ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ
                 Aṭṭhamaṃ khemātheriyāpadānaṃ (18)
   [158] |158.287| Padumuttaro nāma jino  sabbadhammesu cakkhumā
             ito satasahassamhi     kappe uppajji nāyako.
@Footnote: 1 Ma. iddhīsu ca. 2 Ma. Yu. tassā. 3 Ma. jātavedassa. 4 Ma. Yu. sukhaṃ.
@5 Ma. Yu. sattabojjhaṅge.
    |158.288| Tadāhaṃ 1- haṃsavatiyaṃ     jātā seṭṭhikule ahu
              nānāratanapajjote    mahāsukhasamappitā.
    |158.289| Upetvā taṃ mahāvīraṃ    assosiṃ dhammadesanaṃ
              tato jātappasādāhaṃ   upesiṃ 2- saraṇaṃ jinaṃ.
    |158.290| Mātaraṃ pitarañcāhaṃ     āyācitvā vināyakaṃ
              nimantayitvā sattāhaṃ  bhojayiṃ saha sāvakaṃ.
    |158.291| Atikkante ca sattāhe  mahāpaññānamuttamaṃ
              bhikkhuniṃ etadaggamhi   ṭhapesi narasārathi.
    |158.292| Taṃ sutvā muditā hutvā  puna 3- tassa mahesino
              kāraṃ katvāna taṃ ṭhānaṃ   panipacca paṇidahiṃ.
    |158.293| Tato maṃ sa jino āha    sijjhataṃ paṇidhi tava
              sasaṅghe me kataṃ kāraṃ    appameyyaphalaṃ tayā.
    |158.294| Satasahasse ito kappe  okkākakulasambhavo
              gotamo nāma nāmena   satthā loke bhavissati.
    |158.295| Tassa dhammesu dāyādā  orasā dhammanimmitā
              etadaggamanuppattā   khemā nāma bhavissati.
    |158.296| Tena kammena sukatena   cetanāpaṇidhīhi ca
              jahitvā mānusaṃ dehaṃ   tāvatiṃsūpagā ahaṃ.
    |158.297| Tato cutā yāmamagaṃ     tatohaṃ tusitaṃ gatā
              tato ca nimmānaratiṃ    vasavattīpuraṃ gatā 4-.
@Footnote: 1 Yu. nagarehaṃ. 2 Ma. upemi. 3 Ma. Yu. pano. 4 Ma. Yu. tato.
    |158.298| Yattha yatthūpapajjāmi    tassa kammassa vāhasā
              tattha tattheva rājūnaṃ    mahesittamakārayiṃ.
    |158.299| Tato cutā manussatte   rājūnaṃ cakkavattinaṃ
              maṇḍalīnañca rājūnaṃ   mahesittamakārayiṃ.
    |158.300| Sampattiṃ anubhotvāna   devesu mānusesu ca
              sabbattha sukhitā hutvā  nekakappesu saṃsariṃ.
    |158.301| Ekanavute ito kappe   vipassī lokanāyako
              uppajji cārudassano 1- sabbadhamme vipassako.
    |158.302| Tamahaṃ lokanāyakaṃ      upetvā narasārathiṃ
              dhammaṃ paṇītaṃ sutvāna   pabbajiṃ anagāriyaṃ.
    |158.303| Dasavassasahassāni     tassa vīrassa sāsane
              brahmacariyaṃ caritvāna   yuttayogā bahussutā.
    |158.304| Paccayākārakusalā     catusaccavisāradā
              nipuṇā cittakathikā    satthusāsanakārikā.
    |158.305| Tato cutāhaṃ tusitaṃ      upapannā yasassinī
              abhibhosiṃ 2- tahiṃ aññe brahmacariyaphalenahaṃ.
    |158.306| Yattha yatthopapannāhaṃ   mahābhogā mahaddhanā
              medhāvinī rūpavatī 3-    vinītaparisāpica.
    |158.307| Bhavāmi tena kammena    yogena jinasāsane
              sabbā sampattiyo mayhaṃ  sulabhā manaso piyā.
@Footnote: 1 Yu. cārunayano. 2 Ma. abhibhomi. 3 Ma. sīlavatī.
    |158.308| Yopi me bhavate bhattā   yattha yattha gatāyapi
              vimāneti na maṃ koci    paṭipattiphalena me.
    |158.309| Imamhi bhaddake kappe  brahmabandhu mahāyaso
              nāmena konāgamano   uppajji vadataṃ varo.
    |158.310| Tadā hi bārāṇasiyaṃ    susamiddhikulappajā 1-
              dhanañjānī sumedhā ca   ahaṃpica tayo janā.
    |158.311| Saṅghārāmaṃ adāsimha   neke sahassike 2- mune
              sasaṅghassa vihāraṃ hi 3-  uddissa kārikā 4- mayaṃ.
    |158.312| Tato cutā mayaṃ sabbā   tāvatiṃsūpagā ahuṃ
              yasasā aggataṃ pattā   manussesu tatheva ca.
    |158.313| Imasmiṃyeva kappamhi    brahmabandhu mahāyaso
              kassapo nāma nāmena  uppajji vadataṃ varo.
    |158.314| Upaṭṭhāko mahesissa   tadā āsi narissaro
              kāsirājā kikī nāma    bārāṇasipuruttame.
    |158.315| Tassāsiṃ jeṭṭhakā dhītā  samaṇī iti vissutā
              dhammaṃ sutvā jinaggassa  pabbajjaṃ samarocayiṃ.
    |158.316| Anujāni na no tāto   agāreva tadā mayaṃ
              vīsavassasahassāni     vicarimha atanditā.
    |158.317| Komāribrahmacariyaṃ 5-   rājakaññā sukhe ṭhitā
              buddhopaṭṭhānaniratā   muditā satta dhītaro.
@Footnote: 1 Ma. Yu. susamiddhakulappajā. 2 Ma. dānasahāyikā pure. Yu. dānaṃ sahassikaṃ mune.
@3 Ma. saṅghassa ca vihārampi. 4 Yu. dāyikā. 5 Yu. komārabrahmacariyaṃ.
@ito paraṃ īdisameva.
    |158.318| Samaṇī samaṇaguttā ca   bhikkhunī bhikkhudāsikā 1-
              dhammā ceva sudhammā ca  sattamī saṅghadāsikā 2-.
    |158.319| Ahaṃ uppalavaṇṇā ca   paṭācārā ca kuṇḍalā
              kisāgotamī dhammadinnā visākhā hoti sattamī.
    |158.320| Kadāci so narādicco   dhammaṃ deseti 3- abbhutaṃ
              mahānidānasuttantaṃ   sutvā taṃ pariyāpuṇiṃ.
    |158.321| Tehi kammehi sukatehi   cetanāpaṇidhīhi ca
              jahitvā mānusaṃ dehaṃ   tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
    |158.322| Pacchime ca bhave dāni    sākalāyaṃ puruttame
              rañño maddassa dhītāsiṃ manāpā dayitā piyā.
    |158.323| Saha me jātamattamhi   khemaṃ tamhi pure ahu
              tato khemāti nāmaṃ me   guṇato 4- upapajjatha.
    |158.324| Yadāhaṃ yobbanaṃ pattā  rūpavaṇṇavibhūsitā 5-
              tadā adāsi maṃ tāto   bimbisārassa rājino.
    |158.325| Tassāhaṃ supiyā āsiṃ   rūpakelāyane ratā
              rūpānaṃ dosavādīti     na upemi mahādayaṃ.
    |158.326| Bimbisāro tadā rājā  mamānuggahabuddhiyā
              vaṇṇayitvā veḷuvanaṃ   gāyake gāpayī 6- mamaṃ.
    |158.327| Rammaṃ veḷuvanaṃ yena     na diṭṭhaṃ sugatālayaṃ
              na tena nandanaṃ diṭṭhaṃ   iti maññamhase mayaṃ.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. ...dāyikā. ito paraṃ īdisameva. 3 Ma. desesi. 4 Yu. guṇikaṃ
@udapajjatha. 5 Ma. rūpalāvaññabhūsitā. Yu. rūpavantāvibhūsitā. 6 Yu. pāpayī.
   |158.328| Yena veḷuvanaṃ diṭṭhaṃ     naranandananandanaṃ
            sudiṭṭhaṃ nandanaṃ tena     amarindasunandanaṃ.
   |158.329| Vihāya nandanaṃ devā    otaritvā mahītale 1-
             rammaṃ veḷuvanaṃ disvā    na tappanti suvimhitā.
    |158.330| Rājapuññena nibbattaṃ  buddhapuññena bhūsitaṃ
             ko vattā tassa nissesaṃ vanassa guṇasañcayaṃ.
    |158.331| Taṃ sutvā vanasamiddhiṃ    mama sotamanoharaṃ
              daṭṭhukāmā tamuyyānaṃ  rañño ārocayiṃ tadā.
    |158.332| Mahatā parivārena      tadā maṃ 2- so mahīpati
             sampesesi 3- tamuyyānaṃ dassanāya samussukaṃ.
    |158.333| Gaccha passa mahābhoge  vanaṃ nettarasāyanaṃ
              yaṃ sadā bhāti siriyā    sugatābhāṇurañjitaṃ.
    |158.334| Yadā ca piṇḍāya muni   giribbajapuruttamaṃ
              paviṭṭhohaṃ tadāyeva    vanaṃ daṭṭhumupāgamiṃ.
    |158.335| Tadā taṃ samphullavanaṃ 4-  nānābhamarakujjitaṃ
              kokilāgītasahitaṃ      mayūragaṇanaccitaṃ.
    |158.336| Appasaddamanākiṇṇaṃ  nānācaṅkamabhūsitaṃ
              kuṭimaṇḍapasaṅkiṇṇaṃ  yogīviravirājitaṃ 5-.
    |158.337| Vicarantī amaññissaṃ    saphalaṃ nayanaṃ mamaṃ
             tadāpi taruṇaṃ bhikkhuṃ     yuttaṃ disvā vicintayiṃ.
@Footnote: 1 Ma. mahītalaṃ. 2 Ma. ca. 3 Ma. maṃ pesesi. Yu. sampāpesi.
@4 Ma. phullavipimaṃ. Yu. phullapavanaṃ. 5 Ma. Yu. yogīvaravirājitaṃ.
    |158.338| Īdisepi vane ramme     ṭhitoyaṃ navayobbane
              vasantamiva kantena     rūpena susamanvito 1-.
    |158.339| Nisinno rukkhamūlamhi    muṇḍo saṅghāṭipāruto
              jhāyate vatayaṃ bhikkhu    hitvā visayajaṃ ratiṃ.
    |158.340| Nanu nāma gahaṭṭhena    kāmaṃ bhutvā yathāsukhaṃ
             pacchā jiṇṇena dhammoyaṃ  caritabbo subhaddako.
    |158.341| Suññakanti viditvāna   gandhagehaṃ jinālayaṃ
              upetvā jinamaddakkhiṃ   udayantaṃva bhākaraṃ.
    |158.342| Ekakaṃ sukhamāsīnaṃ      vījamānaṃ varitthiyā
              disvānevaṃ vicintesiṃ    nāyaṃ lūkho narāsabho.
    |158.343| Sā kaññā kanakābhāsā padumānanalocanā
             bimboṭṭhi kundadassanā  manonettarasāyanā.
    |158.344| Hemadolā suvadanā 2-  kamalākārasutthanī 3-
              vedimajjhā varasoṇī 4-  rammorū cārubhūsanā.
    |158.345| Rattaṃsakupasambyānā 5- nīlamaṭṭhanivāsanā
             atappaneyyarūpena     sabbābharaṇamaṇḍitā 6-.
    |158.346| Disvā tamevaṃ cintesiṃ   ahoyamatirūpinī
              na mayānena nettena   diṭṭhapubbā kudācanaṃ.
    |158.347| Tato jarābhibhūtā sā    vivaṇṇā vikatānanā
             chinnadantā 7- setasirā salālā vadanāsuci.
@Footnote: 1 Ma. rūpena ca samanvito. 2 Ma. bhasavanā. Yu. vasavanā. 3 Ma. kalikākārasutthanī.
@Yu. kalasākārasutthanī. 4 Ma. vedimajjhāva sussoṇī. 5 Yu. rattaṃsakasusaṃvitā.
@6 Ma. Yu. hāsabhāvasamanvitā. 7 Ma. sinnadantā. Yu. sīnadantā.
    |158.348| Saṅkhittakaṇṇā setakkhī lambāsubhapayodharā
              valīvitatasabbaṅgī      sirāvitatadehinī.
    |158.349| Nataṅgī daṇḍadutiyā    upaṇḍupaṇḍukā 1- kisā
              pavedhamānā patitā    nissasantī mahuṃ mahuṃ.
    |158.350| Tato me āsi saṃvego    abbhūto lomahaṃsano
              dhiratthu rūpaṃ asuciṃ       ramante yattha bālisā.
    |158.351| Tadā mahākāruṇiko    disvā saṃviggamānasaṃ
              udaggacitto sumano    imā gāthā abhāsatha.
    |158.352| Āturaṃ asuciṃ pūtiṃ       passa kheme samussayaṃ
              uggharantaṃ paggharantaṃ   bālānaṃ abhinanditaṃ.
    |158.353| Asubhāya cittaṃ bhāvehi   ekaggaṃ susamāhitaṃ
              sati kāyagatā tyatthu   nibbidābahulā bhava.
    |158.354| Yathā idaṃ tathā etaṃ    yathā etaṃ tathā idaṃ
             ajjhattañca bahiddhā ca  kāye chandaṃ virājaya.
    |158.355| Animittañca bhāvehi    mānānusaya pajjaha
             tato mānābhisamayā    upasantā carissasi.
         |158.356| Ye rāgarattānupatanti sotaṃ
                  sayaṃ kataṃ makkaṭakova jālaṃ
                  etampi chetvāna paribbajanti
                  anapekkhino 2- kāmasukhaṃ pahāya.
@Footnote: 1 Ma. uphāsulikatā. Yu. upāsuḷikatā. 2 Ma. na pekkhino.
    |158.357| Tato kallikacittaṃ maṃ    ñatvāna narasārathi
              mahānidānaṃ desesi    suttantaṃ vinayāya me.
    |158.358| Sutvā suttantaseṭṭhanta pubbasaññamanussariṃ
              tatthaṭṭhitāvahaṃ santī   dhammacakkhuṃ visodhayiṃ.
    |158.359| Nipatitvā mahesissa    pādamūlamhi tāvade
              accayaṃ desanatthāya    imaṃ vacanamabraviṃ.
    |158.360| Namo te sabbadassāvi  namo te karuṇālaya
              namo te tiṇṇasaṃsāra   namo te amatandada.
    |158.361| Diṭṭhigahanapakkhantā 1- kāmarāgavimohitā
              tayā sammā upāyena  vinītā vinaye ratā.
    |158.362| Adassanena vihitā 2-   tādisānaṃ mahesinaṃ
             anubhonti mahādukkhaṃ    sattā saṃsārasāgare.
    |158.363| Yadāhaṃ lokasaraṇaṃ      araṇaṃ maraṇantagaṃ 3-
              nāddasāmi madhuratthaṃ   desessāmi 4- tamaccayaṃ.
    |158.364| Mahāhitaṃ varaddadaṃ 5-   ahitoti visaṅkitā
              nopesiṃ rūpaniratā      desessāmi tamaccayaṃ.
    |158.365| Tadā madhuranigghoso    mahākāruṇiko jino
              avoca tiṭṭha khemeti    siñcanto amatena maṃ.
    |158.366| Tadā paṇamma sirasā    katvā ca naṃ padakkhiṇaṃ
             gantvā disvā narapatiṃ   imaṃ vacanamabraviṃ.
@Footnote: 1 Ma. ...pakkhandā. Yu. ...pakkhamānā. 2 Ma. Yu. vibhogā. 3 Ma. maraṇantaguṃ.
@4 Ma. Yu. desayāmi. 5 Yu. mahāhitaṃ taṃ varadaṃ.
    |158.367| Aho sammā upāyo te  cintitoyamarindama
              vanadassanakāmāya     diṭṭho nibbanatho 1- muni.
    |158.368| Yadi te ruccate rājā    sāsane tassa tādino
              pabbajissāmi rūpehaṃ    nibbinnā muni bhāṇinā.
                      Dutiyaṃ bhāṇavāraṃ.
    |158.369| Añjaliṃ paggahetvāna   tadāha sa mahīpati
              anujānāmi te bhadde  pabbajjā tava sijjhatu.
    |158.370| Pabbajitvā tadā cāhaṃ  sattamāse 2- upaṭṭhite
              dīpodayañca bhedañca   disvā saṃviggamānasā.
    |158.371| Nibbinnā sabbasaṅkhāre paccayākārakovidā
              caturoghe atikkamma    arahattaṃ apāpuṇiṃ.
    |158.372| Iddhiyā 3- ca vasī āsiṃ  dibbāya sotadhātuyā
              cetopariyañāṇassa    vasī cāpi bhavāmahaṃ.
    |158.373| Pubbenivāsaṃ jānāmi   dibbacakkhuṃ visodhitaṃ
              sabbāsavā parikkhīṇā  natthi dāni punabbhavo.
    |158.374| Atthadhammaniruttīsu     paṭibhāṇe tatheva ca
              parisuddhaṃ mamaṃ ñāṇaṃ    uppannaṃ buddhasāsane.
    |158.375| Kusalāhaṃ visuddhīsu      kathāvatthuvisāradā
              abhidhammanayaññū ca    vasippattāmhi sāsane.
@Footnote: 1 Ma. nibbānato. 2 Ma. addhamāse. 3 Ma. iddhīsu. ito paraṃ īdisameva.
    |158.376| Tato toraṇavatthusmiṃ     raññā kosalasāminā
             pucchitvā nipuṇe pañhe  byākarontī yathākathaṃ.
    |158.377| Tadā sa rājā sugataṃ     upasaṅkamma pucchatha
             tatheva buddho byākāsi   yathā te byākatā mayā.
    |158.378| Jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho  etadagge ṭhapesi maṃ
             mahāpaññānamaggāti  bhikkhunīnaṃ naruttamo.
    |158.379| Kilesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
             nāgīva bandhanaṃ chetvā    viharāmi anāsavā.
    |158.380| Svāgataṃ vata me āsi    buddhaseṭṭhassa santike
             tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
    |158.381| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā  kataṃ buddhassa sāsananti.
          Itthaṃ sudaṃ khemā bhikkhunī imā gāthāyo abhāsitthāti.
                   Khemātheriyā apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 300-310. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=33.1&item=158&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=33.1&item=158&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=33.1&item=158&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=158&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.1&i=158              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com