ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
        [2] |2.82| Atha paccekabuddhapadanam sunatha.
                  Tathagatam jetavane vasantam
                  apucchi vedehamuni natango
                  paccekabuddha kira nama honti
                  bhavanti te hetuhi kehi dhira 1-.
            |2.83| Tadaha sabbannuvaro mahesi
                  anandabhaddam madhurassarena
                  ye sabbabuddhesu 2- katadhikara
                  aladdhamokkha jinasasanesu.
            |2.84| Teneva samvegamukhena dhira
                  vinapi buddhehi sutikkhapanna
                  arammanenapi parittakena
                  paccekabodhim anupapunanti.
            |2.85| Sabbamhi lokamhi mamam thapetva
                  paccekabuddhana 3- samova natthi
                  tesam imam vannapadesamattam
                  vakkhamaham sadhu mahamuninam.
@Footnote: 1 Ma. vira. 2 Ma. pubbabuddhesu. 3 Ma. paccekabuddhehi.
            |2.86| Sayameva buddhana mahaisinam
                  sadhuni vakyani madhumva khuddam
                  anuttaram bhesajjam patthayanta
                  sunatha sabbe supasannacitta.
            |2.87| Paccekabuddhana samagatanam
                  paramparam byakaranani yani
                  adinavo yanca viragavatthum
                  yatha ca bodhim anupapunimsu.
            |2.88| Saragavatthusu viragasanni
                  rattamhi lokamhi virattacitta
                  hitva papancam 1- jitaphanditani
                  tattheva bodhim anupapunimsu.
            |2.89| Sabbesu bhutesu nidhaya dandam
                  avihethayam annatarampi tesam
                  mettena cittena hitanukampi
                  eko care khaggavisanakappo.
            |2.90| Sabbesu bhutesu nidhaya dandam
                  avihethayam annatarampi tesam
                  na puttamiccheyya kuto sahayam
                  eko care khaggavisanakappo.
@Footnote: 1 Ma. papance.
            |2.91| Samsaggajatassa bhavanti sneha
                  snehanvayam dukkhamidam pahoti
                  adinavam snehajam pekkhamano
                  eko care khaggavisanakappo.
            |2.92| Mitte suhajje anukampamano
                  hapeti attham patibandhacitto
                  etam bhayam santhave pekkhamano
                  eko care khaggavisanakappo.
            |2.93| Vamso visalova yatha visatto
                  puttesu daresu ca ya apekkha
                  vamsakkalirova asajjamano
                  eko care khaggavisanakappo.
            |2.94| Migo arannamhi yatha abandho
                  yenicchakam gacchati gocaraya
                  vinnu naro seritam pekkhamano
                  eko care khaggavisanakappo.
            |2.95| Amantana hoti sahayamajjhe
                  vase thane gamane carikaya
                  anabhijjhitam seritam pekkhamano
                  eko care khaggavisanakappo.
            |2.96| Khidda rati hoti sahayamajjhe
                  puttesu pemam vipulanca hoti
                  piyavippayogam vijigucchamano
                  eko care khaggavisanakappo.
            |2.97| Catuddiso appatigho ca hoti
                  santussamano itaritarena
                  parissayanam sahita achambhi
                  eko care khaggavisanakappo.
            |2.98| Dussangaha pabbajitapi eke
                  atho gahattha gharamavasanta
                  appossukko paraputtesu hutva
                  eko care khaggavisanakappo.
            |2.99| Oropayitva gihibyanjanani
                  sanchinnapatto yatha kovilaro
                  chetvana viro gihibandhanani
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.100| Sace labhetha nipakam sahayam
                  saddhincaram sadhuviharidhiram
                  abhibhuyya sabbani parissayani
                  careyya tenattamano satima.
           |2.101| No ce labhetha nipakam sahayam
                  saddhincaram sadhuviharidhiram
                  rajava rattham vijitam pahaya
                  eko care matangaranneva nago.
           |2.102| Addha pasamsama sahayasampadam
                  settha sama sevitabba sahaya
                  ete aladdha anavajjabhoji
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.103| Disva suvannassa pabhassarani
                  kammaraputtena sunitthitani
                  sanghattamanani duve bhujasmim
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.104| Evam dutiyena saha mamassa
                  vacabhilapo abhisajjana va
                  etam bhayam ayati pekkhamano
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.105| Kama hi citra madhura manorama
                  viruparupena mathenti cittam
                  adinavam kamagunesu disva
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.106| Iti ca gando ca upaddavo ca
                  rogo ca sallanca bhayanca metam
                  etam bhayam kamagunesu disva
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.107| Sitanca unhanca khudam pipasam
                  vatatape damsasirimsape ca
                  sabbanipetani abhibhavitva
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.108| Nagova yuthani vivajjayitva
                  sanjatakhandho padumi ularo
                  yathabhirantam viharam aranne
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.109| Atthanatam sanganikaratassa
                  yam phussaye 1- samayikam vimuttim
                  adiccabandhussa vaco nisamma
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.110| Ditthivisukani upativatto
                  patto niyamam patiladdhamaggo
                  uppannananomhi anannaneyyo
                  eko care khaggavisanakappo.
@Footnote: 1 Ma. phassaye.
           |2.111| Nillolupo nikkuho nippipaso
                  nimmakkho niddhantakasavamoho
                  nirasayo sabbaloke bhavitva
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.112| Papam sahayam parivajjayetha
                  anatthadassim visame nivittham
                  sayam na seve pasutam pamattam
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.113| Bahussutam dhammadharam bhajetha
                  mittam ularam patibhanavantam
                  annaya atthani vineyya kankham
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.114| Khiddam ratim kamasukhanca loke
                  analankaritva anapekkhamano
                  vibhusanatthana virato saccavadi
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.115| Puttanca daram pitaranca mataram
                  dhanani dhannani ca bandhavani
                  hitvana kamani yathodhikani
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.116| Sango eso parittamettha sokhyam
                  appassado dukkhamevettha bhiyyo
                  kando eso iti natva matima
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.117| Sandalayitvana samyojanani
                  jalamva bhitva salilambucari
                  aggiva daddham anivattamano
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.118| Okkhittacakkhu na ca padalolo
                  guttindriyo rakkhitamanasano
                  anavassuto apparidayhamano
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.119| Oharayitva gihibyanjanani
                  sanchinnapatto yatha parichatto
                  kasayavattho abhinikkhamitva
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.120| Rasesu gedham akaram alolo
                  anannaposi sapadanacari
                  kule kule appatibaddhacitto
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.121| Pahaya pancavaranani cetaso
                  upakkilese byapanujja sabbe
                  anissito chejja sinehadosam
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.122| Vipitthikatvana sukhanca dukkham
                  pubbeva somanassam domanassam
                  laddhanupekkham samatham visuddham
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.123| Araddhaviriyo paramatthapattiya
                  alinacitto akusitavutti
                  dalhanikkamo thamabalupapanno
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.124| Patisallanam jhanamarincamano
                  dhammesu niccam anudhammacari
                  adinavam sammasita bhavesu
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.125| Tanhakkhayam patthayamappamatto
                  anelamugo sutava satima
                  sankhatadhammo niyato padhanava
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.126| Sihova saddesu asantasanto
                  vatova jalamhi asajjamano
                  padumamva toyena alimpamano
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.127| Siho yatha dathabali pasayha
                  raja miganam abhibhuyyacari
                  sevetha pantani senasanani
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.128| Mettam upekkham karunam vimuttim
                  asevamano muditanca kale
                  sabbena lokena avirujjhamano
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.129| Raganca dosanca pahaya moham
                  sandalayitvana samyojanani
                  asantasam jivitasankhayamhi
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.130| Bhajanti sevanti ca karanattha
                  nikkarana dullabha ajja mitta
                  attatthapanna asuci manussa
                  eko care khaggavisanakappo.
           |2.131| Visuddhasila suvisuddhapanna
                  samahita jagariyanuyutta
                  vipassaka dhammavisesadassi
                  maggangabojjhangagate vijanna.
           |2.132| Sunnappanidhinca tathanimittam
                  asevayitva jinasasanamhi
                  ye savakattam na vajanti dhira
                  bhavanti paccekajina sayambhu.
           |2.133| Mahantadhamma bahudhammakaya
                  cittissara sabbadukkhoghatinna
                  udaggacitta paramatthadassi
                  sihopama khaggavisanakappa.
           |2.134| Santindriya santamana samadhi
                  paccantasattesu matippacara
                  dipa parattha idha vijjalanta
                  paccekabuddha sattahitame 1-.
           |2.135| Pahinasabbavarana janinda
                  lokappadipa ghanakancanabha
                  nissamsayam lokasudakkhineyya
                  paccekabuddha satatappitame.
@Footnote: 1 Ma. satatam hita me.
           |2.136| Paccekabuddhana subhasitani
                  caranti lokamhi sadevakamhi
                  sutva tatha ye na karonti bala
                  vajjanti 1- dukkhesu punappunante.
           |2.137| Paccekabuddhana subhasitani
                  madhum yatha khuddamivassavantam
                  sutva tatha ye patipattiyutta
                  bhavanti te saccadasa sapanna.
           |2.138| Paccekabuddhehi jinehi bhasita
                  gatha 2- ulara abhinikkhamitva
                  ta sakyasihena naruttamena
                  pakasita dhammavijananattham.
           |2.139| Lokanukampaya imani tesam
                  paccekabuddhana vikubbitani
                  samvegasangamativaddhanattham
                  sayambhusihena pakasitaniti.
                  Paccekabuddhapadanam samattam.
                         Dutiyam.
@Footnote: 1 Ma. caranti. 2 Ma. katha.
                  Tatiyam sariputtattherapadanam (1)
                    atha therapadanam sunatha             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 10-22. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=32&item=2&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=32&item=2&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=32&item=2&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=2&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=2              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com