakimkinikayuta
              vatavegena kujjanti       sonnajala 1- manorama.
        |1.15| Manjetthakam lohitakam       pitakam haripanjaram
              nanarangehi samcittam 2-    ussitaddhajamalini.
        |1.16| Nana 3- bahunekasata    phalaka 4- rajatamaya
              manimaya lohitanka      masaragallamaya tatha.
              Nanasayanacittita 5-    sanhakasikasanthata
        |1.17| kambala dukula cina      pattunna pandupavura.
              Vividhattharanam sabbam        manasa pannapemaham
        |1.18| tasu tasveva bhumisu       ratanakutalankata.
              Maniverocana ukka      dharayanta sutitthare
        |1.19| sobhanti esika thambha    subha kancanatorana.
              Jambonada saramaya     atho rajatamayapica
        |1.20| nekasandhi suvibhatta      kavataggalacittita.
              Ubhato punnaghataneka   padumuppalasamyuta
        |1.21| atite sabbabuddhe ca      sasanghe lokanayake.
              Pakativannarupena        nimminitva sasavake
        |1.22| tena dvarena pavisitva    sabbabuddha sasavaka.
              Sabbasovannamaye pithe    nisinna ariyamandala
        |1.23| ye ca etarahi atthi        buddha loke anuttara.
@Footnote: 1 Ma. sonnamala. 2 Ma. sampitam. 3 Ma. na nam. 4 Ma. phalika.
@5 Ma. nanasayanavicitta.
               Atita 1- vattamana ca  bhavanam sabbe samaruhum
         |1.24| paccekabuddhenekasate    sayambhu aparajite.
               Atite vattamane ca     bhavanam sabbe samaruhum
         |1.25| kapparukkha bahu atthi    ye dibba ye ca manusa.
               Sabbam dussam samahantva acchademi ticivaram
         |1.26| khajjabhojjam sayaniyam      sampannam panabhojanam.
               Manimaye subhe patte     sampuretva adasaham
         |1.27| dibbavattha samahutva   mattha civarasamyuta.
               Madhura sakkhara ceva      tela ca madhuphanita
         |1.28| tappita paramannena     sabbe ariyamandala.
               Ratanagabbham pavisitva     kesariva guhasaye
         |1.29| maharahamhi sayane      sihaseyyamakappayum.
               Sampajana samutthaya    seyye pallankamabhajum
         |1.30| gocaram sabbabuddhanam     jhanaratisamappita.
               Anne dhammani desenti anne kilanti iddhiya
         |1.31| appanayapi kilanti     abhinnavasibhavita.
               Vikubbana vikubbanti    anekasatasahassiyo
         |1.32| buddhapi buddhe pucchanti  visayam sabbannumalayam.
               Gambhiram nipunam thanam      pannaya vinibujjhare
         |1.33| savaka buddhe pucchanti   buddha pucchanti savake.
@Footnote: 1 Ma. atite. 2 samaharim.
             Annamannanca pucchanti 1-  annamannam byakaronti te
       |1.34| buddha paccekabuddha ca     savaka paricaraka.
             Evam ratisu ramamana       pasadebhiramanti te
       |1.35| chattatichatta titthanti     ratanavelusannibha 2-.
             Suvannajalasamyuttam       rajatajalakhacitam 3-
             muttajalaparikkhittam 4-    sabbe dharentu matthake.
       |1.36| Bhavanti 5- celavitana     sonnatarakacittita
             vicitta malayavitata       sabbe dharentu matthake.
       |1.37| Vitata malayadamehi       gandhadamehi sobhita
             dussadamehi parikinna    ratanadamabhusita.
       |1.38| Pupphabhikinna suvicitta   surabhigandhadhupita
             gandhapancangulankata     hemacchadanachadita.
       |1.39| Catuddisa pokkharanno     padumuppalasanthata
             sovannarupe khayantu      padumarenurajuggata.
       |1.40| Pupphantu padapa sabbe    pasadassa samantato
             sayanca puppha muncitva   gantva bhavanamokirum.
       |1.41| Sikhino tattha naccantu      dibba hamsa pakujjare
             karavika ca gayantu       dijasangha samantato.
       |1.42| Bheriyo sabba vajjantu     vina sabba ravantu ta 6-
             sabba sangiti vattantu     pasadassa samantato.
@Footnote: 1 Ma. pucchitva. 2 Ma. chatta titthantu ratana kancanavethapantika. 3 Ma.
@ayam upaddhagatha natthi. 4 Ma. muttajalaparikkhitta. 5 Ma. bhavantu.
@6 Ma. rasantu ta.
       |1.43| Yavata buddhakhettamhi     cakkavala 1- camupari
             mahanta jotisampanna    acchidda ratanamaya.
       |1.44| Titthantu sonnapallanka   diparukkha jalantu te
             bhavantu ekapajjota      dasasahassaparampara.
       |1.45| Ganika lasika ceva       naccantu accharagana
             nanaranga padissantu     pasadassa samantato.
       |1.46| Dumagge pabbatagge va     sinerugirimuddhane
             ussapemi dhajam sabbam      vicittam pancavannikam.
       |1.47| Nara naga ca gandhabba    sabbe deva upentu te
             namassanta panjalika     pasadam parivarayum.
       |1.48| Yankinci kusalam kammam       kattabbam kiriyam mama
             kayena vacamanasa      tidase sugatam katam.
       |1.49| Ye satta sannino atthi   ye ca satta asannino
             katam punnaphalam mayham      sabbe bhagi bhavantu te.
       |1.50| Ye 2- tam katam suviditam       dinnam punnaphalam maya
             ye ca tattha na jananti     deva gantva nivedayum.
       |1.51| Sabbe lokamhi ye satta   jivantaharahetuka
             manunnam bhojanam sabbe 3-  labhantu mama cetasa.
       |1.52| Manasa danam maya dinnam    manasa pasadamadayim 4-
             pujitva 5- sabbasambuddham  paccekananca pujayim.
@Footnote: 1 Ma. cakkavale tato pare. 2 Ma. yesam. 3 Ma. sabbam. 4 Ma. pasadamavahim.
@5 Ma. pujita sabbasambuddha pacceka jinasavaka.
       |1.53| Tena kammena sukatena     cetanapanidhihi ca
             jahetva manusam deham     tavatimsam aganchaham.
       |1.54| Duve bhave pajanami      devattam atha manusam
             annam gatim na janami    manasa patthanaphalam.
       |1.55| Devanam adhiko homi      bhavami manujadhipo
             rupalakkhanasampanno     pannaya asamo bhave.
       |1.56| Bhojanam vividham settham       ratananca anappakam
             nanavidhani vatthani     nabhasa khippam upenti mam.
       |1.57| Pathabya pabbate ceva    akase udake vane
             yattha 1- hattham pasaremi  dibba bhakkha upenti mam.
       |1.58| Pathabya pabbate ceva    akase udake vane
             yattha hattham pasaremi     ratana sabbe upenti me.
       |1.59| Pathabya pabbate ceva    akase udake vane
             yattha hattham pasaremi     sabbe gandha upenti me.
       |1.60| Pathabya pabbate ceva    akase udake vane
             yattha hattham pasaremi     sabbe yana upenti me.
       |1.61| Pathabya pabbate ceva    akase udake vane
             yattha hattham pasaremi     sabbe mala upenti me.
       |1.62| Pathabya pabbate ceva    akase udake vane
             yattha hattham pasaremi     alankara upenti me.
@Footnote: 1 Ma. yam yam. sabbattha idisameva.
       |1.63| Pathabya pabbate ceva    akase udake vane
             yattha hattham pasaremi     sabba kanna upenti me.
       |1.64| Pathabya pabbate ceva    akase udake vane
             yattha hattham pasaremi     madhusakkhara upenti me.
       |1.65| Pathabya pabbate ceva    akase udake vane
             yattha hattham pasaremi     sabbe khajja upenti me.
       |1.66| Adhane addhike jane      yacake ca pathavino
             dadami tam danavaram       sambodhivarapattiya.
       |1.67| Nadento pabbatam selam   gajjento bahalam girim
             sadevakam hasayanto      buddho loke bhavamaham.
       |1.68| Disa dasavidha loke      yayato natthi antakam
             tasminca disabhagamhi   buddhakhetta asankhiya.
       |1.69| Pabha pakittita mayham    yamaka ramsivahana
             etthantare ramsijalam     aloko vipulo bhave.
       |1.70| Ettake lokadhatumhi    sabbe passantu mam jana
             sabbeva 1- sumana hontu sabbe mam anuvattare.
       |1.71| Visitthamadhuranadena      amatam bherimahare 2-
             etthantare jana sabbe   sunantu madhuram giram.
       |1.72| Dhammameghena vassante    sabbe hontu anasava
             ye tattha pacchimaka satta sotapanna bhavantu te.
@Footnote: 1 Ma. sabbe mam anuvattantu yava brahmanivesanam. 2 Ma. bherimahanim.
       |1.73| Datva databbakam danam    silam pure 1- asesato
             nekkhammaparamim gantva  patto sambodhimuttamam.
       |1.74| Pandite paripucchitva    katva viriyamuttamam
             khantiya paramim gantva   patto sambodhimuttamam.
       |1.75| Katva dalhamadhitthanam    saccaparami puraye
             mettaya paramim gantva  patto sambodhimuttamam.
       |1.76| Labhalabhe sukhadukkhe    sammanane vimanane
             sabbattha samako hutva   patto sambodhimuttamam.
       |1.77| Kosajjam bhayato disva     viriyancapi khemato
             araddhaviriya hotha      esa buddhanusasani.
       |1.78| Vivadam bhayato disva      avivadanca khemato
             samagga sakhila hotha     esa buddhanusasani.
       |1.79| Pamadam bhayato disva     appamadanca khemato
             bhavethatthangikam maggam     esa buddhanusasani.
       |1.80| Samagata bahu buddha     arahanto ca sabbaso
             sambuddhe arahante ca    vandamana namassatha.
       |1.81| Evam acintiya buddha     buddhadhamma acintiya
             acintiyesu pasannanam    vipako hotyacintiyoti.
       Ittham sudam bhagava attano buddhacaritam sambodhayamano 2-
buddhapadaniyam nama dhammapariyayam abhasitthati.
                    Buddhapadanam samattam.
@Footnote: 1 Ma. puretva. 2 Ma. sambhavayamano.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 1-9. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=32&item=1&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=32&item=1&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=32&item=1&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=1&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com