ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
   [411] |411.277| Nagare haṃsavatiyā    seṭṭhiputto ahosahaṃ
            samappito kāmaguṇehi 1- parivāremahaṃ tadā.
   |411.278| Tato pāsādamāruyha    mahābhoge valañjako
             tattha naccehi gītehi    parivāremahaṃ tadā.
   |411.279| Turiyā āhatā mayhaṃ    sammatālasamāhitā
             rañjantī 2- itthiyo sabbā  harantiyeva me mano.
   |411.280| Celāvakā vāmanikā 3-   kuñjavā sīhimajjhitā 4-
             laṅghikā sokajjhāyī ca   parivārenti maṃ sadā.
   |411.281| Vetāḷino kumbhathūni     naṭā ca naccakā bahū
             naṭakā nāṭakā ceva     parivārenti maṃ sadā.
   |411.282| Kappakā nhāpakā sūdā mālākārā supāsakā 5-
             jallā mallā ca te sabbe  parivārenti maṃ sadā.
   |411.283| Etesu kīḷamānesu      sikkhite katupāsane
             rattindivaṃ na jānāmi    indova tidase pure 6-.
   |411.284| Addhikā kapaṇā 7- sabbe  yācakā carakā bahū
             upagacchanti te niccaṃ    bhikkhayantā mamaṃ gharaṃ.
   |411.285| Samaṇā brāhmaṇā ceva  puññakkhettā anuttarā
             vaḍḍhayantā mamaṃ puññaṃ āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
    |411.286| Paṭakā 8- laṭukā sabbe niganthā pupphasāṭakā
@Footnote: 1 Ma. Yu. kāmaguṇe. 2 Ma. Yu. naccantā. 3 Ma. celāpikā lāmaṇikā. Yu.
@velāmikā vāmanikā. 4 Ma. kuñjavāsī timajjhikā. 5 Yu. sumāsakā.
@6 Ma. Yu. tidasaṅgaṇe. 7 Ma. Yu. pathikā. 8 Ma. paṭagā. Yu. padakā.
             Tedaṇḍikā ekasikhā    āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.287| Ājīvikā viluttāvī      gotamā 1- devadhammikā
             rajojalladharā ete      āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.288| Parivattakā siddhipattā 2- kodhapugganikā 3- bahū
             tapasī vanacārī ca        āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.289| Andhakā 4- damilā ceva   sākuḷā malayāḷakā 5-
             savarā yonakā ceva      āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.290| Gandhakā 6- muṇḍakā sabbe  kuṭṭhalā sānuvindakā 7-
             ārāva cīnaraṭṭhā ca     āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.291| Alasandakā pallavakā    pabbatānaggamāruhā 8-
             bāhikā 9- cetaputtā ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.292| Madhurakā kosalakā       kāsikā 10- hatthiporikā
             isindā makkalā 11- ceva āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.293| Celāvakā ārambā ca 12- obhāsā meghalā bahū
             khuddakā suddakā ceva   āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.294| Rohakā 13- sindhavā ceva cittakā 14- ekakaṇṇikā
             suraṭṭhā aparantā ca    āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.295| Suppārakā kumārā 15- ca  malayā 16- soṇṇabhūmikā
             vajjihārā 17- ca te sabbe āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
@Footnote: 1 Ma. godhammā. 2 Ma. parittakā santipattā. 3 Yu. koṇḍapuggalikā bahū.
@4 Ma. Yu. oḍḍakā. 5 Ma. malavāḷakā. 6 Ma. Yu. andhakā. 7 Ma. koṭalā
@hanuvindakā. Yu. kolakā .... 8 Ma. dhammarāniggamānusā. Yu. pabbarābhaggakārusā.
@9 Ma. gehitā. 10 Ma. kaliṅgā. 11 Yu. matthalā. 12 Ma. ārabbhā ca oghuṭaṭhā. Yu.
@velāvakā arammā okkalā mekalā. 13 Ma. Yu. rohanā. 14 Yu. cittāva.
@15 Yu. suppārikā kikumārā ca. 16 Ma. mallasovaṇṇabhūmikā. 17 Ma. vajjītaṅgā.
   |411.296| Naḷakārā pesakārā     cammakārā ca tacchakā
             kammakārā 1- kumbhakārā āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.297| Maṇikārā lohakārā    soṇṇakārā ca dussikā
             tipukārā ca te sabbe   āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.298| Usukārā 2- bhamakārā   pesakārā ca gandhikā
             rajakā tunnavāyā ca    āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.299| Telikā kaṭṭhahārā ca    udahārā ca pesikā
             supikā saradakkhā ca 3-  āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.300| Dovārikā anīkatthā    ganthikā 4- pupphachaḍḍakā
             hatthārohā hatthipālā āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.301| Ānandassa nāma rañño samaggassa 5- adāsahaṃ
             sattavaṇṇena ratanena   ūnattaṃ pūrayāmahaṃ.
   |411.302| Ye mayā kittitā sabbe  nānāvaṇṇā bahū janā
             tesāhaṃ cittamaññāya  tappayiṃ ratanenapi 6-.
   |411.303| Vaggūsu bhāsamānesu     vajjamānāsu bherisu
             saṅkhesu dhamayantesu     sakagehe ramāmahaṃ.
   |411.304| Bhagavā tamhi samaye     padumuttaranāmako 7-
             saha 8- satasahassehi    parikkhīṇāsavehi so.
   |411.305| Bhikkhūhi sahito vīthiṃ      paṭipajjittha cakkhumā
             obhāsento disā sabbā dīparukkhova jotati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kammārā. 2 Yu. cāpakārā. 3 Ma. sūpikā sūparakkhā ca. Yu. ...
@rūdasakkā ca. 4 Ma. bandhikā. Yu. santhikā. 5 Ma. mamattassa .... Yu.
@pamattassa. 6 Ma. Yu. ratanenahaṃ. 7 Ma. Yu. ... nāyako. 8 Ma. vasī.
   |411.306| Vajjanti bheriyo sabbā   gacchante lokanāyake
             pabhā niddhāvate tassa   sataraṃsīva uggato.
   |411.307| Kavāṭantarikāyāpi     paviṭṭhena ca rasminā
             antogharesu vipulo     āloko āsi tāvade.
   |411.308| Pabhaṃ disvāna buddhassa   pārisajje avocahaṃ
             nissaṃsayaṃ buddhaseṭṭho   imaṃ vīthimupāgato.
   |411.309| Khippaṃ oruyha pāsādā  agamiṃ antarāpathaṃ 1-
             sambuddhaṃ abhivādento 2- idaṃ vacanamabraviṃ.
   |411.310| Anukampatu me buddho    jalajuttamanāmako 3-
             vasīsatasahassehi       adhivāsesi so muni.
   |411.311| Nimantayitvāna sambuddhaṃ abhinesiṃ sakaṃ gharaṃ
             tattha annena pānena   santappesiṃ mahāmuniṃ.
   |411.312| Bhuttāvīkālamaññāya   buddhaseṭṭhassa tādino
             saṅgītena 4- turiyena    buddhaseṭṭhaṃ upaṭṭhahiṃ.
   |411.313| Padumuttaro lokavidū     āhutīnaṃ paṭiggaho
             antoghare nisīditvā    imā gāthā abhāsatha.
   |411.314| Yo maṃ turiyenupaṭṭhāsi   annapānañcadāsi me
             tamahaṃ kittayissāmi    suṇātha mama bhāsato.
   |411.315| Pahūtabhakkho hutvāna    sahirañño sabhojano
             catuddīpe ekarajjaṃ     kārayissatiyaṃ naro.
@Footnote: 1 Ma. Yu. antarāpaṇaṃ. 2 Ma. abhivādetvā. 3 Ma. Yu. ... nāyako.
@4 Ma. Yu. sataṅgikena.
    |411.316| Pañcasīle samādāya    dasakammapathe rato 1-
             samādāya pavattanto   parisaṃ sikkhapessati.
    |411.317| Turiyasatasahassāni      nāriyo 2- samalaṅkatā
             vajjayissantimaṃ niccaṃ    upaṭṭhānassidaṃ phalaṃ.
   |411.318| Tiṃsakappasahassāni     devaloke ramissati
             catusaṭṭhikhattuṃ devindo  devarajjaṃ karissati.
   |411.319| Catusattatikkhattuṃ 3- ca   cakkavatti bhavissati
             padesarajjaṃ vipulaṃ       gaṇanāto asaṅkhayaṃ.
   |411.320| Kappasatasahassamhi     okkākakulasambhavo
             gotamo nāma nāmena   satthā loke bhavissati.
   |411.321| Upapajjati yaṃ yoniṃ      devattaṃ atha mānusaṃ
             anūnabhogo hutvāna    manussattaṃ gamissati.
   |411.322| Ajjhāyako bhavitvāna   tiṇṇaṃ vedāna pāragū
             uttamatthaṃ gavesanto   carissati mahiṃ tadā 4-.
   |411.323| So ca pacchā pabbajitvā sukkamūlena codito
             gotamassa bhagavato     sāsanebhiramissati.
   |411.324| Ārādhayitvāna sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ
             kilese jhāpayitvāna   arahāyaṃ bhavissati.
   |411.325| Pavane byaggharājāva    migarājāva kesarī
             abhīto viharāmajja     sakyaputtassa sāsane.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tato. 2 Ma. bheriyo. 3 Ma. catusaṭṭhikkhattuṃ. 4 Ma. Yu. imaṃ.
   |411.326| Devaloke manusse vā    dalidde duggatimhi vā
             nibbattiṃ me na passāmi upaṭṭhānassidaṃ phalaṃ.
   |411.327| Vivekamanuyuttomhi     upasanto nirūpadhi
             nāgova bandhanaṃ chetvā  viharāmi anāsavo.
   |411.328| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā  viharāmi anāsavo.
   |411.329| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |411.330| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā jatukaṇṇiko thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
               Jatukaṇṇikattherassa apadānaṃ samattaṃ.
               Dasamaṃ udenattherāpadānaṃ (410)             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 563-568. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=32&item=411&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=32&item=411&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=32&item=411&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=411&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=411              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com