ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ
   [1] /buddha./ |1.1| Brahma ca lokadhipati samahpati 1-
               katanjali anadhivaram ayacatha
               santidha satta apparajakkhajatika
               desehi dhammam anukampimam pajanti.
          |1.2| 2- [bhagava lokadhipati naruttamo
               katanjalibrahmaganehi yacito
               santidha dhirapparajakkhajatika
               desetu dhammam anukampimam pajam.
     |1.3| Desetu sugato dhammam         desetu amatampadam
         lokanamanukampaya        dhammam desetu nayaka].
          |1.4| Sampannavijjacaranassa tadino
               jutindharassantimadehadharino
               tathagatassappatipuggalassa
               uppajji karunnata sabbasatte.
@Footnote: 1 Ma. sahampati. 2 Ma. Yu. ime patha natthi.
   1- [tam sutva bhagava sattha   idam vacanamabravi]
          |1.5| aparuta te amatassa dvara
               ye sotavanto pamuncantu saddham
               vihimsasanni pagunam na bhasim
               dhammam panitam manujesu brahmeti.
     |1.6| 2- [bhagava tasmim samaye      veneyyanamnukampako
         ajapalanigrodhaduma        payasi munipungavo.
     |1.7| Anukkamena gamanena        baranasimupagami
         tasmim hi pallankavare        nisidi bhagava tada.
     |1.8| Pancannam vaggiyananca      dhammacakkappavattayi
         dukkham dukkhasamuppadam       nirodham maggamuttamam.
     |1.9| Pavattayi tam bhagava          isi te pancavaggiya
         attharasakoti tada        brahmadevagana saha.
    |1.10| Pathamasmim sannipate        dhammabhisamaya labhu
         kondanno bhaddiyo vappo  mahanamo ca assaji.
    |1.11| Vinita tena parena          sabbepi anupubbaso
         attharasakoti tada         brahmadevagana saha.
    |1.12| Pathamasmim sannipate        sotapattiphalam tada
         anukkamena gamanena        rajagahamupagami.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. ime patha natthi.
    |1.13| Veluvanamahavihare         vihasi munipungavo
         tam sutva bimbisaro ca      bhagavantamupasankami.
    |1.14| Ekadasanahuteneva         parivara maha ahu
         dipagandhadhupamaladini       bhagavantamabhipujayi.
    |1.15| Tasmim samagameyeva         kamadinava desayi
         desanapariyosane         rajanampamukham tada.
    |1.16| Caturasitisahassanam        dhammabhisamayo ahu
         tam sutvana pita raja [1]-   nava dutani pesayi.
    |1.17| Navasahassaparivarehi        pabbajjam yacate munim
         navasahassaparivara         arahattamupagamum.
    |1.18| Kaludayi pariyosane       bhikkhuvesam gahetva so
          sahassaparivarehi          bhagavantam nimantayi.
    |1.19| Nimantamadhivasetva        mahamaggam patipajjati
          visatisahassabhikkhuhi         payasi sakyapungavo.
    |1.20| Anukkamena gamanena        kapilavatthumupagami
         rohiniya naditire          patiharamakasi so.
    |1.21| Tasmim pallankamajjhamhi      nisidi sakyapungavo
          mahavessantaradhammam        desetva bhagava pitu
          caturasitisahassanam        dhammabhisamayo ahu].
@Footnote: 1 Po. bhagavantam nimantayi.
       |1.22| Na hete 1- jananti sadevamanussa 2-
             buddho ayam kidisako naruttamo
             iddhibalam pannabalanca kidisam
             buddhabalam lokahitassa kidisam.
       |1.23| Na hete 3- jananti sadevamanussa 4-
             buddho ayam idisako naruttamo
             iddhibalam pannabalanca idisam 5-
             buddhabalam lokahitassa idisam 6-
    |1.24| handaham dassayissami      buddhabalam anuttaram
           cankamam mapayissami      nabhe ratanamanditam.
       |1.25| Bhumma maharajika tavatimsa
             yama ca deva tusita ca nimmita
             paranimmita yepica brahmakayika
             anandita vipulamakamsu ghosam.
       |1.26| Obhasita ca pathavi sadevaka
             puthu ca lokantarika asamvuta
             tamo ca tibbo vihato tada ahu
             disvana accherakapatihiram.
       |1.27| Sadevagandhabbamanussarakkhase
             abha ulara vipula ajayatha
@Footnote: 1-3 Yu. na bho te. 2-4 Ma. Yu. sadevamanusa. 5-6 Ma. Yu. edisam.
             Imasmim loke parasmim cubhaye
             adhopi uddham tiriyanca vitthatam.
       |1.28| Sattuttamo anadhivaro vinayako
             sattha ahu deva manussa pujito
             mahanubhavo sata punna lakkhano
             dassesi accherakapatihiriyam.
    |1.29| 1- [tasmim samagame sattha   abbhuggantva nabhe tale
            sinerupabbatam rammam       cankamam mapayi jino.
    |1.30| Dasasahassilokadhatudevata    jinasantike
          tathagatam namassitva       buddhapujam karimsu te].
       |1.31| So yacito devavarena cakkhuma
             attham samekkhitva tada naruttamo
             cankamam mapayi lokanayako
             sunitthitam sabbaratananimmitam.
       |1.32| Iddhi ca adesananusasani
             tipatihire bhagava vasi ahu
             cankamam mapayi lokanayako
             sunitthitam sabbaratananimmitam.
    |1.33| Dasasahassilokadhatuya      sinerupabbatuttame thambheva
          dassesi patipatiya        cankame ratanamaye.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ime patha natthi.
    |1.34| Dasasahassam 1- atikkamma    cankamam mapayi jino
          sabbasovannamaya passe   cankame ratanamaye.
    |1.35| Tulasanghatanuvatta 2-    sovannaphalakatthaka
          vedika sabbasovanna     dubhato passesu nimmita.
    |1.36| Manimuttavalukakinno    nimmito ratanamayo
         obhaseti disa sabba      sataramsiva uggato.
    |1.37| Tasmim cankamane dhiro        dvattimsavaralakkhano
          virocamano sambuddho      cankame cankami jino.
    |1.38| Dibbam mandaravam puppham      padumam parichattakam
          cankamane okiranti        sabbe deva samagata.
    |1.39| Passanti tam devasangha      dasasahassi samagata
          namassamana nipatanti     tutthahattha pamodita.
    |1.40| Tavatimsa ca yama ca       tusita capi devata
         nimmanaratino deva        ye deva vasavattino
         udaggacitta sumana        passanti lokanayakam.
       |1.41| Sadevagandhabbamanussarakkhasa
             naga supanna athavapi kinnara
             passanti tam lokahitanukampakam
             nabheva accuggatacandamandalam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ... dasasahassi. 2 Ma. Yu. ... nuvagga.
    |1.42| Abhassara subhakinha      vehapphala akanittha ca
          susuddhasukka vatthavasana     titthanti panjalikata.
       |1.43| Muncanti puppham pana pancavannikam
             mandaravam 1- candanacunnamissakam 2-
             bhamanti celani ca ambare tada
             aho jino lokahitanukampako.
    |1.44| Tuvam sattha ca ketu ca        dhajo yupo ca paninam
         parayano patittha ca        dipo ca dipaduttamo.
    |1.45| Dasasahassilokadhatuya      devatayo mahiddhika
         parivaretva namassanti      tutthahattha pamodita.
    |1.46| Devata devakanna ca       pasanna tutthamanasa
         pancavannikapupphehi       pujayanti narasabham.
    |1.47| Passanti tam devasangha      pasanna tutthamanasa
         pancavannikapupphehi       pujayanti narasabham.
    |1.48| Aho acchariyam loke         abbhutam lomahamsanam
         na medisam bhutapubbam         accheram lomahamsanam.
    |1.49| Sakasakamhi bhavane          nisiditvana devata
         hasanti ta mahahasitam       disvanaccherakam nabhe.
    |1.50| Akasattha ca bhummattha    tinosadhinivasino 3-
         katanjali namassanti         tutthahattha pamodita.
@Footnote: 1 Yu. mandavaram. 2 Ma. Yu. ..missitam. ito param idisameva.
@3 Ma. Yu. tinapanthanivasino.
    |1.51| Yepi dighayuka naga       punnavanto mahiddhika
         pamodita namassanti       pujayanti naruttamam.
    |1.52| Sangitiyo pavattanti        ambare anilanjase
         cammanaddhani vadenti      disvanaccherakam nabhe.
    |1.53| Sankha ca panava ceva        athopi dendima bahu
         antalikkhasmim vajjayanti      disvanaccherakam nabhe.
    |1.54| Abbhuto vata no ajja       uppajji lomahamsano
         dhuvamatthasiddhim labhama        khano no patipatito.
    |1.55| Buddhoti tesam sutvana       piti uppajji tavade
         buddho buddhoti kathayanta    titthanti panjalikata.
    |1.56| Hinkaram 1- sadhukaranca     ukkutthisampanadanam 2-
         paja ca vividha gagane        vattanti panjalikata.
       |1.57| Gayanti selenti ca vadayanti ca
             bhujanipphotenti 3- ca naccayanti ca
             muncanti puppham pana pancavannikam
             mandaravam candanacunnamissakam.
    |1.58| Yatha tuyham mahavira         padesu cakkalakkhanam
          dhajam vajirapatakam           vaddhamanankusapitam.
    |1.59| Rupe sile samadhimhi        pannaya ca asadiso
          vimuttiya asamasamo        dhammacakkappavattane.
@Footnote: 1 Ma. hinkara. Yu. bhinkaram. 2 Ma. .. sampahamsanam. Yu. .. sampasadanam.
@3 Ma. Yu. pothenti.
    |1.60| Dasanagabalam kaye         tuyham pakatikam balam
          iddhibalena asamo         dhammacakkappavattane.
    |1.61| Evam sabbagunupetam         sabbanga samupagatam
          mahamunim karunikam         lokanatham namassatha.
    |1.62| Abhivadanam thomananca       vandananca pasamsanam
          namassananca pujanca       sabbam arahasi tuvam.
    |1.63| Ye keci loke vandaneyya    vandanam arahanti ye
          sabbasettho mahavira       sadiso te na vijjati.
    |1.64| Sariputto mahapanno     samadhijjhanakovido
         gijjhakute thitoyeva         passati lokanayakam.
    |1.65| Suphullam salarajamva          candamva gagane yatha
         majjhantikeva suriyam         oloketi narasabham.
    |1.66| Jalantam diparukkhamva          tarunasuriyamva uggatam
         byamappabhanuranjitam       passati lokanayakam.
    |1.67| Pancannam bhikkhusatanam       katakiccana tadinam
         khinasavanam vimalanam        khanena sannipatayi.
    |1.68| Lokappasadanam nama        patihiram nidassayi
         amhepi tattha gantvana     vandissama mayam jinam.
    |1.69| Etha sabbe gamissama       pucchissama mayam jinam
         kankham vinodayissama        passitva lokanayakam.
    |1.70| Sadhuti te patissutva       nipaka samvutindriya
         pattacivaramadaya          taramana upagamum.
    |1.71| Khinasavehi vimalehi        dantehi uttame dame
         sariputto mahapanno     iddhiya upasankami.
    |1.72| Tehi bhikkhuhi parivuto        sariputto mahagani
         lilanto 1- devova gagane    iddhiya upasankami.
    |1.73| Ukkasitanca khipitanca     ajjhupekkhitvana subbata
         sagarava sappatissa       sambuddham upasankamum.
    |1.74| Upasankamitva passanti     sayambhum lokanayakam
         nabhe accuggatam viram         candamva gagane yatha.
    |1.75| Jalantam diparukkhamva          vijjuva gagane yatha
         majjhantikeva suriyam         passanti lokanayakam.
    |1.76| Pancabhikkhusata sabbe      passanti lokanayakam
         rahadamiva vippasannam         suphullam padumam yatha.
    |1.77| Anjalim paggahetvana       tutthahattha pamodita
           namassamana nipatanti    satthuno cakkalakkhane.
    |1.78| Sariputto mahapanno     korandasamasadiso
         samadhijjhanakusalo        vandati lokanayakam.
    |1.79| Gajjito kalameghova        niluppalasamasadiso
         iddhibalena asamo         moggallano mahiddhiko.
@Footnote: 1 Ma. Yu. lalanto.
    |1.80| Mahakassapatheropi         uggatakanakasannibho
         dhutagune agganikkhitto      thomito satthuvannito.
    |1.81| Dibbacakkhuna yo aggo      anuruddho mahagani
         natisettho bhagavato        avidureva titthati.
    |1.82| Apattianapattiya       satekicchaya kovido
         vinaye agganikkhitto        upali satthuvannito.
    |1.83| Sukhumanipunatthapatividdho     kathikanam pavaro gani
         isi mantaniya putto      punno namati vissuto.
    |1.84| Etesam cittamannaya       opammakusalo muni
         kankhacchedo mahaviro        kathesi attano gunam.
    |1.85| Cattaro te asankheyya     koti yesam na nayati
         sattakayo ca akaso      cakkavala anantaka
    |1.86| buddhananam appameyyam      na sakka ete vijanitum.
         Kimetam acchariyam loke        yam me iddhivikubbanam
    |1.87| anne bahu acchariya       abbhuta lomahamsana.
         Yadaham tusite kaye        santusito namaham tada
    |1.88| dasasahassi samagamma       yacanti anjali mamam.
         Kaloyam te mahavira         uppajja matukucchiyam
    |1.89| sadevakam tarayanto         bujjhassu amatampadam.
         Tusita kaya cavitvana      yada okkami kucchiyam
    |1.90| dasasahassi lokadhatu        kampati 1- dharani tada.
         Yadaham matukucchito        sampajanova nikkhamim
    |1.91| sadhukaram pavattanti        dasasahassi pakampatha.
         Okkanti me samo natthi     jatito abhinikkhame
    |1.92| sambodhiyam aham settho       dhammacakkappavattane.
         Aho acchariyam loke         buddhanam gunamahantata
    |1.93| dasasahassi lokadhatu        chappakaram pakampatha
         obhaso ca maha asi       accheram lomahamsanam.
    |1.94| Bhagava ca tamhi samaye       lokajettho narasabho
         sadevakam dassayanto        iddhiya cankami jino.
    |1.95| Cankame cankamantova        kathesi lokanayako
         antara na nivatteti        catuhatthe cankame yatha.
    |1.96| Sariputto mahapanno     samadhijjhanakovido
         pannaya paramippatto     pucchati lokanayakam.
    |1.97| Kidiso te mahavira         abhiniharo naruttama
         kimhi kale taya vira        patthita bodhimuttama.
    |1.98| Danam silanca nekkhammam      pannaviriyanca kidisam
         khantisaccamadhitthanam         mettupekkha ca kidisa.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kampittha.
    |1.99| Dasaparami mahavira         kidisa lokanayaka
          katham upaparami punna      paramatthaparami katham.
    |1.100| 1- [katikammaadhitthaya     adhipati ca kidisa
           kidisa parami honti      dhira lokasmi kidisa.
    |1.101| Metta karuna mudita     upekkha capi kidisa
           kidisam buddhadhammanam       kevalam paripuraya]
    |1.102| tassa puttho viyakasi     karavikamadhuragiro
           nibbapayanto hadayam      hasayanto sadevakam.
      |1.103| Atitabuddhana jinana desitam
             nikilitam buddhaparamparagatam
             pubbe nivasanugataya buddhiya
             pakasayi lokahitam sadevake.
    |1.104| Pitipamojjajananam        sokasallavinodanam
           sabbasampattipatilabham     cittam katva sunatha me.
    |1.105| Madanimmadanam sokanudam      samsaraparimocanam
           sabbadukkhakkhayam maggam      sakkaccam patipajjathati.
                   Ratanacankamanakando nitthito.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ime patha natthi.
                 Pathamo dipankarabuddhavamso             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 403-416. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=33.2&item=1&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=33.2&item=1&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=33.2&item=1&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.2&item=1&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com