ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
           Āyatanavibhaṅgo
   [97]  Dvādasāyatanāni  cakkhāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  sotāyatanaṃ
saddāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ kāyāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ manāyatanaṃ dhammāyatanaṃ.
   [98] Cakkhuṃ aniccaṃ dukkhaṃ anattā vipariṇāmadhammaṃ rūpā aniccā
dukkhā  anattā  vipariṇāmadhammā  sotaṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ  anattā
vipariṇāmadhammaṃ  saddā  aniccā  dukkhā  anattā  vipariṇāmadhammā
ghānaṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ  anattā  vipariṇāmadhammaṃ gandhā aniccā dukkhā
anattā   vipariṇāmadhammā   jivhā  aniccā  dukkhā  anattā
vipariṇāmadhammā  rasā  aniccā  dukkhā  anattā  vipariṇāmadhammā
kāyo  anicco  dukkho  anattā vipariṇāmadhammo phoṭṭhabbā aniccā
dukkhā  anattā  vipariṇāmadhammā  mano  anicco  dukkho  anattā
vipariṇāmadhammo dhammā aniccā dukkhā anattā vipariṇāmadhammā.
           Suttantabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 85. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=35&item=97&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=35&item=97&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=35&item=97&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=97&items=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=97              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]